Endnu en MOT ønskes rettet. Tak! :)

Hej!
her kommer endnu en motiveret ansøgning. Håber virkelig at der er en der vil tage sin tid og læse min igennem og give mig noget konstruktiv kritik. Jeg ved godt den er for lang, men jeg skal nok forkorte den. Jeg siger på forhånd tak!
MVH Hanneh :slight_smile:

Ønsket om at blive læge, har længe været en del af mig. Min forestilling om at være læge indebærer blandt andet at involvere sig i andre mennesker både psykisk og fysisk, især sidstnævnte. Dermed at kunne rumme og lytte til andre mennesker ved samtidig at være analytisk. Derudover selvfølgelig at have lysten til at hjælpe andre ved samtidig at prøve og lære nye ting.
I sommeren 2010 blev jeg student med studieretningen Biologi A, Idræt B og Matematik B. I biolo-giundervisningen var det emner/projekter omkring basal humanbiologi, genetiske sygdomme, bio-kemi og cellebiologi, epidemier og sygdomme, som virkelig fangede min interesse. Min gamle drøm om at læse medicin blev især styrket af forløb omhandlende neurologi og kardiologi, og jeg kan allerede nu sige at en af disse vil blive mit speciale når den tid kommer. I idrætsundervisningen tilegnede jeg mig en god fornemmelse af kroppens anatomi og fysiologi. Kombinationen af idræt, biologi og kemi har givet mig en stor tværfaglighed og givet mig mulighed for at se en anden helhed i naturvidenskaben, især kroppens egenskaber, som netop var derfor jeg valgte at skrive studie-retningsprojekt i disse fag. Kombinationen har givet mig en god fagterminologi og et lille indblik i hvad lægevidenskaben tilbyder, og har dermed styrket min interesse i at læse medicin. Jeg glæder mig til at se hvad medicinstudiet kan tilbyde mig. ENGELSK … forsøg i biologi – naturvidenskabe-lig tilgang til tingene
Jeg er meget målrettet person, derfor valgte jeg at bruge efteråret på at supplere matematik A og fysik B, for at kunne opfylde de adgangsgivende krav, således at jeg kunne søge ind i år.
Jeg er i skrivende stund i Guadalajara, Mexico via organisationen Global Volunteer Projects. Her skal jeg i alt tilbringe 2 måneder i praktik på henholdsvis Cruz Verde Clinic og Hospital Civil. På klinikken har jeg testet blodtyper, testet blod for forskellige sygdomme ved at analysere grafer og data på computeren, centrifugeret blod, for derefter at teste for Kreatin, Colesterol, Glucose mm. Jeg har endda fået lov til at tage blod fra patienter pga. mit gåpåmod, motivation og modenhed. Jeg har dermed allerede opnået en patientkontakt, hvor jeg har, skulle berolige patienten samtidig med at være analytisk og professionel. Jeg har tilegnet mig evnen til at lytte og til at rumme andre men-nesker - både involverende men også med faglig distance, hvor det kræves.
På Hospital Civil har jeg skygget forskellige læger. Først skadestuelægen, hvor jeg fik et indblik i hvor hurtigt og præcist tingene foregår. Jeg har altid været en teamplayer, og det lagde jeg mærke til at der virkelig var indbyrdes mellem læger, men også mellem læger og sygeplejersker. Jeg har også været med til et kejsersnit og en kikkertoperation. Det var en kæmpe oplevelse, må man sige, især fordi jeg gerne vil specialisere mig kirurgi i fremtiden. Oplevelsen fik mig til at føle, at jeg havde ’overvundet’ frygten for at komme så tæt på en operation. Men har i den grad styrket min interesse for faget. Derudover har jeg gået stuegang med lægerne og observeret hvordan de kommunikere med patienterne og har også her tilegnet mig en god fornemmelse for patientkontakt. Det er tidligt i forløbet her i Mexico, men ser frem til mange flere egenskaber inden min afrejse i slutningen af April.
Jeg har også her tilegnet mig en god fagterminologi primært på engelsk og en smule latin. Dermed har jeg en fagterminologi på tre forskellige sprog, hvilket jeg mener, bliver en fordel og brugeligt i fremtiden, da undervisningen foregår på dansk, men en del af uddannelsens bøger kun findes i en-gelske udgaver. Her bliver mit engelsk A fra gymnasiet også bekvem.
Opholdet i Mexico har vist at jeg har evnen til at tage selvstændigt initiativ for min egen læring, da jeg har den filosofi, at man kun lærer det man gider at lære. Hvilket jeg mener, er meget vigtigt, hvis man vil læse medicin, idet det er et meget tidskrævende fuldtidsstudie. Jeg har også her skulle planlægge og gennemføre et projekt. Jeg er blevet meget omhyggelig, struktureret og har tilegnet mig endnu bedre analytiske evner end ved biologiundervisningen. Det har kun gjort at jeg endnu mere gerne vil læse til læge.
At have interessen for menneskekroppen og dens funktioner er essentiel for at kunne læse medicin, og jeg mener i høj grad at jeg besidder den interesse. Jeg har sat mig ind i uddannelsen og ved at den kræver meget af mig, og det er jeg mere end villig til at bevise. Jeg glæder mig især til fag som anatomi, organernes funktioner og cellens biologi, men jeg glæder mig også til at se hvad medicin-studiet ellers har at tilbyde mig.
På forhånd tak.

