De 39 specialer: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin udfører og fortolker diagnostiske undersøgelser samt behandlinger ved indgift af isotoper.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning til andre specialer og praksissektoren. Størstedelen af de diagnostiske undersøgelser er funktionsundersøgelser af organsystemer og sygdomsprocesser. Foruden nuklearmedicinske teknikker anvendes fysiologiske metoder som fx trykmåling, lungefunktionsundersøgelse, ultralyd-doppler og osteodensitometri.

I klinisk fysiologi og nuklearmedicin er der følgende kerneopgaver:

  • Fremstilling af radioaktive lægemidler til diagnostiske funktionsundersøgelser og til behandling.
  • Diagnostiske funktionsundersøgelser, både ved hjælp af billeddannende og ikke billeddannende teknikker, herunder laboratorieanalyser med radioaktive lægemidler, molekylær billeddiagnostikmed gammakamera, SPECT og PET-scanning med eller uden tilkoblet CT-scanning. Desuden funktionel MR-scanning, lungefunktionsdiagnostik, hjerte/kredsløbsundersøgelser med anvendelse af invasiv og non-invasiv trykudstyr og ultralyd-doppler-udstyr, knoglemineralmåling og måling aflegemssammensætning med DXA-scanning.
  • Behandling af benigne og maligne sygdomme med radioaktive lægemidler, herunder behandling af benigne og maligne thyreoideasygdomme, neuroendokrine tumorer og andre cancerformer, fx maligne lymfomer samt behandling ved visse knoglemetastaserende sygdomme.

Specialet kan desuden indgå i sygehusenes beredskab med undersøgelse og visitation af patienter, der ved etuheld har været udsat for ioniserende stråling ved åbne radioaktive kilder.

Dagligdagen for en Yngre læge i Nuklearmedicin
Som yngre læge i nuklearmedicin har man en udfordrende og varierende dagligdag med kontakt til mange andre specialer.

Arbejdsopgaverne er varierende og er blandt andet:

  • Tolkning og beskrivelse af undersøgelser/scanninger af patienter ud fra den aktuelle kliniske kontekst.
  • Tolkningen af hybridscanninger (SPECT /CT, PET/CT eller PET/MR) sker ofte i samarbejde med kollega i diagnostisk radiologi. Formidling af undersøgelsessvar og diagnoseforslag til henvisende læge.
  • Deltagelse i tværfaglige kliniske konferencer, hvor man bidrager til videreudredning og behandling af patienter.
  • Deltagelse i forskning og udvikling af nye metoder til diagnostik og behandling og skaber ny viden om fysiologi og patofysiologiske mekanismer.

Hvis du vil vide mere om specialet og evt. besøge en afdeling indenfor specialet kan du kontakte bestyrelsesmedlemmer i YNK.

Kilde: https://www.kfnm.dk/selskabet/yngre-nk
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin/Specialevejledning-for-Klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin-den-4-juni-2018.ashx

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
10 14 9 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin https://www.kfnm.dk/

Yngre NK er en undergruppe af KFNM bestående af yngre læger, som endnu ikke har færdiggjort speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt nye speciallæger.

Overenskomst
Speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)