Dobbelt husførelse - hvad kan trækkes fra?

Jeg søger kendskab til dobbelt husførelse og hvor meget man kan trække fra…

Jeg har læst: http://www.laeger.dk/portal/page?_pagei … ema=PORTAL

Hvor i der står:
Der kan således foretages fradrag vedrørende de faktiske merudgifter til kost og bolig, eller der kan uden dokumentation for merudgifternes størrelse gives et fradrag på 400 kr. pr. uge. Hvis man derfor ønsker et større fradrag end de 400 kr. pr. uge, skal udgifternes størrelse kunne dokumenteres.

Ved siden af fradrag for dobbelt husførelse vil der normalt også være adgang til fradrag for weekendkørsel

Hvad med udgiften til den extra bolig kan den trækkes fra?

Ellers noget man kan trække fra som man skal være OBS på?

Jeg går udfra en forhåndsgodkendelse er noget man skal indhente?

Opdatering: Desværre kan flytteudgifter ikke trækkes fra i forbindelse med turnusstart:
Ved flytning i forbindelse med tiltrædelse af den første lægestilling kan der ikke foretages noget fradrag, jf. LSR 1986.29.

Glem alt om dobbelt husførelse, det er diæterne som er interessante for os!

Det hele står her;

http://forening.fadl.dk/repository.php/5205/Skattevejledning2005.pdf

Det fungerer i forbindelse med turnusansættelser da de er tidsbegrænsede og tolkes som under 12 mdr (3 x 6 mdr).

Forhåndsgodkendelse indhenter du via dit skattekontor, det koster et par hundrede kr.

Tak, MG

Nogle der har nogle erfaringer med det så del gerne ud :smiley:

Hvor meget har i kunne trække fra - gerne med eks.

Jeg har brugt det i forbindelse med lægevikariat (i Hjørring, bor i Århus).
Jeg kontaktede den lokale skatteafdeling inden vikariatet. Fik dem til at lave beregninger ud fra estimeret antal timer væk fra hjemmet. Jeg fik ikke et bindende ligningssvar, men skulle registrere præcist antal døgn og timer jeg var i Hjørring. Fradraget for logi- og kostudgifter var på det tidspunkt (2003) omkrig 500,- i døgnet, 500/24 pr. time. Jeg husker det ikke præcist, men det samlede fradrag for 2 måneders vikariat, med en del vagter etc., var omkring 16-17.000. Året efter indberettede jeg de nøjagtige tal, det viste sig at blive en lille smule mindre end beregnet på forhånd, men ikke noget af betydning. Jeg blev ikke kaldt til “torskegilde”, de accepterede uden yderligere dokumentation.

Aktuelle satser

Pjece om diæter, fra SKAT

vh Rasmus

God tråd, du fik startet der, Frold, den vil jeg gerne nasse lidt på, istedet for at starte en næsten identisk tråd :smiley:

Med nummer 353 ud af 360, er jeg nemlig ret overbevist om, at jeg kommer meget langt væk fra pendlerafstand, når jeg skal i turnus sommeren 2007. :frowning:

Jeg synes det er svært at se, om man som ægtefæller (og forsørgere) skal bo væk fra hinanden for at få tilskuddet. Vi har snakket om en løsning, hvor manden og vores 3 børn flytter med svarende til et skoleår, og jeg så bliver weekendmor det sidste ½ år (hvis turnus ikke til den tid er lavet om og kortet ned til et år, da jeg skal have ½ års barsel i efteråret). Men vil vi så overhovedet kunne få fradrag for dobbelt husførelse, eller vil vi bare få besked om, at skulle sælge boligen i københavn :?:

Hmmmm, for mig lyder det som om, der er gået lidt kuk i begreberne. Det er to ordninger, som kan gøre sig gældende, når det gælder arbejde i betragtelig afstand fra eget hjem (folkeregisteradresse). Den ene hedder dobbelt husførelse, og jeg kender ikke så meget til den, da jeg som enlig ikke kommer ind under disse regler. Den anden hedder fradrag for udgifter under rejse, og jeg vil tro, at det er den, rnyboe har benyttet sig af.

Som sagt ved jeg ikke så frygtelig meget om disse regler, så jeg kan meget, meget varmt anbefale at kontakte helst en revisor eller i det mindste det lokale skattekontor. Man kan komme gevaldigt i klemme, såfremt man begår fodfejl. Pengene til en revisor er givet yderst godt ud, og af dem kan man jo forvente en objektiv rådgivning, der har udgangspunkt i, at man får den størst mulige økonomiske gevinst. Skat har ikke egentlig rådgivningsfunktion, så de kan sige hvad som helst helt uden at hæfte for det. Det er ens eget ansvar at kende reglerne og benytte dem.

