Ekstra service?

http://www.privatlaegen.dk/

Hvad taenker I? 2000kr for et besoeg! Tja…naar din lille dreng har 38,5°C og snot i naesen, saa griber man lige knoglen og babubabu…saa kommer “privatlaegen”.

Der staar ikke et eneste sted hvem der yder denne service, vedkommendes uddannelse eller speciale. Kun et kontonr. hvor man kan indbetale :shock:

Navn og adresse på virkesomhedsejer kan findes i CVR-registeret. Jeg poster det ikke her, men CVR nummer kan findes på hjemmesiden.

Der står desuden, at virksomheden er startet i 2003, så det har da været undervejs/aktivt i et pænt stykke tid.

Derudover: Google er din ven! :idea: Emnet har været vendt i pressen + Dagens Medicin.

Noget skal man jo bruge friværdien på, og hvis junior har 38,1 og hyler - så… Privatlægen to-the-rescue! Nu med Panodil… :shock:

Mener faktisk det var gennem en lign. service at Brian Mikkelsen fik “konstateret” endokardit. Andre vagtlæger havde bedt herren om at tage et par panodil. Siden den sag kom frem har de vist haft fin vind i sejlene…

Min holdning - hvis der er et marked, så lad da folk betale…

Man skal bare gøre sig klar over, at alle sådanne muligheder for folk med mange penge, udgør en risiko for velfærdssamfundet. Jo flere private forsikringer folk tegner(der inkl. overstående service), jo mere presser man det offentlige sundhedssystem…
Jeg tror, det er et dilemma folk mange gange glemmer. Jeg siger ikke det er forkert, at man har disse servicer. Man skal bare gøre sig klar over konsekvenserne… De fleste er jo glade for det sundhedssystem vi har i dag…
:slight_smile:

Men når nu det offentlige sundhedssystem ikke er godt nok, er det da fint, at man kan få den ønskede service andetsteds.

apopov

jamen jeg er helt enig… Man skal bare sig klar over, at man svækker det offentlige sundhedssystem endnu mere så… Som sagt mener jeg ikke det er forkert med de private løsninger…
Det jeg dog kan have lidt imod, er jo at det går ud over de fattige i samfundet… Det er jo ikke de rige der får konsekvenserne at føle…

Tja - det gør nok heller ikke noget :wink:

Der er ingen tvivl om at der er et marked for ekstrabetalende ptt. der føler sig snydt af lægevagten (hvem sagde Brian Mikkelsen + ekstrabladets redaktion og læsere :lol: ) - men er lægerne der har denne ekstra-service bedre uddannet end andre ( og offentligt betalte) lægevagter - jeg tvivler på det :roll: !

Man kunne måske mene at en bedre betaling pr. sygebesøg ville få den “private” lægevagt til at forbarme sig tidligere/oftere over enten førnævnte junior med 38,5 eller Brian Mikkelsen.

A propos sundhedsvæsen så var der en artikel i Ugeskrift for læger (januar-udgaven) som er et ekstra krydderi i debatten om vores formidable sundhedsvæsen, gad vide om tingene bliver bedre med de nye regioner…

Ugeskrift for læger

Forklar venligst det.

Hvis folk betaler selv, hvordan presser det saa de offentlige financer. Er det fordi lægen istedet skal tvinges til at være offentlig ansat??

Uden at vide noget om det, så kunne jeg da ikke forestille mig at der skulle være forskel på de læger er på den normale lægevagt og dem i den private. Men jeg går da ud fra at fordelen ved den private lægevagt er at man ikke behøver vente i timevis og at lægen har lidt mere tid og ro til besøget. Hvis dette ikke er tilfældet, hvorfor skulle man dog så vælge at betale for det :wink:

Hvad koster det egentligt at bestille sådan en privat lægevagt? … er det pengene værd (altså hvis man har lidt flere penge end som studerende)?

Det kunne også være at en betaling på 2200 kr sikre bedre tid til undersøgelse og efterrationalisering!

