En ansøgning til -redigeret udgave. Hjælp gerne

Hej igen medstud’ere.

Så har jeg fået rettet en del i min ansøgning, men jeg håber stadig på mere hjælp. Den er en tand for lang nu, så en god idé for mig er at få idéer til hvor der kan slettes uden problemer. Al anden kritik er også utrolig kærkommen.

Her er den så:

Jeg var sikker på, at jeg skulle være sygeplejerske, men nu ved jeg, at lægevidenskab er det rigtige studie for mig.

Det ved jeg, fordi seks måneder som sygeplejestuderende har vist mig, at de lægevidenskabelige fag er dem, der fanger min interesse. Da jeg havde læst sidste side i lærebøgerne i fag som ’anatomi og fysiologi’, ’biokemi’ og ’mikrobiologi’, havde jeg et ønske om mere viden, end disse bøger kunne give mig.
Det ved jeg, fordi jeg i min praktiktid som sygeplejestuderende havde et hemmeligt ønske om at følge lægerne og se, hvordan de forvandlede informationer fra prøver, undersøgelser og patientsamtaler til diagnoser. Jeg tilbragte tre uger i praktik på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, og det gav mig et indblik i hverdagen på en medicinsk afdeling – en hverdag, jeg gerne vil lære bedre at kende gennem en læges øjne. For at udsigten bliver den, jeg drømmer om, må jeg dog have korrigeret min kurs.
Det ved jeg, fordi medicin er det eneste studie, som kan stille min nysgerrighed på menneskekroppen. Da jeg afsluttede 1. semester på sygeplejestudiet, fik jeg at vide, at jeg nu havde afsluttet læren om den friske krop, og nu skulle vi til at koncentrere os om sygdomsforløbet. Det ærgrede mig, for jeg mente ikke, at jeg havde fået den viden om den normale krop, som var nødvendig til at gå i gang med den unormale situation. Jeg har lyst til at fordybe mig i stoffet i en grad, som kun lægevidenskaben kan give mig.
Det ved jeg, fordi jeg kan se på målbeskrivelserne af fagene på lægevidenskab, at jeg i løbet af 12 semestre vil kunne få besvaret de spørgsmål, som sygeplejestudiet ikke kunne give mig svar på. Samtidig vil lægevidenskaben give mig en viden på mange andre værdifulde områder og klarhed over det komplicerede samarbejde, der foregår mellem milliarder af forskelligartede celler, og af sygdommes påvirkning af dette sindrige system.
Det ved jeg, fordi kombinationen af naturvidenskabelige basisfag, samfunds- og adfærdsfag, parakliniske og kliniske fag fascinerer mig. Jeg synes, at det er oplagt, at fag som etik, psykologi og kommunikation introduceres så tidligt i studieforløbet, fordi det giver en række nødvendige redskaber, som kan hjælpe én til en bedre og ’sundere’ tilgang til resten af stoffet.
Det ved jeg, fordi jeg gennem mit arbejde i hjemmeplejen og på plejehjem blev konfronteret med menneskekroppens forfald, og jeg lærte om grundlæggende pleje af ældre, og jeg fik indsigt i en lang række aldersbetingede sygdomme og omstændigheder ved dødsfald. Herigennem har jeg opdaget, at jeg er god til at håndtere mennesker med forskellige mentale tilstande og med forskellige medicinske problemer. Jeg er god til at bevare overblikket og være nærværende i stressede situationer og at jeg har en god omstillingsevne. På trods af gode erfaringer i plejesektoren, står det mig klart, at pleje ikke rummer tilstrækkeligt med udfordringer for mig. Det er baggrunden for og forebyggelsen af sygdomme, jeg vil arbejde med. Med lægevidenskaben har jeg både mulighed for at vælge en vej, der leder til lægegerningen med direkte patientkontakt, og en vej, der leder mig til forskning med reagensglas, mikroskoper og laboratorier, hvis det er hvor min interesse fører mig.
Det ved jeg, fordi jeg i mine ivrige VUC-studier i matematik, fysik og kemi kan mærke, at jeg nu er på den helt rette vej.
Det ved jeg, fordi jeg kan stå igennem de faglige og menneskelige udfordringer, som venter. For hvor sygeplejeskolen, tiden i hjemmeplejen og VUC-studierne har rustet mig fagligt, har blandt andet et højskoleophold og en rundrejse i Indien som frivillig i en kampagne for Folkekirkens Nødhjælp og FDF rustet mig som menneske. Så jeg vil tage imod udfordringerne med et positivt sind, kombineret med blod, sved og tårer. Jeg er klar over, at studiet kræver hårdt arbejde for at opnå et resultat, og det er jeg parat til at ofre.

