De 39 specialer: Karkirurgi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Karkirurgi – Studmed.dk

Specialet

Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og rehabilitering af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen og hjertet.

Karkirurgien er kendetegnet ved, at der ikke er noget tilsvarende medicinsk speciale, så al udredning og forebyggelse og kontrol af patienterne foretages på de karkirurgiske afdelinger. Til gengæld er der meget tværfaglig samarbejde. Karkirurgien er i en rivende udvikling såvel på det behandlingsmæssige som diagnostiske område. Endovaskulære metoder supplerer i tiltagende grad traditionel åben kirurgi.

Der vil ikke ske nogen nævneværdig reduktion af antallet af åbne procedurer, selv om sammensætningen ændres.
Fremtiden vil kræve et endnu snævrere samarbejde mellem traditionel karkirurgi og endovaskulære procedurer. Desuden er ultralydsundersøgelser af karrene som diagnostisk metode i udvikling. På trods af, at der er meget fokus på forebyggelse inden hjerte/kar sygdomme, er der ingen forventning om nedgang i antallet af patienter og behandlinger. Patienterne er primært ældre.
Der er 8 selvstændige afdelinger i Danmark, hvor der er gode arbejds- og uddannelsesforhold, og en vagtbelastning, som er acceptabel.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter. Behandlingen kan værebåde kirurgisk og medicinsk. Den kirurgiske behandling omfatter åben kirurgi samt endovaskulære indgreb.

I karkirurgi er der følgende kerneopgaver:

  • Arteriosklerose i karrene uden for hjernen og hjertet og følgetilstande hertil
  • Aneurismesygdom
  • Akut aorta syndrom: B-dissektioner, traumer, penetrerende ulcus, intramural hæmatom, thorakale aneurismer
  • Anlæggelse af operativ, permanent adgang til blodbanen til patienter med behov for hæmodialyse
  • Venesygdom: Varicer, dyb venøs trombose og følgetilstande hertil
  • Kroniske bensår

Faglig profil
Det forventes at en ansøger til en karkirurgisk hoveduddannelsesstilling er fagligt højt motiveret, og basalt orienteret i det karkirurgiske område m.h.t. overordnede sygdomsbilleder, forebyggelse, udrednings- og behandlingsmuligheder samt udviklingsområder.

Der lægges vægt på mundtlig formulering, argumentation og evner til samarbejde. En videnskabelig baggrund er ingen forudsætning, men et videnskabeligt udgangspunkt vil være et plus. Supplerende ansættelse i andre relevante specialer som f.eks. ortopædkirurgi og radiologi vil være af værdi. Der har været eksempler på meritoverførsel af kompetencer fra andre kirurgiske specialer suppleret med et 1⁄2 års karkirurgisk introduktionsstilling har ført til godkendt introduktionsstilling i
karkirurgi.

Kilde: https://www.karkirurgi.dk/uddannelse/hoveduddannelse.html

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – karkirurgi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
6 11 5 83%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Studerendes almene kirurgiske selskab (SAKS)
København
Aarhus
Odense

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS) https://www.karkirurgi.dk/

Overenskomst
Speciallæger i karkirurgi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en beskeden grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)