Droppe ud af SDU søge ind på KU

Hejsa

Jeg skrev et tideligere opslag angående at jeg gerne vil søge væk fra SDU. Efter nærmere overvejelser har jeg valgt at søge ind på KU til sommer og hermed droppe ud af medicinstudiet på SDU (Regner med optag)

Jeg vil høre om der er nogen der har stået i samme situation som jeg? Hvordan var skiftet fra modul opbygning til semester?
Hvilke fag kunne du få merit for fra 1 år?

Hej,

Du kan formentlig ikke få nævneværdig merit fordi studieopbygnignen er så forskellig.
Du kan fx ikke få merit for KUs anatomi da den indeholder andre elementer end det du havde på B2.
Så regn ikke merit men betragt det som at starte forfra.

Dbh.
KmK

1 Synes om

Træls… B2 regnede jeg nok med ikke at få merit for da de jo har en kæmpe anatomi eksamen, men tænkte mere B1 sammen med B3 og B4 må da svare til basal humanbiologi som minimum?

Jeg ved jo ikke helt hvordan det forholder sig og kender slet ikke til KUs studieopbygning. Men ved at tilsvarende skifte til AU stort set kræver at man har bestået B9 og alt inden før man kan regne med noget “rigtig” merit. Kunne forestille mig at noget af det samme gør sig gældende for at skifte til KU.
Du kunne jo også overveje at få overstået bacheloren på SDU og så håbe på at blive overflyttet til kandidaten på KU.

1 Synes om

På KU er mange er eksaminerne intregreret - så du kunne meget vel få merit for humanbiologi på første semester hvis du har haft noget tilsvarende. Problemet er dog, at det er en integreret eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, så hvis man ikke opfylder kravene for merit for begge så får man ikke merit :).
På min årgang havde vi 2 stykker som var skiftet fra SDU efter et år der til KU og ingen af dem kunne få merit - de er en smule tunge at danse med til tider