[quote=“Jesper R Balle”:h1372ixt]Forklar venligst det.

Hvis folk betaler selv, hvordan presser det saa de offentlige financer. Er det fordi lægen istedet skal tvinges til at være offentlig ansat??[/quote]

Nu er det ikke nødvendigvis de offentlige finanser man presser ved at fravælge det offentlige sundhedssystem. Som jeg ser det, er det snarer et spørgsmål om, hvorvidt man vil ind på en bane, hvor der for læger vil være to systemer at vælge imellem:

Et, hvor man (generelt) arbejder i det offentlige, og dermed er forpligtiget til at yde den samme service til alle borgere, der måtte have behov for assistance.

Et andet system, hvor man, da man kan tjene mere/have bedre arbejdstider/få større indflydelse på sin arbejdsdag eller andet, udelukkende arbejder for dem, der har de økonomiske resourcer til at betale for ens ydelser.

For mig at se er et system, hvor der ikke er lige adgang til fx lægeydelser (altså et, hvor dem der har råd han få en bedre/hurtigere/grundigere/mere kompetent? behandling) ikke et, der er værd at tilstræbe i et land som Danmark. Problemet er så bare, at jeg samtidig mener at det er meget vigtigt, at vi alle (både læger og patienter/kunder) har lov til at vælge hvordan vi vil indrette os - et forbud mod private initiativer og selvstændig erhvervsvirksomhed for læger vil derfor være mindst lige så malplaceret som et rent betalings-sundhedssystem…

Men jo, øget brug af private sundhedsydelser presser det offentlige sundhedssystem - og det er måske en god ting? Det kunne jo være at det offentlige system blev bedre af at få lidt konkurrence…? Men jeg mener altså man skal være meget varsom med at lade den øgede konkurrence ske på bekostning af en gruppe, der ikke kan/vil skaffe sig den bedste behandling - det vil være den sikre vej til at sundhedssystem med amerikanske tilstande, hvilket jeg i hvert fald ikke synes er fornuftigt…

(p.s.: bemærk venligst min totale udeladelse af ordet solidaritet og andre mere eller mindre kommunistiske ytringer :wink: )

[quote=“Jesper R Balle”:14ncno0u][quote]
Forklar venligst det.

Hvis folk betaler selv, hvordan presser det saa de offentlige financer. Er det fordi lægen istedet skal tvinges til at være offentlig ansat??[/quote][/quote]

I samfundsfag på gym har jeg haft en del omkring dette emne, altså velfærdssamfundet. Det som lærebøgerne siger (i en kort version) er, at hvis folk er så utilfredse med systemet, at de vælger at ty til private løsninger. Så bliver de også mindre villige til at betale den høje skat, som vi har Danmark. Umiddelbart kan man jo så sige, at det er der ikke nogen vej uden om, hvis man bor i DK. Men det der så sker, er at ved næste valg stemmer folk så et parti ind, som vil liberalisere sundhedssektoren…
Man må jo så selv bestemme om det er godt eller dårligt, det er jo op til ens egne ideologier.
Jeg stemmer selv liberalt, men jeg synes, at der er mange ting ved den nuværende sundhedssektor, som er værd at beholde…

Hvordan? -spörger jeg igen.

Det tror pokker :smiley: Men det forklarer ikke ovenstaaende.

Iövrigt er den private lægevagt i Köbenhavn ortopædkirurg (han hedder Frank-et eller andet). Der er ikke krav om al man skal være almen mediciner for at faa job hos ham(sögte vist vikarer for nogen tid siden).

[quote=“Nudansk Leksikon”:agyd8fob]solidaritet [ solidŒi’te’t ] subst. -en

  1. en følelse af samhørighed og sympati med og vilje til at hjælpe el. støtte andre.[/quote]

Har lidt svært i at se hvori det kommunistiske ligger i ordet solidaritet…

Hvordan? -spörger jeg igen.

