De 39 specialer: Intern medicin: kardiologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Intern medicin: kardiologi – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Det kardiologiske speciale varetager diagnostik, behandling, forebyggelse og forskning inden for hjerte-og kredsløbslidelser. Specialet omfatter sygdomme i hjertet, perikardiet, lungekar samt de ikke-organspecifikke systemarterier.

Det kardiologiske speciale er kendetegnet ved anvendelse af en række højteknologiske diagnostiske og terapeutiske procedurer, samt ved at behandlingen i høj grad er evidensbaseret og betinget af resultater fra store randomiserede undersøgelser. Det kardiologiske speciale har en stærk national tradition for forskning og udvikling, hvilket også fremover forventes at præge udviklingen.

Der har i de senere år været hastig udvikling af nye evidensbaserede kardiologiske behandlingsmetoder, samt en positiv politisk bevågenhed, bl.a. med betydelig stigning i den invasive behandlingsaktivitet og fortsat implementering af nationale og internationale guidelines, rekommandationer og referenceprogrammer.

Danmark har aktuelt ca. 320 erhvervsaktive speciallægeri kardiologi og specialets videnskablige selskab, Dansk Cardiologisk Selskab, tæller ca. 1.400 medlemmer, hvoraf ca. 400 er medlemmer af Foreningen af Yngre Cardiologer.

Selskabet udgør et centralt fagligt og politisk forum for danske kardiologer og det forventes, at uddannelsessøgende og kommende kardiologer engagerer sig i selskabets arbejde, både for at opbygge et fagligt netværk og for at bidrage til specialets fortsatte udvikling.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter. Behandlingen kan værebåde medicinsk og invasiv.

I intern medicin: kardiologi er der følgende kerneopgaver:

  • Iskæmisk hjertesygdom: Akut koronart syndrom og stabil iskæmisk hjertesygdom
  • Hjerterytmeforstyrrelser
  • Hjerteinsufficiens
  • Hjerteklapsygdom, både medfødt og erhvervet, herunder infektiøs endocarditis
  • Medfødt hjertesygdom
  • Arteriel hypertension
  • Pulmonal hypertension, thorakale aortasygdomme og sjældnere karsygdomme
  • Hyperlipidæmi
  • Thrombokardiologi
  • Arvelige hjertesygdomme

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-intern-medicin,-c-,-kardiologi/Specialevejledning-for-Intern-medicin-kardiologi-af-den-6-november-2018.ashx?la=da&hash=B2A586BA15468745C8E68A85DDB14A02E94C607B
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallæger/Maalbeskrivelser/Medicinske-specialer/Maalbeskrivelse_kardiologi_2012.ashx?la=da&hash=1A96D6738A443A1A08F728F452B3AAAFF07FC7F6

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – kardiologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
30 41 25 93%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Eorta er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Desuden er der AKS – Aktiv Kardiologi for Studerende som er specialespecifik: https://www.facebook.com/AksAktivKardiologiForStuderende/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Cardiologisk Selskab https://www.cardio.dk/.Desuden findes Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af Dansk Selskab for Intern Medicin http://dsim.dk/.

Foreningen af Yngre Cardiologer http://fyc.dk/ er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i intern medicin med speciale i kardiologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en nogen grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)

1 Synes om