Du skriver først at endten vil være kardiolog eller neurolog og senere skriver du, at du vil specialisere dig indenfor kirurgi. Det harmonerer altså ikke helt.

Hej!
Du har mange gode(!)
pointer med, men den er ALT for lang! Den er præget af rigtig mange gentagelser og, synes jeg, mangler en direkthed og skarphed…

  • Kort alt det om gymnasiet ned, fint du nævner din videnskabelige interesse.
  • fokuser mere på hvorfor du bliver en god lægeSTUDERENDE- det tager trods alt 6 år:)
  • rigtig fint det om Mexico, men igen det skal være kortere og mere direkte
  • søg Info evt tag til en forelæsning, det elsker de:)
  • og ja, ret fejlen med kardiologi/neurologi og kirurgi:)

Held og lykke herfra

Hej.
Mange tak for kritikken. Det var meget brugbart!!! Jeg har forkortet den ned til 1 A4 side og lavet lidt om i den. har fjernet gentagelserne og rettet fejlen med kirugi - var ellers sikker på at neurologi og kardiologi lå under kagegorien under kirugi :slight_smile: godt jeg fik rettet det!Jeg håber i vil læse den igennem igen og komme med endnu mere konstruktiv kritik. Den skal jo helst være så tæt på perfekt som muligt.

PÅ FORHÅND TAK :slight_smile:

Jeg har siden barndommen haft et stort ønske om at blive læge. Min forestilling af embedet indebæ-rer blandt andet at involvere sig i andre mennesker både psykisk og fysisk. Dermed at kunne rumme og lytte til andre mennesker ved samtidig at være analytisk. Derudover selvfølgelig at have lysten til at hjælpe andre ved samtidig at prøve og lære nye ting.

Min interesse for medicin blev styrket af min studieretning på gymnasiet, som bestod af Biologi A, Idræt B, Matematik B og suppleret med kemi B. I biologi- og idrætsundervisningen var det især emner/projekter omkring kroppens anatomi, cellebiologi, genetiske sygdomme, biokemi og fysiologi, der virkelig fangede min interesse! Neurologi og kardiologi var emner vi også berørte, og som fascineret mig mest, og jeg kan allerede nu sige, at en af disse vil blive mit fremtidige speciale. Kombinationen af idræt, biologi og kemi har givet mig en stor tværfaglighed, som jeg vil tage med på medicinstudiet, idet den har givet mig mulighed for at se en stor helhed i kroppens egenskaber.
Jeg er meget målrettet, og derfor valgte jeg at supplere matematik A og fysik B, direkte efter gymnasiet i efteråret 2010, for at kunne opfylde de adgangsgivende krav, således at jeg kunne søge ind i år, og straks komme i gang med at læse medicin.
Jeg er i skrivende stund i Guadalajara, Mexico via organisationen Global Volunteer Projects. Her skal jeg i alt tilbringe 2 måneder i praktik på henholdsvis Cruz Verde Clinic og Hospital Civil. Her har jeg haft mulighed for at teste blodtyper, centrifugeret og teste blod for sygdomme ved at analy-sere grafer og data for derefter at teste for kreatin, colesterol, glucose mm. Jeg har lært at være om-hyggelig, struktureret og analytisk, som uden tvivl vil hjælpe mig på studiet. Jeg har endda fået lov til at tage blod fra patienter pga. mit gåpåmod, motivation og modenhed. Oplevelsen fik mig til at føle, at jeg havde ’overvundet’ frygten, for at få tæt patientkontakt, og det har frem for alt styrket min interesse for faget. Jeg har også tilegnet mig evnen til at lytte og rumme andre mennesker - både involverende men også med faglig distance, hvor det kræves. Under mit ophold har jeg vide-reudviklet mine kommunikationsevner i det tætte forhold og samarbejde med patienter og personale på klinikken og hospitalet. Her blev min egenskab som teamplayer i høj grad nyttig, og jeg ved at det er vigtigt at kunne samarbejde med andre mennesker, da en del af uddannelsen kommer til at foregå med gruppearbejde med mine medstuderende. Jeg har fået et indblik i forskellige lægers dag-ligdag, da jeg har overværet forskellige operationer, haft stuegang og tilbragt tid i skadestuen. Jeg føler mig ikke skræmt, men klar til at videreudvikle den basisviden, jeg har fået. Det er tidligt i for-løbet her i Mexico, og ser derfor frem til mange flere egenskaber, som jeg kan bringe med på studiet i år. Ydermere har kombinationen af fag i gymnasiet og praktikopholdet tilegnet mig en god fag-terminologi på dansk og engelsk. Jeg ved at forelæsningerne foregår på dansk, men en del af ud-dannelsens bøger kun findes i engelske udgaver. Her bliver mit engelsk A fra gymnasiet og fra dag-lig tale også bekvem.

