Diskussion om adgangskvotienten 2021

Jeg tænkte jeg gerne vil starte en tråd omkring hvad os kommende medicinstuderende regner med kvotienten bliver. Når det er sagt, kan man selvfølgelig aldrig vide hvad den bliver, men jeg læste et par tråde om kvotienten for sidste år 2020 og der var der nogle herinde der ramte plet :slight_smile:
Det vil derfor være fedt hvis folk ville fortælle om, hvilke forventninger i har til adgangskvotienten. Tror i at der er flere der søger ind, end sidste år?
Er der måske nogle kommende studenter herinde, som vil dele hvilket snit de søger ind me. Mit snit ligger personligt omkring på de 10,2-10,6 alt afhængigt af hvad jeg får af karakter og jeg regner med at søge ind på AU.
Jeg søger også kvote 2 på SDU.

Btw - @Anatomimiskmask Hej :slight_smile: Jeg ved ikke om du længere er aktiv, men jeg tror det var dig, da lavede nogle vildt præcise udregninger om kvotienten sidste år på AU/KU! Måske du også kunne kommentere?

1 Synes om

andre ting såsom SDU kun modtager kvote 1’er med et snit over 9, tror i det gør at færre søger derhen? Det selvfølgelig kun størstedelen der søger ind på kvote 1 medicin som har et snit på 10+, så det kan måske har det slet ingen betydning?
hvor vil i mene jeg har størst chance henne?

Jeg skal indrømme at efter jeg selv kom ind på KU i sommer, har jeg ikke skænket adgangskvotienter mange tanker. Jeg kan dog huske hvor meget det hjalp mig at have nogle refleksioner omkring hvad sandsynligheden for at jeg kom ind, var.

Det er jo på mange måder en mærkelig tid og det påvirker søgetallene og dermed også kvotienterne i forhold til under “normale” omstændigheder.

Mindre ungdomsårgange

Der er generelt dalende ungdomsårgange og søgetallene burde dermed- alt andet lige - være faldende. Når der ikke er så mange unge mennesker er der heller ikke så mange der kan søge videregående uddannelse. Med tanke på den tid vi er i lige nu, vil en større del af en ungdomsgeneration formentligt søge uddannelse da jobmarkedet kommer til at være mere volatilt end før pandemien. Vi så at der sidste år var en rekordstor søgning på de videregående uddannelser på næsten alle retninger, til trods for at det var en mindre årgang end årene før. Dette var utvivlsomt en reaktion på pandemien og at der ikke var mulighed for at holde sit sabbat-år med enten rejse eller arbejde.

Verdens tilstand

Jeg tror at meget afhænger af om verden når at vende tilbage til en “normal” tilstand inden søgefristen til juni. Hvis dette sker kunne det tænkes at mange vil stille udrejselysten efter godt et år med restriktioner og social afstand. Hvis ikke dette sker vil de fleste formentlig droppe et evt. sabbatår og søge ind med det samme. Med andre ord vil søgepresset minde om det der var sidste sommer. Med forbehold for at man ikke kan regne med noget, så vil en mindre årgang, med det samme søgepres resultere i enten det samme snit som forrige år, eller en smule lavere.

Resultater og motivation

En anden komponent er hvordan det nye kuld af studenter håndterer den situation de er havnet i. Det kunne sagtens tænkes at mange bliver demotiverede af nedlukningerne og dermed ikke klarer sig ligeså godt til deres afsluttende eksamener som de ellers ville have gjort. Der vil altid være dem der er så dedikerede at de de får 12 i alt de rører ved, men en masse vil sikkert bliver påvirket, hvad enten de vil være ved det eller ej.

Et andet syn på dette er hvordan undervisere håndterer det at give karakterer til studenter der tager deres prøver under nye og unormale forhold. Nogle undervisere, og censorer for den sags skyld, kan tænkes, ubevidst, at lade studenter slippe afsted med lidt flere fejl - og stadig få topkarakter.

Suppleringstrick forsvinder

Et handy trick som jeg formoder har været udnyttet af langt over halvdelen af medicinstuderende siden 2008 - mig selv inklusiv - er fjernet. Fra 1. maj 2021 kan man, hvis man sommersupplerer fag, få nedjusteret sit karaktergennemsnit hvis det er lavere end hvad det var før man supplerede. Man kan med andre ord ikke tage sin studentereksamen med lave niveauer i fag man er stærk i, for så bare at “winge” mat, fysik og kemi med middelmådige karakterer.