Pøj pøj

Har været diskuteret i tidligere tråde:

http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=1 … usf%F8ring

http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=1 … usf%F8ring

Her findes nogen af svarene

Jeg ville nu stadig vælge at lade en revisor se på det, da de jo trods alt er eksperter på området. Det kan efter min erfaring blive dyrt sparede penge at lade være.

Jeg har nu fået en revisor på sagen - det er så lækkert med en kæmpe msnm liste :smiley:

Det slog mig at en af mine kontakter er selvstændig revisor og han har lovet at kigge på det efter den 1 juni - lige pt. sidder han vist begravet i et hav af udvidede selvangivelser :smiley:

Er det ikke noget med at ansættelelser mindre end 12-18 km fra hinanden regnes som en ansættelse?

Hvorfor siger du det? Hvilken konskvens har det? Kan du uddybe :smiley:

Det betyder at du efter et år skal flytte arbejdsplads minimum et bestemt antal kilometer hvis du fortsat vil have skattefordelerne. Med andre ord, når hospitalsdelen af din turnus er overstået, skal du forsøge at få en praksis som ligger 12-18 km (eller hvor meget det nu er) fra hospitalet.

Jeg har med og kir i svendborg og praksis i odense - så det må være fint!

I øvrigt mener jeg at alle der har turnus på fyn er ansat ved OUH når de er i praksis uanset hvor de er i turnus på fyn,

@Dr. Evil: Jeg har brugt fradrag for diæter og været gennem en skatteligning. Umiddelbart kan jeg ikke se hvad man skal bruge en revisor til (har man pengene eller forbindelserne er det selvfølgelig fint nok). Hvis man opfylder de betingelser som er nævnt her i tråden har man ret til fradraget. Og så er det jo bare at finde regnemaskinen frem :wink:

Prøv også at læse folderen fra FADL (jeg henviser til den i mit første indlæg), den giver tilstrækkelig information til at udfylde selvangivelsen.

@alle: Et af problemerne er at reglerne tolkes lidt forskelligt fra by til by. I københavn er skattemyndighederne rimeligt large med fradraget, mens odense kan være lidt svære at overbevise (du skal en hel del km væk) og århus går for at være besværlige (FADL har kørt sager for studentervikarer fra århus).

Umiddelbart vil jeg mene at der er mest hjælp at hente i FADL (hovedforeningen).

  1. Vi har alligevel betalt for det via kontigentet.
  2. De kender de specielle forhold studentervikarer / turnuslæger arbejder under

Husk at det er alle dage man er væk fra hjemmet, man kan få fradrag for. Eksempel.
En arbejdsuge med vagt mandag, tirsdag og torsdag. Hvis man så kører søndag aften og hjem fredag morgen er der 6 dage x 5xx kr. Og man er stadig berettiget til kørselsfradrag.

For 50 kr kan man få en bog der hedder “Skatten” Snyd ikke dig selv. De penge er givet rigtig godt ud :slight_smile:

Til MG

Nej, umiddelbart kan det være svært at se, hvad problemet er, og det står da også enhver frit for selv at sysle med det. Mine erfaringer hardog gjort, at jeg på ingen måder kender alle regler og muligheder, og jeg har flere gange oplevet, at jeg har kunnet trække mere fra end det, der lå indenfor de få regler, jeg kender. Det vil føre lidt vidt at komme ind på det her, men det er da blot et råd. Skattereglerne er mange og ind imellem vanskelige at fortolke.

Der er nu en fra frederikshavn der har fået afvist fradraget. Er der andre der har været ude for det samme?
En ting er sikkert. Hvis vi ikke kan få økonomisk kompensation for at være i lorteamterne bryder tvangsturnusordningen sammen.

[quote]Der er nu en fra frederikshavn der har fået afvist fradraget. Er der andre der har været ude for det samme?
En ting er sikkert. Hvis vi ikke kan få økonomisk kompensation for at være i lorteamterne bryder tvangsturnusordningen sammen.[/quote]

En FRA Frederikshavn? Altså mener du én som tager turnus i Frederikshavn og som bor et andet sted i landet? I hvilken kommune bor han i givet fald i? Det er jo altid op til den enkelte skatteforvaltning i kommunen om de vil godkende fradraget eller ej.

Ikke længere - nu er det skattecenter Frederiksund der tager sig af alle bindendesvar…

Her 2 mdr efter er mit bindendesvar stadigvæk til vurdering hos Skat og jeg har intet hørt endnu, men skulle få svar inden for 7 dag, så må vi se hvad de siger…

Man kan læse mere om bindendesvar her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=210335&vID=0

Så et centralt skattecenter skal afgøre alle sager om kost og diæter? Det afgørende er jo om der er 2 timers transport til arbejdspladsen. Det må de enkelte kommuner vel bedst vide selv? Må være svært at sidde og gøre sig klog på i Frederiksund, men der er sikkert en grund til at de gør det på denne måde nu- spare penge måske?