Embryologi 3. semester, forelæsninger m.v

Hej alle,

Jeg har uden held forsøgt at finde forelæsningsresumeer, målbeskrivelser etc. for kurset i embryologi på 3. semester, KU. Der er intet at se på hverken Absalon eller BlackBoard.

Links etc. værdsættes!

M.v.h.

Niemann

Hej Nicki,

Du finder målbeskrivelsen for 3. semester på:
http://medicin.ku.dk/maal/

Der står meget kortfattet, følgende om embryologi:
• gøre rede for såvel den almene som den specielle embryologi af de i kurset behandlede organsystemer/legemsdele, samt de heri forekommende misdannelser
• beskrive de mekanismer der ligger til grund for styring af udviklingsforløbene samt forstå konsekvenserne af teratogene påvirkninger på forskellige trin i udviklingen

Jeg kan desværre heller ikke finde sheets fra forelæsningerne på Absalon eller BB.

Mvh.
Hien

Ja, det er så sandelig kortfattet - men tak for hjælpen.

Hvad så med cases og casebesvarelser? De synes heller ikke at være online.

Ja, jeg ledte selv efter disse dengang. Og du kan ligeså godt glemme det for du finder ikke noget, i hvert fald ikke forelæsningsresumeer. Sagen er at forelæserne i embryologi, heriblandt Jørgen Tranum, ikke er så glad for at ligge copy-righted materiale frem til fri afbenyttelse af frygt for repressalier fra udgiverne!! I modsætning hertil finder du andre forelæsere der uden den mindste hæmning frit ligger deres materialer, bl.a. hentet fra Netter’s Atlas, på blackboard til stor glæde for de studerende.
Det tætteste du kommer på en målbeskrivelse er den der vejledning i “håndtering af mundtlige spørgsmål”.
God fornøjelse med det!

NB. Larsen’s “Human Embryology” er klart at foretrække frem for Sadler’s!

Jeg er enig i ovenstående, det er bestemt ikke noget ved Sadler’s, SLET ikke den danske. Larsens er meget bedre…!!