Jeg venter spændt på kritik.

Hej med dig!

Din ansøgning er egentlig meget god men der er et eller andet galt i dine formuleringer og det for din ansøgning til at virke som om den ikke er helt gennemarbejdet.

“Jeg var sikker på, at jeg skulle være sygeplejerske, men nu ved jeg, at lægevidenskab er det rigtige studie for mig”

Og om 6 måneder vil du være fysiker!

“Det ved jeg, fordi medicin er det eneste studie, som kan stille min nysgerrighed på menneskekroppen”.

Odontologi, folkesundhedsvidenskab, biomekanik, og mange andre studier kan med stor sandsynlighed tilfredsstille din nysgerrighed.

“Det ved jeg, fordi jeg i min praktiktid som sygeplejestuderende havde et hemmeligt ønske om at følge lægerne og se, hvordan de forvandlede informationer fra prøver, undersøgelser og patientsamtaler til diagnoser. Jeg tilbragte tre uger i praktik på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, og det gav mig et indblik i hverdagen på en medicinsk afdeling – en hverdag, jeg gerne vil lære bedre at kende gennem en læges øjne. For at udsigten bliver den, jeg drømmer om, må jeg dog have korrigeret min kurs.
Det ved jeg, fordi medicin er det eneste studie, som kan stille min nysgerrighed på menneskekroppen. Da jeg afsluttede 1. semester på sygeplejestudiet, fik jeg at vide, at jeg nu havde afsluttet læren om den friske krop, og nu skulle vi til at koncentrere os om sygdomsforløbet. Det ærgrede mig, for jeg mente ikke, at jeg havde fået den viden om den normale krop, som var nødvendig til at gå i gang med den unormale situation. Jeg har lyst til at fordybe mig i stoffet i en grad, som kun lægevidenskaben kan give mig.”

Du har lavet mange ting men hvis det ikke bare skal være en fortælling må du sætte det i relation til det studie du søger ind på. Har du læst studieordningen? og hvordan kan du så bruge de erfaringer du har gjort dig i forhold til den?

Jeg mangler en fornemmelse af at du virkelig vil læse medicin, du har mange interesser og du får dem også nævnt. Dit problem er at dine interesser og måde du leverer dem på, kan få dem til at passe på en masser andre studier bl.a. sygeplejerske. Det virker ikke som om du helt har sat dig ind i medicinstudiet.

Brug lidt tid på det og målret din ansøgning. Brug dine erfaringer i forhold til studiet(ordningen) og arbejdet som læge(på længere sigt: empati, sociale kompetancer, forståelse for forskelligheder, god til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker, nysgerrighed, holder af at lære hele livet, osv).

Held og lykke!

Hej tosse.

Tusind tak for de mange gode kritikpunkter. Jeg kan absolut se, at jeg har mange ting at arbejde med, hvilket jeg jo bestemt vil gøre.

Der er dog nogle områder, der undrer mig i kritikken. Det betyder ikke, at jeg ikke vil tage den til mig, da du har set mange flere levnedsbeskrivelser, og jeg generelt har gået efter dine anvisninger så godt som muligt ved at læse de tidligere indlæg.

Men jeg undrer mig over formuleringer, der skulle være galt på den, da jeg netop er en af dem, der har fået den rettet igennem og lavet en større sprogforbedring på af en journalist (min søster), så det undrer mig, at der skulle være problemer i sproget. Men virker den ikke gennemarbejdet, så må noget laves om, men jeg synes det er svært at se næste skridt efter en journalist har brugt timer på den.

Jeg håbede også på, at det jo lige akkurat er det spørgsmål med “jamen hvad vil du så være om et år?”, jeg ville undgå ved at alt er indledt med ‘Det ved jeg fordi’ -jeg prøver at bruge det som et virkemiddel -både for at skille mig ud, da jeg jo netop ikke kan vise min passion gennem flere år til studiet, da jeg først for under et år siden opdagede, at jeg var på det forkerte studie.

At medicin var det rigtige sted at være, håbede jeg kom frem ved, at jeg jo skriver meget klart at sygeplejestudiet ikke var tilfredsstillende, så det havde jeg da håbet stod klart i ansøgningen.

Når det gælder at sætte mine interessefelter i relation til studiet, så ville jeg tro, at jeg havde gjort det ved fx. fortælle, at jeg i min praktiktid ønskede at følge lægerne (derfor har jeg som sådan ikke fortalt om min praktik-tid men mere, at jeg ønskede at være ude som medicinstud. i stedet). Det samme ved næste afsnit, hvor jeg fortæller, at jeg ønskede mere viden om den friske krop, før sygdomsforløbet kom på banen, hvilket jeg håbede skulle fortælle, at jeg er klar til at gå i dybden med stoffet på studiet. Jeg har derfor svært ved at se, at jeg bare fortæller uden at sætte det i forhold til mit mål -at komme ind på medicin.