Opholdet i Mexico har bl.a. vist at jeg er ivrig efter at lære og har evnen til at tage selvstændigt ini-tiativ for min egen læring, da jeg lever efter den filosofi, som lyder, at man kun får det ud af et for-løb, som man gør det til. Dette kan jeg fornemme er en god ting, da jeg efter åben hus på PANUM sidste år og efter research ved, at medicinstudiet er et langvarigt og krævende studie.
At have interessen for menneskekroppen og dens funktioner er essentiel for at kunne læse medicin, og jeg mener i høj grad at jeg besidder den interesse. Jeg har sat mig grundigt ind i uddannelsen og ved at den kræver meget af mig, og det er jeg mere end villig til at bevise. Jeg glæder mig især til at få en uddybende viden inden for fag som kroppens anatomi, organernes funktioner og cellens bio-logi, men jeg glæder mig også til at se hvad medicinstudiet ellers har at tilbyde mig.

Jeg siger på forhånd tak, og håber at I i høj grad vil tage mig i betragtning til at blive en af Dan-marks fremtidige neurologer eller kardiologer.

Min nysgerrighed er vakt: ved du overhovedet hvad neurologi, kardiologi eller kirurgi er for noget? Skal også sige at der ligger intet ondt i mit spørgsmål, men jeg står virkelig med et kæmpe :?:
Held og lykke med optagelsen!

Mvh
Mignon

Hej Mignon

Jeg er også på banen med feed-back på din ansøgning. Det første der slår mig er; hvor er det godt, du har redigeret den - den er MEGET bedre nu - meeeen, du mangler at sælge dig selv. Du beskriver dine oplevelser og de holdninger du tror du har, men mangler at understrege hvad du kan tilbyde lægestanden. Hvad vil 1) gøre dig til en god medicinstuderende 2) hvad vil gøre dig til en god læge - det er vigtigt, der ikke går dansk stil i den, men overvej virkelig nøje og mærk efter - hvad er det præcist, der vil rykke for dig…og for dine kommende patienter og skriv så det ned. Venligst Mahni

Tusind tak for din feedback Mahni. Har taget den til mig, og har rettet rigtig meget i den igen. Håber lidt på at denne vil være den endelige. Det ville være super, hvis du/i gad at kigge den igennem igen, og sige om jeg “sælger” mig selv nok :slight_smile:

Og mht til kardiologi og neurologi. Så omhandler det første sygedomme i hjertet og kar og andet med hjernet og nervesystemet. Haha troede bare det hele lå under samme kategori, men åbenbart ikke. NU ved jeg bedre :slight_smile:

Den er dog 4 linjer for lang, så skal have kortet lidt væk.
På forhånd tak!!! :slight_smile:

Jeg har siden barndommen haft et inderligt ønske om at blive læge. Gennem tiden har dette ønske vokset og blevet mere specifik, hvor jeg nu er fastbesluttet på en karriere i neurologi eller kardiologi. Mit ønske om en karriere i medicin bunder i en lyst til at hjælpe andre mennesker. Jeg er altid den første til undsætning, hvis nogen har haft brug for hjælp, da jeg på denne måde føler mig nyttig. Jeg føler mig tryg i at involvere mig i andre mennesker både psykisk og fysisk, og er god til at lytte til og forstå andre mennesker. Det er min forestilling at lægeembedet indebærer disse elementer. Derfor mener jeg at en at en livslang uddannelse indenfor medicin er det perfekte for mig.

