De 39 specialer: Thoraxkirurgi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Thoraxkirurgi – Studmed.dk

Thoraxkirurgien omfatter kirurgisk behandling af sygdomme i organerne beliggende i brysthulen og inddeles i to subspecialer: Hjertekirurgi og Klassisk thoraxkirurgi.

Hjertekirurgien beskæftiger sig med kirurgiske sygdomme i hjerte og de store kar i thorax. Et særligt fagområde er børne-hjertekirurgien på Rigshospitalet. Den klassiske thoraxkirurgi omhandler kirurgiske sygdomme i den øvrige del af thorax (thoraxskelet, pleura, lunger, mediastinum, spiserør og diafragma).

De kvantitativt hyppigste operationer i thoraxkirurgien udgøres i dag af revaskulariserende hjerteoperationer (bypass-operationer), hjerteklap-operationer og kirurgisk behandling af lungecancer eller lungemetastaser.

Thoraxkirurger arbejder tæt sammen med mange tilstødende specialer omkring behandlingen af de thoraxkirurgiske patienter, heriblandt de thoraxanæstesiologiske, kardiologiske, lungemedicinske, billeddiagnostiske og onkologiske specialer.

I thoraxkirurgi er der følgende hovedopgaver:

  • Kræft: kræft i lunger, lungehinder, oesophagus og cardia samt øvrige tumorer og metastaser i thorax
  • Øvrig lungekirurgi: Emfysem, empyem, pneumothorax og lungekirurgi på børn
  • Hjertekirurgi: Koronar revaskularisering (CABG), hjerteklapoperation, kirurgi på den thorakale del af aorta
  • Medfødte hjertesygdomme (både børn og voksne)
  • Transplantation: Hjertetransplantation, herunder kunstigt hjerte og lungetransplantation
  • Anden thoraxkirurgi: Benigne oesophaguslidelser, thorakale aortalidelser, traumebehandling, hypotermi, pulmonal hypertension, thoraxdeformiteter, ECMO-behandling (både børn og voksne).

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab har indstillet til Sundhedsstyrelsen, at der de næste fem år bliver oprettet hoveduddannelsesrul jf. nedenstående skema.

Uddannelsessted År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025

Aarhus

1

0

1

1

1

Odense

1

1

1

1

1

Rigshospitalet

1

1

2

1

1

Aalborg

1

1

0

0

1

Hoveduddannelsesforløb i thoraxkirurgi frem til 2025 – aftalt på møde i VUU den 28.03.2019

Man skal være på 2 forskellige thoraxkirurgiske specialafdelinger á minimum 12 måneder samt have et 6-ugers kompetencegivende ophold på en kardiologisk afdeling.

Kilde: https://thoraxkirurgi.dk/uddannelse/

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for thoraxkirurgi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
3 8 3 100%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Studerendes almene kirurgiske selskab (SAKS)
København
Aarhus
Odense

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS) https://thoraxkirurgi.dk/

Overenskomst
Speciallæger i thoraxkirurgi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der skønnes en yderst beskeden grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)