De 39 specialer: Klinisk biokemi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Klinisk biokemi – Studmed.dk

Specialet

Fagets hovedformål er at bidrage til biokemisk forståelse af sygdom og at overføre viden herfra til klinisk anvendelse.

Klinisk Biokemi er et tværgående laboratoriemedicinsk speciale og er til stede på alle større sygehuse. Specialet forestår undersøgelser, der kan måle biokemiske forstyrrelser, og undersøgelsesresultaterne indgår i forebyggelse, diagnostik og behandlingskontrol og ledsages i et vist omfang af lægelig rådgivning og fortolkning.

Specialets tre grundsøjler er 1) produktion, 2) forskning og 3) undervisning.
1) Forudsætninger for produktion af relevante analyseresultater er: Organisation og logistik, kvalitetssikring af laboratorievirksomheden, informatik, rationel brug og fortolkning af laboratorieundersøgelser samt undervisning og uddannelse.
2) Klinisk Biokemi er et af de mest forskningsaktive specialer i Danmark, og faget ønsker at tiltrække de dygtigste og mest kreative læger med interesse for forskning.
3) Undervisning og formidling er helt integreret i dagligdagen i Klinisk Biokemi, både mht. mundtlig og skriftlig vejledning af de kliniske lægers anvendelse og tolkning af vores ydelser, men også mht. undervisning og vejledning af medicinstuderende, ph.d.-studerende, laboratoriepersonale og andre personer i sundhedssektoren.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning til klinikere på sygehus og i praksissektorenvedrørende kemiske, biokemiske og molekylærbiologiske undersøgelser.

I klinisk biokemi er der følgende kerneopgaver:

  • Kvalitetssikring af prøvetagning, analyse og svarafgivelse, herunder kvalitetssikring af patientnærtanalyseudstyr (POCT)
  • Udvikling af analyserepertoiret samt diagnostiske metoder og strategier
  • Fortolkning, kommentering og lægefaglig rådgivning i forhold til analyseresultatet

Kilde: https://www.dskb.dk/cms/?&pageid=18747

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Klinisk biokemi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
10 7 7 83%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen

Fagvidenskablige selskaber
Dansk selskab for klinisk biokemi (DSKB) https://www.dskb.dk/

Yngre læger i klinisk biokemi (YLKB) er en undergruppe af DSKB bestående af yngre læger, som endnu ikke har færdiggjort speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi samt nye speciallæger.

Overenskomst
Speciallæger i klinisk biokemi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er givet i dette speciale fin mulighed for at arbejde i industrien.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)