Jeg skal have mine overtalelsesevner i højere gear -det er helt tydeligt. Jeg håber, du kan forstå min undren over nogle af kritikpunkterne og forstår, at det ikke er en kritik af kritikken men et forsøg på at forstå den fuldt ud, så jeg kan skrive den bedst mulige ansøgning med mine (trods alt) få kompetencer, da jeg ikke kan prale med at have ønsket det siden barnsben. Jeg vil læse studiordningen igennem igen og se hvordan jeg kan vise dem, at jeg har læst den tilstrækkeligt.

Tusind, tusind tak for hjælpen -uden den ville første udkast blive sendt, og det er vist ikke helt godt nok. Kom gerne med feedback på min undren, så jeg kan forbedre den endnu mere. Jeg ved, at det er en del at læse, så jeg forventer ikke svar på det, men jeg vil være meget taknemmelig.

Andre må også meget gerne komme med deres indputs -og bare rolig, jeg forventer ikke, at I svarer på mine frustrerede spørgsmål efterfølgende -jeg tager kritikken til mig så godt som muligt (i den grad jeg forstår den) alligevel.

Brug lidt tid på det og målret din ansøgning. Brug dine erfaringer i forhold til studiet(ordningen) og arbejdet som læge(på længere sigt: empati, sociale kompetancer, forståelse for forskelligheder, god til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker, nysgerrighed, holder af at lære hele livet, osv).

Hej igen!

Jeg har måske udtryk mig forkert med hensyn til formuleringer, men jeg synes stadig der er et eller andet der mangler i din ansøgning. Fx.

“Jeg var sikker på, at jeg skulle være sygeplejerske, men nu ved jeg, at lægevidenskab er det rigtige studie for mig”

Hvordan kan du vide det? Du forklarer ikke hvad det er, præcist, ved studiet eller arbejdet der har skabt denne enorme interesse.

Jeg kan se du nævner

“at de lægevidenskabelige fag er dem, der fanger min interesse. Da jeg havde læst sidste side i lærebøgerne i fag som ’anatomi og fysiologi’, ’biokemi’ og ’mikrobiologi’, havde jeg et ønske om mere viden, end disse bøger kunne give mig.”

Der synes jeg godt du må tage udgangspunkt i nogle konkrete fag på medicinstudiet i stedet for at “skyde med spredehagel”. Du skal bruge den viden du allerede har fra sygeplejerskeuddannelsen. Fx skal du have faget humanbiologi (1.semester) og medicinsk kemi (1.semester). Fortæl at du gennem 1.semester på sygeplejerske fik et god indblik i faget anantomi og fysiologi som du kan bruge i faget humanbiologi hvis du bliver optaget. Det samme kan du gøre med kemi, (1.semestereksamen = humanbiologi + medicinsk kemi dumper 30-40 % pga. for dårlig kemisk rutine) Du har haft kemi på gymnasielt niveau.

“fordi medicin er det eneste studie, som kan stille min nysgerrighed på menneskekroppen”

Menneskekroppen hører under kategorien mærkelig ord (en af de der formuleringer jeg taler om), brug fysiologi/anatomi.

“læren om den friske krop” eller “normale krop” kan du ikke finde et andet ord for friske og normal?

“Samtidig vil lægevidenskaben give mig en viden på mange andre værdifulde områder og klarhed over det komplicerede samarbejde, der foregår mellem milliarder af forskelligartede celler, og af sygdommes påvirkning af dette sindrige system.”

Du kan skrive at du brænder for at viderudvikle dine kritiske- og analytiske evner så du bliver bedre til at forstå de komplicerede system kroppen er når milliarder af celler skal kommunikerer med hinanden og hvordan et sygdomsforløb kan påvirke dette.

Det er bare et eksempel på hvordan du kan sætte nogle evner du allerede har i relation til det at studere (akademisk = reflekterende) på lægestudiet.

Som sagt har du mange gode ting med. Du har også masser at byde på. Du skal bare levere det på den rigtige måde. En ansøgning er dit “udstillingsvindue” og her skal du vise klart, tydeligt og kortfattet at du ved hvad du søger. Få de evner (du selv synes du har og du selv synes er gode evner at have som læge) frem i din ansøgning.

Held og lykke!

Hej igen tosse.

Tak for den uddybende kritik. Nu er jeg mere sikker på, hvad den egentlig gik på.

Mvh Anita