Jeg har ikke gennemtænkt det i samme grad som jeg gjorde sidste år, da min egen optagelse var på spil, men dette er mine sammenfattede tanker om udviklingen i kvotienter

Jeg tror at adgangskvotienterne falder, fordi:

  • Der er færre til at søge
  • Det er blevet sværere/mere risikabelt af supplere
  • Det har været besværligt at være gymnasieelev det seneste år (alle ungdomsuddannelser)

Det eneste jeg kan se der taler for en stigning skulle være hvis der var endnu flere der valgte at søge ind tidligere end de ellers ville have gjort. Jeg tror bare at de fleste udnyttede den mulighed allerede sidste år da pandemien og nedlukningen var på sit højeste. Jeg kan ikke finde noget statistik på det, men det kan være at det findes.

Det eneste jeg har fundet er dette: https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Covid_19_og_3g_ernes_uddannelsesvalg.pdf

Jeg har ikke orket at trawle den igennem, men hvis man har lyst kan se hvad der kan trækkes ud af den.

Summa summarum:

Kvotienterne falder med 0,0 - 0,2 karakterpoint. Vi får se til august.

Held og lykke til alle

Disclaimer* - jeg har ikke sat mig ind i hvordan de forskellige universiteter ændrer deres optageforhold i kvote 2 prøver etc.

3 Synes om

Hej
Tak for det uddybende svar og beklager jeg svare så sent - igen, jeg var rigtig imponeret over din analyse fra 2020, det var lige spot on.
Alle de overvejelser du har gjort har jeg også tænkt på nemlig. Jeg tror også kvotienten falder svagt, (tror med 0,1). Må bare indtil videre håbe og krydse fingre for at jeg kan komme ind på ét af de fire universiteter.

Men et andet scenarie der kunne være skræmmende var, at de der blev studenter med høje gennemsnit udlod måske at søge ind i 2020 - da de følte sig confident i deres snit. Ved ikke om der er statistik på hvor mange der af studenterne de søgte videre? Føler bare de fleste der ville læse medicin normalt søger direkte ind, men måske at der var der ville udskyde deres studiestart pga. corona?

Du ved det sikkert allerede, men hvorfor kvotienten var så lav i 2019, men ret høj i 2018? Altså nogle ydre faktorer, der gjorde at kvotienten var så høj? Her er statistikkerne:

2020: 553(optaget) 3.176 (ansøger) 10,2 10,1 (adgangskvotient)
- med hurtigstartsbonus vil det så være 11,0 og 10,9
2019: 553(optaget) 2.866(ansøger) 10,9 10,8(adgangskvotient)
2018: 496(optaget) 2.827(ansøger) 11,2 (adgangskvotient)
(Der var flere der søgte ind på AU i 18’ end i 19 og var det bare fordi folk generelt scorede højere karakter?)

1 Synes om

Der var en udvidelse af pladser tildelt til medicinuddannelsen på omkring 250, fordelt på de 4 universiteter. det gjorde at snittet fald i 2019.

Hvis du ender med et snit på minimum 10,2 som du skriver, så har jeg meget svært ved at se at du ikke skulle komme ind på mindst et af de 4. Hvis du ender med 10,6 tror jeg du frit kan vælge mellem alle 4.

1 Synes om

Jeg søger ind på KU kvote 1 med snit på 11.8, dog med den forudsætning, at jeg består kemi og fysik i den kommende måned.

virkelig imponerende analyse! Tror du stadig, med de rekordmange kvote 2- ansøgere i år, at adgangskvotienterne falder med 0 - 0,2?

