Eksamen

Er der nogen der kan fortælle mig hvor lang tid eksamen på 1.semester medicin på SDU tager…? Er det 4 eller 5 timer? Og hvad der lige er præcist man kommer op i…?

Mvh. ABC

Jeg mener det er en 3 timers tentamen. Men det kan da godt være den er 4 timer lang!! Jeg kan ikke huske det.
Man kommer op i organisk kemi, syre/base kemi, biokemi (aminosyrer, enzymer, michaelis-menten kinetik osv osv). Du kan finde målsætningerne til Molekylær Biomedicin A her: http://www.sdu.dk/health/studieinformation/medicinba/

Måske spørger jeg dumt… men hvad er forskellen på en eksamen og en tentamen…? Jeg har tjekket linket, men der står ik lige så meget om 1. semesters eksamen…
Er der andre der måske er 1./2. semesters som erindrer…?

Linket er til målsætningerne. Lidt nede på siden finder du målsætningerne, som er pensum til Molekylær Biomedicin A. Det er jo svært at sige hvad der kommer til eksamen. Men det holder sig indenfor målsætningerne.
En tentamen er en prøve med intern censur (ved ikke om det også indbefatter, at man bliver bedømt efter bestået/ikke bestået princippet).
Men ja, det kan være der er nogle som husker 1. semester bedre end jeg gør efterhånden. :smiley:

mener ganske sikkert også at tentamen omfatter den type eksamen der hvor der kun gives bestået // ikke bestået

Tentamen fungerer kun som en midlertidig bedømmelse - alle fag som afsluttes med en tentamen skal senere også bedømmes med en eksamen. Ved SDU foregår det slik at samtlige prekliniske fag bedømt med tentamen, endeligt bedømmes ved kærnepensumeksamen. Mens de kliniske fag (vurderet ved bloktentamener) bedømmes endeligt ved embedseksamen.

De fag som der er eksamen i, dvs førsteårsprøven, kommunikation 2.sem og fordybelsesopg vil selvfølgelig ikke eksamineres på nyt.

Tentamener bedømmes internt med B/IB, mens eksamener bedømmes eksternt efter 13-skala.

1.sem eksamen er Biomedicin A og varer efter min bedste viden i 3t, heri er også integreret noget “ren” kemi.

Håber det var opklarende???

mener ikke at tentamner nødvendigvis altid midlertidige eksamner, fx bestås genetik kurset på AU ved en tentamen der er endelig

ok, på KU betyder tentamen: Bestået/ikke bestået.
Og faget/fagene bliver afsnuttet.

Bortset fra eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi, videnskabsteori, arb-miljø som vi kommer op i flere gange :smiley:

Ja… Men det er så eksaminer :wink:

ja men i forskellige områder :slight_smile:

Længe leve integrerede eksaminer! :frowning:

nej, det er det værste humanistiske lort jeg nogen sinde har oplevet.
Undervisningen i farmakologi er til grin…
aaaaaah, det var dejligt, så kom det ud :slight_smile:
Det sjoveste så er det at eksamen i sig selv på ingen måde er integreret.
Man kan tydelig se, del 1, anatomi, del 2 immunulogi, del 3 endokrinologi.
Hvorfor lavede de ikke bare 4 seperate eksaemer ide forskellige fag på 1½ time, eller en mulighed for at man kun tog den del om man dumpede? jeg fatter det ikke.
n.b. jeg har aldrig dumpet, men kender frustrationerne hos dem som gør.

Hvis I vil ha’ integrerede ex. (og undervisning) så kom til SDU :up:

Her fungerer det fint - i hvertfald på 2. del. Man kan (forhåbentlig) se om det er patologerne eller farma-drengene, der har stillet spørgsmålet, men det passer vel meget godt med den kliniske hverdag?
Her skal man vel netop ud fra patologisvar etc. kunne fiske en behandling op fra skuffen.
Med frygt for prygl :hiding: : Jeg ELSKER integrede eksaminer…

vi har alle lov til at være forskellige. har I så sygeeksamener? det har vi ikke på ku, dvs fejler du…så koster det ½år