Eksempel på ansøgning til hoveduddannelse i almen medicin

Oprindeligt oprettet her: Eksempel på ansøgning til hoveduddannelse i almen medicin – Studmed.dk

Her følger mit eksempel på ansøgning til hoveduddannelse i almen medicin. Den er intet facit, men viser hvordan jeg valgte at gribe det an. Artiklen har tidligere være tilgængelig på studmed.dk og min ansøgning er fra ca. 2012. Men nogle kan måske hente inspiration – alligevel.

Almen mediciner; mit drømmejob, mit drømme-speciale og min vej, men turen har været lang – også længere end jeg havde forventet. Men med mig tager jeg en bred klinisk erfaring der ikke kun kommer mig selv, men forhåbentlig også mine fremtidige patienter til gode. Og jeg føler jeg er modnet som læge og menneske.

Jeg har prøvet et af de ”små” specialer, jeg har afprøvet den brede intern medicin, jeg har fået et godt indblik i psykiatrien, jeg har været skrevet, jeg har bedømt hvad andre har skrevet, jeg har talt på internationale kongresser, jeg har undervist og modtaget et væld af undervisning. jeg har tilegnet mig organisatorisk erfaring, jeg har skabt projekter og sat dem i søen. Jeg har udviklet mig fagligt, jeg har skabt netværk og vigtigst af alt har jeg forsøgt at være en god kollega. Jeg har et spændende lægeliv og det vil jeg gerne fortsætte med, men nu må sporet gerne være 100% målrettet og formaliseret – derfor er det med glæde at jeg søger om hoveduddannelse i almen medicin.

Jeg har min bachelor fra SDU og min kandidateksamen fra KU sommeren 2006. Turnus sendte familien tilbage til Fyn og her havde jeg min turnus i det idylliske Svendborg, en I-stilling i almen medicin i selvsamme by ved de karismatiske Jesper Isaksen og Pernille Bjerrum, som ikke gjorde lysten og interessen for faget mindre. Spændende at høre om Pernilles og ikke mindst hendes mands aktiviteter i det almen medicinske forskningsmiljø der vidner om at almen medicin er et udfordrende, dynamisk og evidensbaseret fag. Værdier jeg i mit lægeliv til nu selv har stræbt efter.

Efter I-stillingen havde jeg et ønske om at udvikle mine intern-medicinske kompetencer og ikke mindst ”kronikeren”, hvorfor jeg søgte en stilling inden for geriatrien. Under denne ansættelse flyttede jeg mig ekstremt meget fagligt: Ikke mindst løftet af den tillid afdelingen viste mig ved at lade mig varetage stuegangs- og ambulatoriefunktion, gå tilsyn og fungere som uddannelsesansvarlig yngre læge. Ansættelsen styrkede desuden mine kompetencer inden for det tværfaglige samarbejde, patientsamtaler, kommunalt samarbejde og rehabilitering.

Herefter syntes jeg at det kunne være spændende at prøve et af de ”små” specialer af og påbegyndte en I-stilling i dermatologi ved OUH. Trods et højt fagligt engagement med kurser, kongresser, orale præsentationer, en kasuistik samt udarbejdelse af en protokol med henblik på en multicenterundersøgelse i samarbejde med den anerkendte amerikanske dermatolog Amy Paller, erkendte jeg at jeg trives bedre som generalist end specialist. Jeg havde behov for at lytte til og ikke kun se på patienten og lyst til at videreudvikle mine kommunikative evner, hvorfor jeg søgte til psykiatrien. Jeg var glad for denne, men savnede hele tiden det somatiske aspekt trods jeg bevidst søgte at få tilfredsstillet denne ved i en periode at være i gerontopsykiatrien og i en tid ansvarlig for ældrepsykiatri-afsnittet på PC Gentofte.

Aktuelt forsøger jeg at få andre og nye kompetencer, denne gang i ortopædkirurgien, da jeg savnede skadestueerfaring og ved H-forløb kan risikere at måtte ”nøjes” med et fokuseret ophold i skadestuen.

At udfordre mig selv er tråden i mit virke, ikke at gå i stå, at få nye erfaringer hvad enten de er faglige, samarbejdsmæssige, organisatoriske eller kollegiale. Således har det faglige for mig aldrig været nok i sig selv og jeg har altid haft et behov for at involvere mig og engagere mig ud over dette. Allerede under studiet var jeg studenterpolitisk aktiv og en periode formand for Medicinerrådet sideløbende med at være studenterunderviser. Jeg driver i dag og har drevet hjemmesiden studmed.dk for læger og medicinstuderende siden 2003 på frivillig basis. Postgraduat har jeg været involveret i Yngre Læger både som en del af repræsentantskabet, som Yngre Lægers bestyrelsesmedlem i Lægekredsforeningen for Region Syddanmark, samt i Team Almen Praksis, hvor vi bl.a. arbejdede med etableringen af en overenskomst i almen praksis.

Efter en tid uden foreningensarbejde havde jeg behov for på ny at involvere mig og efter at have fulgt FYAMs spændende og dynamiske arbejde opstillede jeg på FYAMs årsmøde oktober 2012 som kandidat til FYAM-udvalget. Det er et arbejde jeg løbende følger og har tænkt mig yderligere at involvere mig i.

Jeg føler mig klar til livet som almen mediciner og jeg vil gøre mit til at bidrage til faget og organisationen bag og jeg håber inderligt på at I mener der er plads til mig.

1 Synes om