En motiveret ansøgning...help pls

En motiveret ansøgning...help pls
0

#1

Hej…

Endnu en motiveret ansøgning til KU. Da jeg er lidt sent ude med den håber jeg I hurtigst muligt vil kigge på denog komme med lidt feedback, tager imod alt. Her kommer den…på forhånd tak :slight_smile:

I forbindelse med min ansøgning vil jeg gerne tillade mig at uddybe, hvorfor jeg har valgt netop medicinstudiet som første prioritet. I såvel mit familieliv som mine seneste års fritidsbeskæftigelser og erhvervserfaringer har helbredsrelaterede problemstillinger og social ansvarlighed spillet en væsentlig rolle og bidraget til min faste overbevisning om, at lægegerningen rummer de udfordringer og kvaliteter, jeg forventer af mit fremtidige arbejde.
Jeg er bevidst om, at medicinstudiet er en hård og lang uddannelse, som kræver, at man er fuldt ud engageret, så man kan fuldføre studiet med et godt resultat, og jeg mener, at jeg besidder disse kvaliteter. Netop det, at det er en livslang uddannelse, hvor der altid er en kontinuerlig udvikling i faget, er med til at motivere mig, og jeg finder det interessant, at der opstår nye sygdomme og derved nye behandlinger.
Jeg føler nemlig en stor trang og vilje til lære og opdage nyt om kroppens funktioner med henblik på senere at kunne analysere de metoder og principper, der danner grundlag for diagnostik og behandling.

Efter min studentereksamen 2006 har jeg valgt at tage på et udlandsophold på Rudolf Steiner Camphill i Skotland på et halvt års tid, hvor jeg har arbejdet og levet med fysisk og psykisk syge. Under mit ophold er mine sociale kompetencer blevet styrket. Jeg har fået en helt anden opfattelse af, hvad kontakt er. Jeg har søgt og fundet frem til tegn for at kunne kommunikere med patienter, der ikke kunne tale, og jeg har lært, at mennesker gennemgående bør være mere bevidste om deres reflekser, styrke, tolerance og tålmodighed, hvilket medicinstudiet vil hjælpe mig med at bygge videre på. Ydermere har det hjulpet mig til at blive psykisk stærkere og moden, fordi jeg har været ude for at skulle tage hurtige men også rigtige beslutninger. Jeg har været ude for pressede situationer, hvor jeg skulle holde hovedet koldt, da bl.a. epilepsi har været en af de dominerede sygdomme blandt patienterne. Opholdet i Skotland har været berigende såvel fagligt som menneskeligt, og det har givet mig en større følelsesmæssig modenhed samt lært mig at respektere og møde andre mennesker på en anden måde, end jeg har været vant til. Samtidig har arbejdet krævet stor fleksibilitet og givet mig en klar opfattelse af mine grænser og begrænsninger, samt oplevelsen af i visse situationer at kunne håndtere vanskeligere udfordringer end jeg umiddelbart havde forestillet mig. Disse erfaringer ved jeg vil gavne og komme mig til fordel på medicinstudiet.
Desuden har jeg i et halvt år arbejdet som plejemedhjælper i Sønderborg Kommune, Jeg har, som medhjælper, fået pålagt et ansvar vedrørende medicin-givning, hjælp til personlig hygiejne samt gøre borgernes hverdag enkel og tryg. Også her har det været tale om skiftende kommunikations niveau, fordi borgerne enten havde fysiske eller psykiske lidelser, og i visse tilfælde har det også bundet ud i verbale lussinger. Men jeg har haft en stædighed og gå-på mod, som har hjulpet mig undervejs, og jeg har kunnet tackle både glæden og skuffelsen, hvilket også er en ting, som har fra at dyrke volleyball på. Der har altså været tale om forskellige menneske typer, og jeg har derved lært at kende mennesker ud fra deres reaktionsmønstre. Erfaringerne herfra har beriget mig som person, jeg er blevet mere ansvarsbevidst, selvstændig, men mest af alt har jeg også fået sat mine etiske og moralske grænser. Samtidig med at jeg har fået disse erfaringer, der kan gavne mig, som medicinstuderende, er jeg også blevet bevidst om, at det er lægegerningen jeg er ude efter frem for det plejemæssige.
Da jeg ikke blev optaget på mit første prioritet i 2007, er jeg startet på biomedicin uddannelsen, men efter at have læst i et år, kan jeg mærke, at det ikke er dette jeg brænder for. Selvom meget af det teoretiske også er indeholdt i medicinstudiet, mangler der en betydningsfuld praksis del og patient kontakten. Mange af de erfaringer og redskaber, som jeg har opnået, kan sagtens kobles med andre uddannelser, da sundhedssektoren er meget bred, men der er ikke en anden uddannelse en medicinstudiet, hvor man får lov til at kombinerer hjerne og hjerte på samme måde. Jeg føler ikke, at jeg har spildt et år, fordi jeg allerede kender til universitetslivet fra mit nuværende studie, og dette er virkelig en fordel, da miljøet som universitetsstuderende ikke kan sammenlignes med andet. Sagt på anden måde, skal jeg ikke gennem den proces, hvor man skal vænne sig til en ny undervisningsform. Universitetet kræver handlekraft og overblik, og jeg ved, hvad dette indebærer samt at gå til eksamen, og hvordan der læses op til denne, men også hvordan man kan og bør forberede sig til forelæsninger. Jeg ved hvordan god studieteknik opnås, og dette er virkelig et must på medicinstudiet. Jeg synes, at KU´s studieordning gør det muligt, at kombinere sin teori med de praktiske udfordringer, hvori man bliver afprøvet i sin viden og kunnen. De praktiske ophold gør, at man får et førstehånds indtryk af, hvad ens fremtidige arbejde rummer, og for mit vedkommende ved jeg med sikkerhed, at det både vil bestyrke og motivere mig i mit videre forløb. Jeg føler mig både motiveret og 110 % klar til at kunne fuldføre, hvad jeg ønsker at starte på. Jeg har ikke direkte kunne starte på mit ønske studie, men fuldt en anden indfaldsvinkel, som har gjort mig mere bevidst om, at der er gensidig egnethed mellem medicinstudiet og mig.


