De 39 specialer: Klinisk mikrobiologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Klinisk mikrobiologi – Studmed.dk

Klinisk Mikrobiologi er et tværgående laboratoriespeciale, der betjener både hospitaler og den primære sundhedssektor med diagnostik af infektioner, og varetager lægefaglig rådgivning vedrørende diagnostik og behandling af infektionssygdomme til kliniske kolleger. Rådgivningen er såvel på individuelt niveau som overordnet i form af vejledninger til diagnostik og rational brug af antimikrobielle midler.Andrevigtige arbejdsopgaver er infektionshygiejnisk rådgivning og overvågning af infektioner, herunderforekomst af antimikrobiel resistens.

Klinisk Mikrobiologifokuserer på evnen til nytænkning og fleksibilitet, da specialet til stadighed udvikler sig som følge af erkendelsen af nye infektiøse agens og den tiltagende resistensudvikling sammen medet voksende antal patienter, der på grund af nye behandlingsmuligheder,har øget modtagelighed for infektioner. Derudover stiller den teknologiske udviklingkrav og introducerer nye arbejdsområder,fx Point-of-care-testoggenomsekvensering.

I vagtarbejdet kræves hurtig beslutningstagning i forhold til prioritering af forespørgsler og arbejdsopgaver.

Da Klinisk Mikrobiologi er et lille speciale efterspørges også potentiale og lyst til at fremme og udvikle specialet via forskning og via aktiv deltagelse i specialeselskabet og andre relevantefora(fx arbejdsgrupper)

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning til andre specialer.

I klinisk mikrobiologi er der følgende kerneopgaver:

  • Laboratoriediagnostik af infektioner
  • Rådgivning om diagnostik og behandling af infektioner, herunder fastlæggelse af antibiotikapolitik på baggrund af lokal overvågning af antibiotikaresistens og antibiotikaforbrug (audit)
  • Infektionshygiejne med bl.a. forebyggelse, overvågning, rådgivning og udredning af infektioner, herunder infektionsudbrud opstået i og uden for sygehusvæsenet
  • Uddannelse og undervisning af sundhedspersoner vedr. mikrobiologi, infektioner og infektionshygiejne.

Kilde: https://dskm.dk/uddannelse/nyttige-dokumenter/

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Klinisk mikrobiologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
6 12 6 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi https://dskm.dk/

Yngre Kliniske Mikrobiologer er en undergruppe af DSKM bestående af yngre læger, som endnu ikke har færdiggjort speciallægeuddannelsen samt nye speciallæger.

Overenskomst
Speciallæger i Klinisk mikrobiologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)