Deltog du også i DRs rundspørge? Nu er svaret der

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2007/0 … 112626.htm

-35 pct. af hospitalslægerne mener, at de er stressede i enten høj grad eller meget høj grad. Det anslåes at det normale gennemsnit er 9-10 pct.
-42 pct. af hospitalslægerne mener, at de er mere stressede i dag end for fem år siden.
-50 pct. føler sig altid eller ofte stresset. For den generelle lønmodtager er gennemsnittet 10 pct.
-35 pct. bliver altid eller ofte bragt i følelsesmæssigt belastende situationer. For den generelle lønmodtager er gennemsnittet 15 pct.
-57 pct. af hospitalslægerne svarer, at de næsten aldrig/aldrig, sjældent eller sommetider har indflydelse på, hvad de laver på deres arbejde. For den generelle lønmodtager er gennemsnittet 16 pct.
-57 pct. svarer, at de næsten aldrig/aldrig, sjældent eller sommetider får støtte fra deres nærmeste overordnede. For den generelle lønmodtager er gennemsnittet 38 pct.
-42 pct. af lægerne overvejer at skifte stilling pga. stressrelaterede forhold.
-25 pct. af lægerne overvejer helt at forlade lægefaget pga. stressrelaterede forhold.
-33 pct. svarer ja til at de har fejlbehandlet en patient, hvor af 40 pct. mener at det i høj eller meget høj grad skyldes stress.

Kilde: DR Nyheder Research