De 39 specialer: Ortopædisk kirurgi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Ortopædisk kirurgi – Studmed.dk

Konkurrencen inden for det ortopædkirurgiske speciale er øget i de senere år. Det er således ikke længere er en selvfølge at få en kursusstilling indenfor specialet.

Specielt i Østdanmark er konkurrencen blevet særdeles hård med tre til fire gange så mange ansøgere som der er hoveduddannelsesforløb. Du skal således skille dig ud fra de andre, for at komme i betragtning til specialet.

Dette gøres helt overordnet ved at vise målrettethed ved at vise progression i din læring og kompetencer inden for de 7 lægeroller. Det er således i høj grad læringskurvens stejlhed der er kvalificerende. Det er altså bedre at have lavet 100 operationer på kort tid end 300 operationer på lang tid.

På Dansk Ortopædisk Selskabs (DOS) hjemmeside (ortopaedi.dk) kan du se hvilke kompetencer der vægtes i forbindelse med ansættelse til en hoveduddannelsesstilling.

De seks punkter er:

 • Videnskabelig aktivitet
 • Operativ aktivitet
 • Relevant kursusaktivitet
 • Supplerende ansættelser
 • Undervisningserfaring
 • Andet

Overordnet set er forskning det vigtigste, da forskning er altafgørende for at specialet kan udvikle sig.

Der er gode muligheder for at påbegynde et forskningsprojekt i forbindelse med bachelor- eller kandidatopgaven. Flere fremragende ortopædkirurger har begyndt deres karriere netop sådan.

Det er vigtigt fra starten at få en god vejleder. Anvend universitetets vejlederoversigt eller undersøg hvilke afdelinger, der har den største videnskabelige aktivitet.

Overvej muligheden for at tage et prægraduat forskningsår, så du kan blive del af en forskergruppe og få lavet en regulær videnskabelig undersøgelse du vil kunne få publiceret i et peer-reviewed tidsskrift.

Læs mere her: https://www.yngreortopaedkirurger.dk/uddannelse/fra-kbu-til-hoveduddannelse/

Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og malignesygdomme. Behandlingen kan være både kirurgisk og medicinsk.

Den kirurgiske behandling omfatter åben og artroskopisk kirurgi.

I ortopædisk kirurgi er der følgende kerneopgaver:

 • Traumatologi
 • Hofte- og knæalloplastikkirurgi
 • Fod- og ankelkirurgi
 • Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi
 • Rygkirurgi
 • Skulder- og albuekirurgi
 • Håndkirurgi
 • Børneortopædi
 • Ortopædisk onkologi

Ovenstående kerneopgaver kan være overlappende, fx indgår behandling af børn i flere af hovedopgaverne,det samme gælder for idrætsmedicinske problemstillinger og behandlingen af traumatologiske sygdomme sker i nært samarbejde mellem de relevante ortopædkirurgiske områder – dels i den akutte fase og dels i forbindelse med behandlingen af senfølger efter tilskadekomst.

Kilde: https://www.yngreortopaedkirurger.dk/uddannelse/fra-kbu-til-hoveduddannelse/

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Ortopædisk kirurgi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
39 58 38 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
PORTOS er en studenterforening, der består af medicinstuderende på Københavns Universitet med interesse for ortopædkirurgi.

Studerendes almene kirurgiske selskab (SAKS)
København
Aarhus
Odense

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Ortopædisk Selskab: DOS https://www.ortopaedi.dk/

Yngre Ortopædkirurger Danmark https://www.yngreortopaedkirurger.dk/ er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse.

Overenskomst
Speciallæger i Ortopædisk kirurgi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en nogen grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)