Jeg tænker ikke at en øget søgning til kvote 2 vil påvirke adgangskvotienterne. Sådan som jeg har forstået det er de adgangsgivende fags karakterer, en del af den samlede vurdering i optagelsen på i hvert fald KU. Jeg ved ikke helt hvordan det fungerer på de 3 andre universiteter, men en del af appellen ved kvote 2 er vel netop at man med et “for lavt” snit kan opnå optagelse alligevel. Så per definition vil kvote 2 ansøgere ikke have indflydelse på kvote 1 adgangskvotienten, medmindre ratioen mellem kvote 1, og kvote 2 pladser ændres (som jeg ikke formoder at de bliver). Grunden til de mange kvote-2 ansøgere tror jeg er grundet at nåleøjet virker lidt større end tidligere da flere af universiteterne er overgået til testbaseret optag, fremfor traditionel motiveret ansøgning. Jeg lå selv på vippen af hvad jeg troede ville være nok til kvote 1, så jeg søgte også kvote 2 for en sikkerheds skyld i 2020, da man automatisk bliver vurderet i kvote 1 også.

Spørgsmålet er hvor mange af de kvote 2 ansøgninger der i virkeligheden er folk der ikke er helt sikre på at deres snit er nok, der også for en sikkerheds skyld søger K2. Det kan også være at de lidt mere lempelige forhold har lokket folk der ellers havde lagt låg på deres drøm om optag, frem fra deres skjul. Uanset hvad så burde stigningen i K2 ansøgninger kun bekymre dem der ved de er afhængige at blive optaget gennem kvote 2.

Lang historie kort - ja, jeg tror stadig snittet falder en smule :slight_smile:

3 Synes om

Tror du det gør en forskel at uniTESTén er udgået fra AU-optaget i år og i så fald i hvilken retning?

Jeg har en tanke i tråd med de mere ‘lempelige forhold’ du beskriver, om at nogle måske opfatter uniTESTen som en lettere adgangsvej, og derfor er søgt ind med lavere karakterer i de fag, der nu er det eneste afgørende for kvote 2-optaget.
Jeg har forstået det sådan at et solidt resultat af testen kunne have lagt op til 1,0 til ens gennemsnit, var den ikke blevet aflyst pga. pandemien.

Det gør nok en forskel i fordelingen af K2-ansøgere på tværs af universiteterne. De der ser unitesten som en “lettere” vej ind, grundet et for lav snit, vil formentlig søge derhen hvor unitesten bliver brugt (formoder det kun er SDU i år). Jeg ved ikke om tallene bliver opgjort specifikt for kvote 2, men jeg ville forvente en øget andel af K2-ansøgere til SDU. Men dette har stadig ingen indflydelse på adgangskvotienten. Det eneste der afgør kvotienten er karaktergennemsnittet hos de personer, der opfylder kravene, som får tildelt de pladser de er tilgængelige på det pågældende universitet. Den person med det højeste snit får den første plads, næsthøjeste snit = næste plads etc. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit som de sidst optagne studerende søgte ind med. Dertil kommer standby-pladser som er lidt svære at blive kloge på, da de er variable i antal fra år til år. Det har indflydelse hvor mange der udgik af uddannelsen året forinden, men har aldrig fuldt forstået det. Men standby plejer at ligge 0,1 karakterpoint lavere en adgangskvotienten.

Et andet lille kuriosum er, at man ikke er sikret optagelse selvom ens snit matcher adgangskvotienten. Lad os sige at alle pladser, undtagen 20, er fyldte af ansøgere der har et snit på 10,5 og derover. Der resterer 20 pladser, men der er 100 ansøgere med karaktergennemsnittet; 10,4. Jeg ved ikke om det er ren lodtrækning, men uanset hvad er der kun plads til 20, og de resterende 80 vil ikke blive tilbudt en plads (Måske en standby-plads, men ikke alle). Adgangskvotienten vil altså blive sat til 10,4 til trods for at det ikke er alle med 10,4 der kom ind.

3 Synes om

På AU kan man se “kvotienten” for kvote 2 optag sidste år, hvilket var 9.8. Tror I det kommer til at stige i år grundet mange kvote-2 ansøgere? Men unitesten er afskaffet på AU, og mange har ikke haft mulighed for at supplere med relevante aktiviteter… hvilket kan tænkes, at kvote-2 snittet falder ?

