De 39 specialer: Klinisk farmakologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Klinisk farmakologi – Studmed.dk

Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Man skal som uddannelsessøgende først og fremmest overveje klinisk farmakologi som speciale, hvis man under sin uddannelse eller under basisuddannelsen har fået vakt sin nysgerrighed med hensyn til anvendelsen af lægemidler. Lægemiddelområdet har utroligt mange facetter, og hvis man besidder et fordybelsesgen, vil man blive belønnet med en betydelig diversitet og indsigt i sit arbejdsområde.
Der er meget store muligheder for at definere sit eget arbejdsområde med baggrund i den eller de dele af faget, som man interesserer sig allermest for. Klinisk farmakologi arbejder i betydeligt omfang fra en forskningsbaseret platform, og et forskningsmæssigt engagement er næsten et krav for at begå sig i specialet.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.

Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.

Den samlede varighed af uddannelsen ud over den kliniske basisuddannelse er 5 år. Uddannelsen består af en introduktionsuddannelse af en varighed på 12 måneder og en hoveduddannelse på 48 måneder. Hoveduddannelsen består af generel klinisk kompetenceerhvervelse og en klinisk farmakologisk kompetenceerhvervelse. Læs mere på disse sider om uddannelsen.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og ikke-akut rådgivning til klinikere, patienter og planlæggere.

I klinisk farmakologi er der følgende kerneopgaver:

  • Rådgivning om rationel lægemiddelanvendelse
  • Undervisning og formidling

Kilde: https://kliniskfarmakologi.dk/om-specialet

Præsentation af specialet
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Klinisk farmakologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
5 9 5 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) https://kliniskfarmakologi.dk/

Overenskomst
Speciallæger i klinisk farmakologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er givet i dette speciale fin mulighed for at arbejde i industrien samt en del arbejder i styrelser eks. lægemiddelstyrelsen.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)