Diskussion om adgangskvotienten 2021

Jeg skal indrømme at efter jeg selv kom ind på KU i sommer, har jeg ikke skænket adgangskvotienter mange tanker. Jeg kan dog huske hvor meget det hjalp mig at have nogle refleksioner omkring hvad sandsynligheden for at jeg kom ind, var.

Det er jo på mange måder en mærkelig tid og det påvirker søgetallene og dermed også kvotienterne i forhold til under “normale” omstændigheder.

Mindre ungdomsårgange

Der er generelt dalende ungdomsårgange og søgetallene burde dermed- alt andet lige - være faldende. Når der ikke er så mange unge mennesker er der heller ikke så mange der kan søge videregående uddannelse. Med tanke på den tid vi er i lige nu, vil en større del af en ungdomsgeneration formentligt søge uddannelse da jobmarkedet kommer til at være mere volatilt end før pandemien. Vi så at der sidste år var en rekordstor søgning på de videregående uddannelser på næsten alle retninger, til trods for at det var en mindre årgang end årene før. Dette var utvivlsomt en reaktion på pandemien og at der ikke var mulighed for at holde sit sabbat-år med enten rejse eller arbejde.

Verdens tilstand

Jeg tror at meget afhænger af om verden når at vende tilbage til en “normal” tilstand inden søgefristen til juni. Hvis dette sker kunne det tænkes at mange vil stille udrejselysten efter godt et år med restriktioner og social afstand. Hvis ikke dette sker vil de fleste formentlig droppe et evt. sabbatår og søge ind med det samme. Med andre ord vil søgepresset minde om det der var sidste sommer. Med forbehold for at man ikke kan regne med noget, så vil en mindre årgang, med det samme søgepres resultere i enten det samme snit som forrige år, eller en smule lavere.

Resultater og motivation

En anden komponent er hvordan det nye kuld af studenter håndterer den situation de er havnet i. Det kunne sagtens tænkes at mange bliver demotiverede af nedlukningerne og dermed ikke klarer sig ligeså godt til deres afsluttende eksamener som de ellers ville have gjort. Der vil altid være dem der er så dedikerede at de de får 12 i alt de rører ved, men en masse vil sikkert bliver påvirket, hvad enten de vil være ved det eller ej.

Et andet syn på dette er hvordan undervisere håndterer det at give karakterer til studenter der tager deres prøver under nye og unormale forhold. Nogle undervisere, og censorer for den sags skyld, kan tænkes, ubevidst, at lade studenter slippe afsted med lidt flere fejl - og stadig få topkarakter.

Suppleringstrick forsvinder

Et handy trick som jeg formoder har været udnyttet af langt over halvdelen af medicinstuderende siden 2008 - mig selv inklusiv - er fjernet. Fra 1. maj 2021 kan man, hvis man sommersupplerer fag, få nedjusteret sit karaktergennemsnit hvis det er lavere end hvad det var før man supplerede. Man kan med andre ord ikke tage sin studentereksamen med lave niveauer i fag man er stærk i, for så bare at “winge” mat, fysik og kemi med middelmådige karakterer.

Jeg har ikke gennemtænkt det i samme grad som jeg gjorde sidste år, da min egen optagelse var på spil, men dette er mine sammenfattede tanker om udviklingen i kvotienter

Jeg tror at adgangskvotienterne falder, fordi:

  • Der er færre til at søge
  • Det er blevet sværere/mere risikabelt af supplere
  • Det har været besværligt at være gymnasieelev det seneste år (alle ungdomsuddannelser)

Det eneste jeg kan se der taler for en stigning skulle være hvis der var endnu flere der valgte at søge ind tidligere end de ellers ville have gjort. Jeg tror bare at de fleste udnyttede den mulighed allerede sidste år da pandemien og nedlukningen var på sit højeste. Jeg kan ikke finde noget statistik på det, men det kan være at det findes.

Det eneste jeg har fundet er dette: https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Covid_19_og_3g_ernes_uddannelsesvalg.pdf

Jeg har ikke orket at trawle den igennem, men hvis man har lyst kan se hvad der kan trækkes ud af den.

Summa summarum:

Kvotienterne falder med 0,0 - 0,2 karakterpoint. Vi får se til august.

Held og lykke til alle

Disclaimer* - jeg har ikke sat mig ind i hvordan de forskellige universiteter ændrer deres optageforhold i kvote 2 prøver etc.

3 Synes om