Artiklen om rekorden på ansøgere til kvote 2:

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/flere-end-60-000-har-sogt-ind-via-kvote-2-1

Jeg korrigerer lige dét du, @Anatomimiskmask skriver om suppleringstricket, da det først gælder fra 2022, at ens gennemsnit kan blive lavere, men ikke højere ved forsøg på karakterforbedring.
Jeg snakkede for et par måneder siden med en studievejleder der morede sig lidt over hvordan denne ændring har været på tapetet i årevis og hvordan den, hver gang vi når til optagelsesrunden, er blevet udskudt et år. Det ser ud til at være sket igen:

https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/nyereglerfra2019/nedjustering-af-karaktergennemsnit

@cristina9866: Ændringerne i optagelseskriterierne i kvote 2 skete cirka 3 uger efter tilmeldingsfristen til selvstudie/karakterforbedring var gået, så jeg tror der er nogle der havde satset på en god uniTEST og måske da gerne ville prøve at karakterforbedre, som ikke fik chancen.
Jeg skal dog ikke kunne sige om man ved at kontakte VUC’erne ikke kunne få lov at få plads alligevel i den ekstraordinære situation.

Her venter jeg stadig spændt på resultatet af uniTESTen fra SDU, samt de sidste tre skriftlige karakterer og krydser fingre og tæer :sweat_smile:

Held og lykke !

Hvad mener du med at kontakte VUC’erne ?

2 Synes om

Tak :slight_smile:

Blot at man altid kunne ringe og spørge om de var villige til at tage én på fx et selvstudiehold selvom tilmeldingsfristen var overskredet :slight_smile:
Men det var jo i marts eller april det var aktuelt.

1 Synes om

Jeg tror personligt at snittene kommer til at stige med 0,1-0,2. Jeg kender mange nuværende 3.gere der siger, at de har fået en masse karakterer i den høje ende som de ikke havde klaret halvt så godt til en eksamen. Det har resulteret i at de har fået utroligt høje gennemsnit.
Til forskel for årgang 2020, har årgang 2021 regnet med ikke at skulle op til alle eksamener. Hvorimod 2020 årgangen først fik det at vide i marts, 2 måneder inden eksamenerne.

Personligt tror jeg, at karakterne kommer til at stige generelt på tværs af alle uddannelserne, eftersom en række elever har kunne score en højere karakter.

Selvfølglig er der også dem, som har klaret sig markant dårligere, og derfor har forringet deres gennemsnit. Dog vil de højere karakter vægte større, og jeg vil derfor estimere en stigning i adgangskvotienterne på 0,4-0,5 karakterpoint ift. til forrige år.

Endvidere vil jeg gerne høre jeres tanker om sabbatår. Kommer færre folk til at tage et sabbatår i år?

1 Synes om

Deltager lige i tråden igen da jeg umuligt tror at adgangskvotienten stiger så meget …
sidste år gik folk rundt og spået omkring at den vil ligge 10,5+ overalt i landet, men den endte med at ligge meget lavere på AU og AAU f.eks.
Tror dog at KU vil stige lidt, da jeg har undersøgt at over 50% søger derhen, og i og med at jeg regner med, at det er folk med høje snit der søger derhen (på grund af de nu har muligheden) måske kommer en stigning på 0,1 til 0,2.

Ellers regner jeg med at de andre universiteter stadig falder en smuler, med 0,0-0,1 som @Anatomimiskmask forslog.

2020 var absolut det år hvor de fleste valgte at søge direkte ind på uni og andre der ikke kunne bruge deres hurtigsstartsbonus længere.

3 Synes om

Der er faktisk utrolig mange der har fået høje karaktersnit i år, har jeg fundet ud af. Bare alene i min klasse er der mindst 6-8 der søger ind på medicin med et snit fra 10,8. Og så er der de andre med et relativt mindre snit (+10,2) som også vil forsøge. Håber helhjertet på at kvotienterne falder, så en bred gruppe kan komme ind, men faktum er, at rigtigt mange har scoret et højt snit…

1 Synes om

Det er også min erfaring
Tror kvotienten stiger lidt i år.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lige annonceret, at der stort set er ligeså mange ansøgere til videregående uddannelser som sidste år. Desuden skal vi huske på, at medicinstudiet specifikt er mere søgt i kvote 2 sammenlignet med 2020, hvilket sagtens også kunne være en tendens i kvote 1 (som de allesammen bliver vurderet i uanset hvad). På baggrund af det vil jeg faktisk også skyde på, at kvotienterne stiger på tværs af de fire universiteter. Dog tror jeg slet ikke på, at stigningen bliver så voldsom, at vi ser adgangskvotienter over 11,0 for at studere medicin - heller ikke i København.

2 Synes om