Eksamensbedømmelse (2. sem KU)

Hej kære studmed’er!

Jeg skriver for at spørge ind til, hvordan celle og vævs biologi (2. sem på KU) bedømmes. Jeg vil starte med at skrive, hvordan min egen opfattelse er.

Ud fra det jeg har hørt skal man både bestå anatomi, biofysik og biokemi hver for sig, og at dette kræver 55% rigtige.

Desuden har jeg forstået det sådan, at hvis vi tager udgangspunkt i biofysik, hvis opgaver for eksamen i dag (der var eksamen i celle og vævs biologi idag) indeholdt overskrifterne

Ionkanaler (5 delspørgsmål),
Signalering/membrantransport/muskler (5 delspørgsmål),
Synaptisk transmission (4 delspørgsmål),
Muskelfysiologi (3 delspørgsmål)

Så tæller hver af overskrifterne 25% da der er 4 overskrifter, og at hvert delspørgsmål indenfor ex. ionkanaler således kommer til at gælde 5% samt at hvert delspørgsmål indenfor eksempelvis synaptisk transmission så kommer til at tælle 1/4 af 25% dvs. 6,25% er det korrekt?

Jeg spørger simpelthen fordi jeg skal leve med de her eksamensbedømmelser mange år endnu, og derfor gerne vil forstå dem.

Jeg tror desværre at svaret på dit spørgsmål er, at der ikke er noget eentydigt svar.
Jeg var oppe for et år siden.
Efter spot’en spurgte jeg een af kursuslederne, hvordan besvarelserne og spot’en blev bedømt.

Det nærmeste han kunne/ville komme det var:

at de designede spot’en således at de fleste ville have en 6 - 7 rigtige.
at man, i princippet, skulle bestå alle delfag.

Men at det til syvende og sidst kom ud på en “helhedsvurdering” og at der derfor ikke kan gives nogen faste regler for hvor mange point i de enkelte dele der skal til for at bestå.

Så det er deværre op til opgaveretterens mavefornemmelser at afgøre om han/hun, efter at have set på din spot og læst din samlede besvarelse, synes at du demonstrerer det minimum af viden der skal til for at gå videre.

Der er tre ord, jeg har lært at hade her de seneste år:

 1. Målbeskrivelse:
  Når de kalder det målbeskrivelse, i stedet for Pensumbeskrivelse, kan de i princippet spørge om hvad-som-helst til eksamen.

 2. Integreret Eksamen:
  2, 3, 4 fag, der måske/måske ikke har noget med hinanden at gøre, stuvet sammen i een eksamen (meget billigere og nemmere at afholde).
  Er der et af fagene du ikke består, dumper du det hele og må starte forfra med at læse op.
  Så meget for, at de gerne vil have os hurtigere igennem studiet.

 3. Helhedsvurdering:
  Som nævnt ovenfor, er der ingen klare krav der skal opfyldes.
  Så med mindre man kan se på rettevejledningen, at man har svaret rigtigt på langt det meste, så ved man ikke hvor man står, før efter de 14 dage - 3 uger, det åbenbart er nødvendigt at bruge på at rette besvarelserne (Dvs et stykke inde i det ny semester eller sommerferien)

Når dette er sagt så er det jo heldigvis sådan, at de ikke ligefrem er interesserede i at folk dumper :slight_smile: (taxameter-penge +at høj dumpeprocent signalerer dårlig undervisning).

50 % rigtigt i biofysik
50 % rigtigt i biokemi
50 % rigtigt i anatomi.

Det betyder at du skal have 2 ud af de 4 (normalt stilles dette antal) opgaver rigtige i biofysik.
Der stilles 1 opgave af 8-10 spørgsmål i biokemi. Her skal du have 5 rigtige.
Anatomi spørgsmålene vægtes anderledes. Spg 1-10 vægtes 0,1 mens 11 og 12 vægtes 1.0. Så her skal du have spg 11-12 og gerne 4-5 rigtige fra 1-10. I spotten er 4 rigtige rigelige eftersom du kan opveje det med spg 11-12 til eksamen :wink:

Hej Affi.

Hvor ved du det fra, så præcist?

Når jeg har spurgt dem der retter eksamensopgaverne har de svaret, at det kan man ikke sætte op på den måde.
Så det undrer mig at du kan vide det.

Måske de har meldt mere skarpt ud siden jeg spurgte for et år siden.

Tak for de fine svar, det bragte lidt ro i mit sind!

Og ja - Affi - det kunne være interessant at høre, hvor du har en så præcis viden fra :slight_smile:

En rundspørge blandt de studerende der har bestået og de der ikke har. Derudover kan jeg huske at det stod i noget eksamensmateriale at spotten kun talte 20 % den gang jeg var oppe altså. Så skal man jo kun lidt matematik for at regne ud hvor meget man skal have rigtigt i de andre fag.

Når eksamen er delt op i 3 dele (biokemi, biofysik, anatomi) må det jo være fordi man mindst skal kunne vise at man har forstået alle delaspekter. Ligesom på 4. semester hvor man i princippet skal have 50 % rigtigt i: Biokemi, anatomi, biofysik i mave tarm lever, anatomi, biofysik i hjerte og lunge, og biokemi og biofysik i energiomsætning.

Da der kun stilles en opgave i biokemi skal man selvfølgelig have 50 % rigtigt i den. Men underviserne siger i enkelte tilfælde at de kan se gennem nåløjet hvis de kan læse tanker selvom du har svaret forkert på et spg eller to.

Biofysik er faktisk den del folk oftest dumper på. Underviserne her fortæller også at man gerne skulle svare rigtigt på over 50 % i sær da opgaverne oftest tager udgangspunkt i de 10000 rapporter man laver.

Så det er, med andre ord og kort sagt, noget du har gættet dig frem til :slight_smile:

Som udgangspunkt skal du have

50 % rigtig i hver af de tre dele. Spotten tæller 1/3 del af anatomi-delen, men jeg vil ikke vove at påstå, at man kan bestå eksamen ved at have 0 rigtige i spotten. Tror det bliver en ommer lige dér.

Med det sagt, skal det ikke være nogen hemmelighed, at der er mange som også består hvis de har 40-45 % rigtig i biokemi f.eks. Som jeg forstod det på kursusvejlederen er de ret “large” omkring dette, hvis man ellers har ret meget rigtigt i de to andre dele.