De 39 specialer: Intern medicin: lungemedicin

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Intern medicin: lungemedicin – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

De fleste lungemedicinere arbejder på hospital, nogle i speciallægepraksis, og andre i forskning eller indenfor medicinalindustrien.

På hospitalsafdelinger undersøger og behandler man patienter både ambulant og under indlæggelse, og arbejdet varierer derfor mellem ambulatorium arbejde og stuegang i hverdage, og vagtarbejde aften/nat og weekender med mere akutte patienter.

Specialet indeholder også en del procedurer, så som bronkoskopier, transtorakale lungebiopsier, pleuracentese og pleuradrænanlæggelse.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne sygdomme i luftveje, lunger og lungehinder. Behandlingen kan være både medicinsk og invasiv.

I intern medicin: lungesygdomme er der følgende kerneopgaver:

  • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
  • Astma og allergiske sygdomme, herunder høfeber, nældefeber, astma og anafylaktisk shock.
  • Lungekræft og lungehindekræft: Udredning, visse dele af den ikke-kurative behandling, opfølgning og palliation
  • Infektionssygdomme og tuberkulose, herunder sværere lungebetændelser, lungehindebetændelser, tuberkulose (bortset fra hos patienter med hiv) og atypiske mykobakterier
  • Interstitielle lungesygdomme, herunder sarkoidose
  • Andre sygdomme, herunder søvnapnø og pneumothorax

Kilde: https://www.lungemedicin.dk/bliv-lungemediciner.html
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-intern-medicin-lungesygdomme/SST_Specialevejledning_for_Intern-medicin-Lungesygdomme-09-12-2019.ashx?la=da&hash=ADA9BCE48E93FC33FACD1837AF80859A7949680D

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – lungemedicin

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
24 29 19 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Eorta er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Lungemedicinsk Selskab https://www.lungemedicin.dk/. Desuden findes Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af Dansk Selskab for Intern Medicin http://dsim.dk/.

Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i intern medicin med speciale i lungemedicin arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en nogen grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)