De 39 specialer: Klinisk onkologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Klinisk onkologi – Studmed.dk

Der dør årligt ca. 15.500 personer af kræft i Danmark, svarende til ca. en fjerdedel af samtlige dødsfald. Hvert år rammes ca. 35.000 personer af kræft, og ca. 250.000 personer lever med en kræftdiagnose i Danmark. Kræfthyppigheden i Danmark er stigende, og det estimeres, at antallet af nye kræfttilfælde vil være øget med 25 % i år 2025 sammenlignet med 2011. Nye behandlingsmuligheder, nye indikationer og forbedret overlevelse medfører ligeledes, at antallet af patienter med behov for onkologisk behandling er i vækst. Samtidig har stadig flere kræftpatienter andre samtidige sygdomme (komorbiditet), hvilket kankomplicere det onkologiske behandlingsforløb og øger behovet for samarbejde med intern medicin.

Det skønnes, at 70-80 % af alle kræfttilfælde kan behandles med kurativ intention ved hjælp af kirurgi,medicinsk behandling, stråleterapi eller kombinationer heraf. Ca. 50-60 % af alle kræftpatienter vil på et eller andet tidspunkt have behov for strålebehandling. Ca. 15.000 patienter har hvert år behov for palliativbehandling, støtte og pleje. Dette foregår såvel i klinisk onkologi som i en del andre specialer, herunder almen medicin. Stigningen i antal dødsfald som følge af kræft er mindre end stigningen i forekomsten afkræft. Dette er udtryk for forbedret behandling og overlevelse for langt de fleste kræftformer.

Onkologisk behandling er udelukkende sygehusbehandling. Der er otte afdelinger med tilknyttet stråleterapi.Herudover er der en række decentrale onkologiske afdelinger og onkologiske funktioner på medicinske afdelinger. Den største del af den onkologiske behandling foregår ambulant.

Palliativ behandling og pleje er en integreret del af onkologien. Indsatsen kræver et nøje koordineret samspil mellem de relevante parter, herunder patienter og deres pårørende, sygehusafdelinger, palliative teams og afdelinger, hospice, den primære sundhedssektor og den sociale sektor.Enkelte afdelinger i landet har særlige enheder for eksperimentel behandling.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med maligne sygdomme.Behandlingen omfatter medicinsk behandling og stråleterapi.

I klinisk onkologi er der følgende kerneopgaver:

  • Strålebehandling
  • Kemoterapi
  • Hormonterapi
  • Målrettet biologisk behandling
  • Immunterapi
  • Understøttende behandling
  • Palliativ behandling og terminal plej

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-klinisk-onkologi/Specialevejledning-for-Klinisk-onkologi-23_-oktober-2019.ashx?la=da&hash=BADC469CFABF8FB29FFC607699D83D316C25A0C2

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Klinisk onkologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
32 30 23 82%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Ingen direkte studiegruppe, men kig evt på Eorta, som er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Selskab Klinisk Onkologi https://dsko.org/

Forenigen af Yngre Onkologer – http://fyo.dk/ – bestående af yngre læger, som endnu ikke har færdiggjort speciallægeuddannelsen samt nye speciallæger.

Overenskomst
Speciallæger i Klinisk onkologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Ingen mulighed for privat praktisering i dette speciale.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)

3 Synes om