De 39 specialer: Intern medicin: nefrologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Intern medicin: nefrologi – Studmed.dk

Specialet omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af primære og sekundære medicinske nyresygdomme, herunder udredning og behandling af forhøjet blodtryk og svære elektrolytforstyrrelser. Behandling af patienter med nyresvigt og/eller svære inflammatoriske nyresygdomme samt kompliceret hypertension omfatter, udover farmakologisk intervention, højteknologiske metoder som dialyse, plasmaferese, nyre- og undertiden multiorgantransplantation samt ablation, perkutan transluminal renal angioplastik og device implantation.

En stor del af de patienter, der indlægges eller kontrolleres i nefrologisk regi, bliver kronisk nyresyge med gradvis aftagende nyrefunktion. Dette gælder såvel ældre som børn og unge. Patienterne følges således ofte gennem mange år – og eventuelt fra prædialysestadiet til dialyse og/eller transplantation og eventuelt tilbage til dialyse.

Mange af patienterne har udover deres nyresygdom konkurrerende sygdomme som for eksempel hypertension, iskæmisk hjertesygdom og diabetes mellitus.

Samarbejde med tilgrænsende specialer
Mange nyresygdomme er sjældne, og nefrologi er et lille speciale, som dog rummer en stor faglig bredde. Dette afspejles gennem det samarbejde, der ofte finder sted med andre specialer.

De nærmeste samarbejdspartnere er urologer (nyretransplantationer, anlæggelse af dialyseadgange mm), karkirurger (nyretransplantationer, anlæggelse af dialyseadgange), anæstesiologer (anlæggelse af dialyseadgange og behandling af akut nyreinsufficiens), patologer (nyrebiopsier), kliniske fysiologer/nuklearmedicinere og radiologer (udredning samt monitorering af native og transplanterede nyrer m.m.) samt kliniske immunologer (udredning til transplantation). Inden for de intern medicinske specialer samarbejdes især med endokrinologer, kardiologer, reumatologer og hæmatologer.

Hoveduddannelsesforløb
De fleste af de 15 nefrologiske afdelinger der er spredt ud over hele landet deltager i uddannelsen af de yngre nefrologer. Indgangen til en af de 10 årlige hoveduddannelsesstillinger er en godkendt intern medicinsk introduktionsstilling. Hoveduddannelsen i specialet er af samlet varighed på 60 måneder. Forløbet er typisk fordelt på 2 sygehuse, således at man kommer både på afdelinger som varetager almene nefrologiske funktioner såsom dialysebehandling og intern medicin i øvrigt, og på afdelinger, hvor også mere specialiseret behandling, herunder nyretransplantationer, varetages. Derudover er der i nogle af forløbene ansættelser på afdelinger med andre intern medicinske specialer med henblik på at opnå de fælles intern medicinske kompetencer

Nyuddannede speciallæger i intern medicin: Nefrologi får typisk ansættelse på intern medicinske afdelinger med nefrologisk funktion eller nefrologiske afdelinger med regions eller højtspecialiseret funktion eller i akutafdelinger.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og malignesygdomme. Behandlingen kan være både medicinsk, blandt andet i form af immunosuppression og højteknologiske i form af dialyse, plasmaferese og nyretransplantation.

I intern medicin: nefrologi er der følgende kerneopgaver:

  • Akut og kronisk nyresvigt, herunder dialysebehandling og/eller plasmaferese
  • Medicinske nyresygdomme, primære (fx glomerulonefritis sygdomme) og sekundære (fx diabetisk nefropati), herunder kronisk aftagende nyrefunktion med behov for progressionshæmmendebehandling
  • Indlæggelsesforløb for kroniske dialysepatienter med dialyse- og uræmirelaterede komplikationer samt ved anden sygdom og palliation
  • Udredning og medicinsk behandling af patienter og levende donorer til nyretransplantation og efterfølgende kontroller
  • Svær hypertension, inkl. malign hypertension og hypertension blandt gravide (inkl. præeklampsi)
  • Svære elektrolytforstyrrelser
  • Plasmaferese ved non-renale sygdomme som svære lipidforstyrrelser, hyperviskocitet og visse neurologiske sygdomme
  • Dialyse ved sjældne metaboliske sygdomme og forgiftninger.

Forskning
Nefrologisk grund- og klinisk forskning foregår i hele landet. En del forskning er lokal, men der etableres også samarbejdsprojekter, hvor flere afdelinger er involveret. Som yngre læge er der ofte rig mulighed for at bidrage til eksisterende projekter, eller selv opstarte kortere eller længere varende projekter – oftest i samarbejde med forskningsaktive kolleger på afdelingerne. Nefrologi er et relativt ungt speciale, hvor der er en stor udvikling og behov for og et stort ønske om større evidens inden for patogenese, udredning og behandling af de fleste sygdomme.

Kilde: http://nephrology.dk/uddannelse/
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-intern-medicin,-c-,-nefrologi/Specialvejledning-for-intern-medicin-nefrologi-af-den-4-juni-2018.ashx?la=da&hash=C8AE8D79948C5AF06D34874AE861A8D33E1F37A1

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – nefrologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
10 9 8 80%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Eorta er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Nefrologisk Selskab http://nephrology.dk/. Desuden findes Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af Dansk Selskab for Intern Medicin http://dsim.dk/.

Yngre Nefrologer er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i intern medicin med speciale i nefrologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er, mig bekendt, ingen af mulighed for privat praktisering i dette speciale.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)