Det tror pokker :smiley: Men det forklarer ikke ovenstaaende.

Iövrigt er den private lægevagt i Köbenhavn ortopædkirurg (han hedder Frank-et eller andet). Der er ikke krav om al man skal være almen mediciner for at faa job hos ham(sögte vist vikarer for nogen tid siden).[/quote]¨

Presset opåstår, hvis de resoursestærke vælger ikke at støtte det offentlige sundhedssystem (ved gennem deres stemmeafgivelse af stemme for en privatisering af sundhedssektoren). Dette vil på sigt medføre, om ikke en total afskaffelse af offentlige sundhedsydelser, så et krav om yderligere besparelser og effektiviseringer. Dette krav vil kunne medføre at det offentlige kommer under pres for at levere samme ydelse som de private leverer - blot skal det offentlige levere denne ydelse til alle, og ikke kun til dem der er i stand til at betale 2200,00 ved kasse et. Dvs at der vil komme et krav om, at fx lægevagten har tid til at levere en meget grundigt, vel-reflekteret og dybdegående konsultation med de midler der er til rådighed pt. (eller i værste fald færre). Dette krav vil naturligvis opstå i og med, at der findes løsninger, hvor denne konsultation er mulig - nemlig i privat regi til 2200,00 pr. besøg. Dette vil være et urimeligt? pres at sætte den offentlige lægevagt i, da det simpelthen er et krav han ikke kan honorere så længe rammerne for hans/hendes arbejde er som de er i dag…

Håber det kan forklare, hvor presset vil opstå :slight_smile:

@Jehu:

Det var egentlig også mest for ikke at blive beskyldt for at være gammelstalinist eller andre betonkommunistiske retninger, at jeg ville helgardere mig med den sætning - der findes overraskende nok ret mange mennesker, der mener at ordet solidaritet er et fy-ord :roll: Man burde måske lade dem, der er overfølsomme overfor ordet solidaritet læse Nudansk Ordbogs defination af ordet… :smiley:

Lad os lige få på plads at solidaritet er et socialistisk begreb, kendt fra bl. a. Lech Walesa’s anti-kommunistiske fagforbund i 80’erne af samme navn.

Jeg får selv knopper af ordet, men det er jo i virkeligheden en ædel og moralsk korrekt ting. Grunden til ordets dårlige image skyldes måske at det herhjemme er blevet misbrugt til at bære et budskab om at “vi skal allesammen have det lige dårligt” - altså en slags socialistisk jantelov.

Og i den forbindelse - altså en socialistisk jantelov, er det ikke kun Rumlepotte der får knopper af ordet… Det gør jeg skam også :slight_smile: Der er forskel på folk - jeg håber bare ikke at vi gør forskel på folk alt afhængig af deres økonomiske formåen med hensyn til adgangen til sundhedsydelser…

lol en ortopædkirurg som vagtlæge - fandme om jeg ville betale for sådan noget :slight_smile:

  1. Hver gang de rige ringer til en privat læge ringer de næppe også til vagtlægen og samfundet sparer en plovmand ca. Hver gang man får sat en ny hofte ind på Hamlet, sparer samfundet 60.000 kr.

De er de 10-20% rigeste som for alvor har råd til privat lægehjælp og de stemmer alligevel borgerligt, så det rokker nok ikke noget. Hvis man forbød det ville en del læger med lyst til egen biks, nok flytte udelands og samfundet har tabt 1,5 mio på uddanelsen + det løse.

Lige nu går vi mod en øget liberalisering, samtidig med at medierne beretter om tiltagende folkestemning om bedre service, op med skatten.

De spekulationer om at Privatlægen er vejen lige lukt ned i amerikanske tilstande er tåbelige. Der har været privatskoler i DK altid, og vores uddannelses system er stadig primært offentligt. Hvis der skal rykkes noget, skal folkestemningen svare til at AFR & Co er en bunke venstresocialister, det sker næppe før jeg er speciallæge.