Dispensation: Sommerstart

Dispensation: Sommerstart
0.0 0

#1

Jeg har lige talt med en fra studieadministrationen på AU, og jeg er blevet fortalt, at man kan søge om sommerstart, hvis man har en begrundelse herfor. Hvad plejer man at skulle angive som årsag hertil?