Eksamen i akut patient på KU - Rigshospitalet

Som så mange andre skal jeg snart til eksamen i akut patient på Rigshospitalet (KU). Desværre er det lidt svært at få info om indhold og rent praktiske ting om eksamen fra undervisere mv, så jeg håber nogen herinde kan hjælpe. Hvordan foregik eksamen da i var oppe? Hvad lagde de vægt på rent indholdsmæssigt? Hvor meget af eksamen er praktisk med fantomer osv - er det kun hjertestopscenariet, eller skal man også demonstrere praktiske færdigheder på de andre stationer? Skal man fx. kunne demonstere anlæggelse af halskrave, intraossøs kanyle og nødtrakeostomi, eller skal man blot kunne nævne hvornår de vil kunne være relevante? Går de op i at man kan huske præcise medicindoser på de stationer der ikke handler om hjertestop? Hvad er relevant at læse eller terpe inden eksamen? Har du i øvrigt nogen gode råd?

I skal have mange tak for hjælpen!

Just want to clarify so that other students won’t get confused.

Tracheostomy can only be performed under controlled conditions in the operating room and never emergently.

The emergent airway access that you were referring to was Cricothyroidectomy, which can be converted to tracheostomy in 5-7 days if prolonged airway control is needed, because Cricothyroidectomy has increased risk of tracheal stenosis.

Selvfølgelig kan man lave trakeotomi udenfor operationslokalet. :shock: Det er blot ikke idealt. Laves f.eks ofte på intensiv sengepladser. Men det er selvfølgelig off topic. Sorry.
Jesper, reservelæge ønh

JackOfKnives: Med alt respekt, så er det altså noget pedanteri du har gang i. Udtrykket “nødtrakeostomi” bruges netop i flæng som slang om de procedurer man i en absolut nødsituation kan benytte til at skaffe en luftvej - hvad end der er tale om adgang gennem membrana cricothyreoidea eller selve trakea. Som Jesper også skriver, så er det i øvrigt ikke helt udelukket at lave adgang gennem trachea uden for en operationsstue - fx. på en intensivafdeling, eller alle mulige andre steder hos patienter hvor adgang gennem membrana cricothyreoidea ikke er mulig eller tilstrækkelig - det er blot mere kompliceret og forbundet med flere komplikationer. Anyway - skal vi ikke begrave nødtracheotomi-striden her - der er trods alt heldigvis tale om en procedure som meget få læger udenfor ØNH og anæstesi-specialerne nogensinde får brug for at udføre.

Tilbage til topic: Nogen der har erfaringer fra akut patient kurset på KU?

Jeg var til akut pt. eksamen på Rigshopitalet sommeren 07. Der var, så vidt jeg ved, ingen stationer med kliniske færdigheder (udover hjertestop).

Mht. kendskab til præcis medicindosering kommer det meget an på eksaminator. Måske ville det være en god idé at kunne doser til behandling af anafylaktisk shock, STEMI, akut svær astma/KOL, meningitis (antibiotika + steroid), diabetisk ketoacidose og status epilepticus.
Generelt er det vist bare vigtigt at lægge vægt på det samme som der bliver undervist i. Dvs. altid huske ABC og have et godt overblik. Nogle eksaminatorer kan være meget detaljeorienterede, men det er heldigvis de færreste (neurologerne på RH er berygtede!).

Jeg var oppe i akut almen medicin (6 små cases om akutte situationer i almen praksis - ikke synderlig svært), en case om svær pneumoni og så hjertestopscenatiet (hvor sikker defibrillering er alfa-omega). Det gav point i pneumoni-casen at man konfererede med bagvagt/anæstesi, så det er nok ikke en dårlig idé at huske sine “livliner” og nævne hvornår man ville bruge dem.

Held og lykke med det.