Hvad synes i?


#2

Hej med dig!

Hvorfor søger du ikke andre steder end KU?

Du skriver ting som enhver ved.

“Jeg er bevidst om, at medicinstudiet er en hård og lang uddannelse, som kræver, at man er fuldt ud engageret, så man kan fuldføre studiet med et godt resultat, og jeg mener, at jeg besidder disse kvaliteter”

Ved du fx at det er under 5% der gennemfører studiet på normeret tid?

“Jeg føler nemlig en stor trang og vilje til lære og opdage nyt om kroppens funktioner med henblik på senere at kunne analysere de metoder og principper, der danner grundlag for diagnostik og behandling.”

Hvorfor så ikke tandlæge eller biomekanik? Er der andre interessante ting end kroppens funktioner? hvad med den forbyggende indsats?

“Efter min studentereksamen 2006 har jeg valgt at tage på et udlandsophold på Rudolf Steiner Camphill i Skotland på et halvt års tid, hvor jeg har arbejdet og levet med fysisk og psykisk syge. Under mit ophold er mine sociale kompetencer blevet styrket. Jeg har fået en helt anden opfattelse af, hvad kontakt er. Jeg har søgt og fundet frem til tegn for at kunne kommunikere med patienter, der ikke kunne tale, og jeg har lært, at mennesker gennemgående bør være mere bevidste om deres reflekser, styrke, tolerance og tålmodighed, hvilket medicinstudiet vil hjælpe mig med at bygge videre på. Ydermere har det hjulpet mig til at blive psykisk stærkere og moden, fordi jeg har været ude for at skulle tage hurtige men også rigtige beslutninger. Jeg har været ude for pressede situationer, hvor jeg skulle holde hovedet koldt, da bl.a. epilepsi har været en af de dominerede sygdomme blandt patienterne. Opholdet i Skotland har været berigende såvel fagligt som menneskeligt, og det har givet mig en større følelsesmæssig modenhed samt lært mig at respektere og møde andre mennesker på en anden måde, end jeg har været vant til. Samtidig har arbejdet krævet stor fleksibilitet og givet mig en klar opfattelse af mine grænser og begrænsninger, samt oplevelsen af i visse situationer at kunne håndtere vanskeligere udfordringer end jeg umiddelbart havde forestillet mig. Disse erfaringer ved jeg vil gavne og komme mig til fordel på medicinstudiet.

Lidt langt men et godt afsnit. Det du mangler her er, hvordan dine erfaringer bliver en fordel på medicinstudiet. (for at kunne svare på dette er det nødvendigt at vide lidt om studiet og det har du mulighed for at vise du har sat dig ind i gennem din ansøgning).

“Da jeg ikke blev optaget på mit første prioritet i 2007, er jeg startet på biomedicin uddannelsen, men efter at have læst i et år, kan jeg mærke, at det ikke er dette jeg brænder for. Selvom meget af det teoretiske også er indeholdt i medicinstudiet, mangler der en betydningsfuld praksis del og patient kontakten.”

Du skal være klar over at patientkontakten er begrænset i starten af studiet. Medicinstudiet kræver “stor røv” de første 4-6 semestre. Du skal sidde og læse meget.

Mange af de erfaringer og redskaber, som jeg har opnået, kan sagtens kobles med andre uddannelser, da sundhedssektoren er meget bred, men der er ikke en anden uddannelse en medicinstudiet, hvor man får lov til at kombinerer hjerne og hjerte på samme måde.”

Igen hvordan?

Jeg ved hvordan god studieteknik opnås, og dette er virkelig et must på medicinstudiet. Jeg synes, at KU´s studieordning gør det muligt, at kombinere sin teori med de praktiske udfordringer, hvori man bliver afprøvet i sin viden og kunnen”

Sådan er det på alle studier! Igen igen hvordan gør studieordningen det muligt?

Din ansøgning er som sagt ikke dårlig, den mangler bare at blive gennemarbejdet. Du skriver en masse som alle ved og det virker som om du skriver det for at “fylde lidt indhold på” og fordi du synes det lyder godt og veldisponeret.

Sæt dig ind i studiet, sæt dine mange erfaringer i relation til studiet. Gør det kort og præcist. Det er ikke længden af ansøgningen men indholdet der bliver lagt vægt på. Det er ikke for sjovt at Universiteterne vil kun have en side, det er fordi de har vurderet at de sagtens kan vurderer en ansøger udfra en side.

Hel og lykke og god arbejdslyst!