De 39 specialer: Psykiatri

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Psykiatri – Studmed.dk

Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter medpsykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.

Der foregår en øget specialisering inden for psykiatrien – såvel i forhold til behandlingen af hyppigt forekommende psykiatriske sygdomme med komplicerede forløb som i forhold til mere sjældne psykiske sygdomme.

De psykiatriske specialer har særlige opgaver i relation til lovgivningen, herunder i relation til bekendtgørelse om straffeloven ved retspsykiatri og bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien ved anvendelse af tvang. Tvang kan kun foregå på psykiatriske afdelinger på offentlige sygehuse.

Det psykiatriske speciale har desuden en særlig opgave i forbindelse med katastrofeberedskab, herunder krisestøtte i relation hertil.

Psykiatrisk behandling varetages i et tværfagligt samarbejde mellem blandt andet læger, sygeplejersker,psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der forudses øget anvendelse af specialuddannet personale, herunder specialpsykologer og sygeplejersker med specialuddannelse indenfor psykiatri.

Demografiske forhold forventes at få betydning for specialet i de kommende år. Blandt andet forudses der en stigning i antallet af ældre, hvilket vil betyde flere ældre med psykisk sygdom. Desuden forventes antallet af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund at stige, og at antallet af psykisk syge patienter dømt til behandling eller anbringelse fortsat vil være højt.

Den neurovidenskabelige og psykologiske viden er voksende og inddrages i stadigt større omfang ved diagnostik og behandling af patienter med psykiske lidelser. Denne viden forventes fortsat at komme til at præge forståelsen af psykisk sygdom og behandlingen heraf og medføre nye behandlingsmuligheder.

Der er ca. 150 praktiserende speciallæger i psykiatri fordelt på ca. 100 speciallægepraksis. Der er betydelig geografisk variation. De praktiserende speciallæger varetager primært behandling af patienter med psykiske sygdomme af moderat grad, hvor der ikke er behov for bred tværfaglig indsats involverende flere faggrupper. Det drejer sig især om angst- og depressionslidelser, stressrelaterede tilstande, personlighedsforstyrrelser og voksne med ADHD. Der behandles kun få patienter med psykoser. Speciallægepraksis behandler årligt ca. 50-60.000 patienter, heraf er ca. 25.000 nye patienter.

I psykiatri er der følgende kerneopgaver:

 • Organiske psykiske sygdomme
 • Misbrugsrelaterede psykiatriske sygdomme
 • Skizofreni og andre psykoser
 • Affektive sindslidelser
 • Angst- og tvangslidelser
 • Somatoforme lidelser
 • Belastnings- og tilpasningsreaktioner, herunder kriser
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Seksuelle afvigelser
 • Psykiske sygdomme hos oligofrene
 • Psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser opstået i barndom eller adolescens

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-psykiatri/Specialevejledning-for-psykiatri-af-den-19-juni-2018.ashx?la=da&hash=11190C1A495EA840D1FEA747C26CE36DC8452E69

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for psykiatri

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
72 67 53

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe

Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende er en studenterforening for medicinstuderende med interesse indenfor psykiatri som medicinsk speciale. Arrangerer arrangementer. http://psm-aarhus.dk/

Fagvidenskablige selskaber

Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) er en del af Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab.

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri samt dansk forskning inden for dette område.

Overenskomst
Speciallæger i psykiatri arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en nogen grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)

1 Synes om