De 39 specialer: Plastikkirurgi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Plastikkirurgi – Studmed.dk

Plastikkirurgi blev i Danmark i 1956 anerkendt som et kirurgisk subspeciale. Siden 2001 har plastikkirurgi haft status af kirurgiske grundspecialer – sidestillet med karkirurgi, thoraxkirurgi, urologi og kirurgi.

Det plastikkirurgiske speciale dækker bredt og er, ud overansvaret for behandling af specifikke sygdomme og tilstande, karakteriseret ved anvendelse og udvikling afsærlige kirurgiske metoder og teknikker, som bl.a. omfatter vævsflytning og lapplastik.

Den plastikkirurgiske speciallæge skal kende til og kunne anvende disse behandlingsprincipper til rekonstruktion eller korrektion efter sygdom, behandling, traumer, fejludvikling eller aldersforandring.

Plastikkirurgi er ikke begrænset til en specifik sygdom , misdannelse eller kropsdel. Det er plastikkirurgens evne til at vurdere og sikre vævets mobilitet , nerve-og blodforsyning, der er hjørnestenen i de rekonstruktive tilbud. Plastikkirurgien tilbyder assistance til andre kirurgiske specialer, hvor der er behov for bløddelsdækning over blottede dybereliggende strukturer eller behov for genskabelseaf knoglestrukturer.

Mange operative indgreb er standardiserede, men indenfor plastikkirurgienkan man blive præsenteret for omfattende defekter, hvor den plastikkirurgiske sans for form, æstetik og funktion er nødvendig for at kunne finde individualiserede problemløsninger.

I plastikkirurgien dominerer de planlagte operationer. De akutte funktioner udgøres af behandling af brandskader, ansigtsskader og skader der medfører store vævstab. Kræftrelateret kirurgi udgør ca. 75 % af aktiviteten.

For at kunne varetage de mange forskelligekirurgiske teknikker og behandlingstilbud både kvalitativt og udviklingsmæssigt har følgende områder indenfor faget udviklet sig:
 • Kongenitte misdannelser
 • Facialisparese
 • Traumatologi
 • Brandskader
 • Sår
 • Onkologisk plastikkirurgi
  • Kutant melanom
  • Non-melanom hudcancer og andre tumorer
 • Plastikkirurgisk brystkirurgi
  • Primær og sekundær brystrekonstruktion
  • Benigne tilstande
  • Maligne tilstande
 • Lymfødem
 • Postbariatrisk tilstand
 • Kosmetisk kirurgi
Ansøgere til hoveduddannelsesstilling skal som minimum have opnået kompetencer svarende til introduktionsstillingsniveau. I ansøgningen kan medtages andre kvalifikationer og erfaringer end de i profilen nævnte.Talent, håndelag og fagligt engagement vægtes højt. Engagement i faget kan for eksempel aflæses af deltagelse i afdelingens drift og trivsel så som udarbejdelse af vejledninger og instrukserogindsats for at facilitere uddannelse. Akademisk tilgang til faget i form af deltagelse i videnskabelige møder og kongresser, deltagelse i forskning og udvikling vægtes særdeles højt. Derudover ses på, om ansøgeren arbejder på at udvikle sig inden for de andre lægeroller, og om man har gode kompetencer inden for disse. Det vægtes højt, at man kan dokumentere sine kompetencer. Nedenstående liste er gode eksempler, men ikke udtømmende.
Kilde: https://dspr.dk/Dspr/Education?typeOfEducation=FagligProfil

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for plastikkirurgi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
10 79 11 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe

Studerendes almene kirurgiske selskab (SAKS)
København
Aarhus
Odense

Fagvidenskablige selskaber

YPK, Yngre Plastikkirurger, er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for plastikkirurgi. Foreningens formål er at varetage faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser for yngre læger ansat i specialet.

DSPR er et videnskabeligt selskab under Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Overenskomst
Speciallæger i plastikkirurgi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en nogen grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)