De 39 specialer: Samfundsmedicin

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Samfundsmedicin – Studmed.dk

Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med relationen mellem samfundsforhold og befolkningens sundhedstilstand. Den engelske betegnelse for en speciallæge i samfundsmedicin er “Specialist in Public Health Medicine”.

Den danske speciallægeuddannelse i samfundsmedicin blev etableret i 1982 med linjerne administrativ medicin og arbejdsmedicin. I 1987 blev disse suppleret med en tredje linje: socialmedicin. Specialet blev i 1994 atter delt op i to selvstændige specialer: arbejdsmedicin og samfundsmedicin, idet linjerne administrativ medicin og socialmedicin blev integreret i specialet samfundsmedicin.

I dag er den samfundsmedicinske speciallæge uddannet inden for både socialmedicin og administrativ medicin og kan således arbejde med løsning af opgaver vedrørende overvågning, opretholdelse og forbedring af befolkningens sundhedstilstand på alle niveauer:

•individ, gruppe, organisation, samfund
•kommune, region, stat

En speciallæge i samfundsmedicin anvender viden, metoder og færdigheder fra det kliniske lægelige arbejde sammen med viden, metoder og færdigheder fra epidemiologi, sociologi, antropologi, jura og økonomi.

Den samfundsmedicinske speciallæge fungerer ofte som bindeled mellem forskellige sektorer og funktioner og vil ofte have mange samarbejdspartnere.

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for samfundsmedicin

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
15 26 13 93%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe

Ingen?

Fagvidenskablige selskaber

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab https://www.dasams.dk/

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)