De 39 specialer: Oto-, rhino-, laryngologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Oto-, rhino-, laryngologi – Studmed.dk

Specialet oto-rhino-laryngologi er et kirurgisk speciale, hvorfor kirurgisk håndelag er vigtigt. Kendskab til/ rutine i basalkirurgiske færdigheder og kirurgisk håndelag er derfor nødvendigt for at komme i betragtning ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling.

Patientklientellet spænder meget bredt over et aldersinterval fra nyfødte til gamle med sygdomsintensiteter fra “raske” med mindre problemer til alvorligt syge. Som en konsekvens heraf rummer specialet også palliation og terminal behandling.

En stor del af patienterne får foretaget større eller mindre kirurgiske indgreb forudgået af forskellige udredningsprogrammer. Specialet har et stort antal ambulante undersøgelser og behandlinger både i speciallægepraksis og på hospitalsafdelingerne. Endelig er en del af patienterne akut syge med behov for akut medicinsk og/eller kirurgisk intervention.

Ca. 60 % af fagets speciallæger er praktiserende speciallæger.Indenfor samtlige områder foregår desuden såvel eksperimentel som klinisk forskning.

Oto-, rhino-, laryngologi omfatter

  • Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyreoidea samt ansigtsskelet.
  • Diagnostik endoskopiske undersøgelse af sygdomme i pharynx, larynx, mediastinum, bronkier, oesofagus etc..
  • Kranienervediagnostik incl.vestibulær undersøgelse. • Audiologi er et ekspertområde indenfor oto-rhino-laryngologi, hvor udredning og behandling af høretab foregår.

Omkring en række tilstande/sygdomme er der et samarbejde med andre specialer. Det drejer sig bl.a. om:

  • Onkologi (behandling af maligne tumorer lokaliseret i specialets regioner) • Anæstesiologi (vanskelig intubation etc.).
  • Thoraxkirurgi • Sygdomme i gl.thyreoidea og gl.paratyreoidea
  • Pædiatri
  • Neurokirurgi (især patienter med svære hovedtraumer, kranio-faciale misdannelser, tumorer i kraniebasis og acusticus neurinomer)
  • Plastikkirurgi (større ansigtsskader, og rekonstruktioner efter større hoved-halskirurgi bl.a. i forbindelse med cancerkirurgi).

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Oto-, rhino-, laryngologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
19 48 21 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe

Studerendes selskab for Øre-Næse-Hals Kirurgi (SØNHK) er en studenterforening for øre-næse-halskirurgi på Aarhus Universitet. Formålet med foreningen er at have et sted at dele viden, samt skabe fokus på specialet.

SØNHKS står for Studerendes Øre-Næse-Hals Kirurgiske Selskab, og er en gruppe for medicinstuderende ved KU der interesserer sig for øre-næse-halskirurgi.

Fagvidenskablige selskaber

Yngre Otologer – For yngre læger med interesse i ØNH

DØNHO Danske Øre-næse-halslægers Organisation

Overenskomst
Speciallæger i Oto-, rhino-, laryngologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er god af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)