Min interesse for medicin blev styrket af min studieretning på gymnasiet, som bestod af Biologi A, Idræt B, Matematik B og suppleret med kemi B. I biologi- og idrætsundervisningen var det især emner og projekter vedrørende kroppens anatomi, cellebiologi, genetiske sygdomme, biokemi og fysiologi, der virkelig fangede min interesse. Kombinationen af idræt, biologi og kemi har givet mig en tværfaglighed, som allerede nu gør, at jeg kan se en helhed i kroppens netværk. Denne faglige ballast mener jeg, vil gøre mig i stand til hurtigt at få en forståelse for de elementer medicinstudiet indeholder.

Jeg er en meget omhyggelig, struktureret og analytisk person, egenskaber som vil være af stor gavn for mig på medicinstudiet. Det er også disse egenskaber som har været medvirkende til at jeg har opnået gode resultater i min gymnasietid. Jeg er en meget engageret og målrettet person, som altid gennemfører de ting jeg påbegynder. Dette mener jeg er en vigtig karaktertræk som medicinstude-rende, da medicinstudiet er en langvarig og krævende studie. Dette ved jeg efter at have deltaget Åben Hus på PANUM sidste år og efter research på medicins hjemmeside på KU. Jeg er også en person som tager de nødvendige foranstaltninger for at opnå mine mål. Derfor valgte jeg at supplere matematik A og fysik B, direkte efter gymnasiet i efteråret 2010 for at kunne blive optaget på medi-cinstudiet i år. Jeg har sat mig grundigt ind i medicinuddannelsen og ved at den kræver meget af mig, hvilket jeg også kan se i jeres målbeskrivelser af de enkelte fag.

At være videbegærlig og have evnen til at tage selvstændigt initiativ for egen læring, er vigtig hvis man vil læse medicin. Jeg lever efter den filosofi, at man kun får det ud man sætter ind. Derfor er jeg i skrivende stund i Guadalajara, Mexico via organisationen Global Volunteer Projects, hvor jeg er i praktik kombineret med frivilligt arbejde på henholdsvis Cruz Verde Clinic og Hospital Civil. Under mit ophold har jeg foreløbig haft mulighed for at teste blodtyper, centrifugeret og teste blod for sygdomme ved at analysere grafer og data. Jeg har endda fået lov til at tage blod på patienter pga. mit gåpåmod, motivation og modenhed. Under mit praktikophold har jeg tilegnet mig evnen til at være involveret i andre mennesker med faglig distance, hvor det påkræves. Jeg har også videre-udviklet mine kommunikationsevner i det tætte forhold og samarbejde med patienter og personale. Her har min egenskab som team-player i høj grad været nyttig. Denne egenskab bliver vigtig på medicinstudiet, da en del af medicinuddannelsen kommer til at foregå i studiegrupper, hvor det bli-ver vigtigt at kunne samarbejde med mine medstuderende. Især op til de mange eksaminer og stof som kræver udenadslære. Under dette ophold har jeg fået et indblik i forskellige lægers dagligdag, ved at overvære forskellige operationer, have stuegang og tilbringe tid i skadestuen. Oplevelserne har været både personlig og faglig udviklende, og har frem for alt styrket min interesse for medicin. Jeg føler mig ikke skræmt, men klar til at videreudvikle den basisviden, jeg har tilegnet mig. Og alt dette har jeg gjort samtidig med at hjælpe trængende mennesker uden at få noget igen.
Ydermere har kombinationen af fag i gymnasiet og praktikopholdet har givet mig en god fagter-minologi på både dansk og engelsk. Dette bliver en fordel da mange af bøgerne på medicinstudiet kun findes i engelske udgaver. Her bliver mit engelsk A fra gymnasiet og daglig tale også brugbar.

At have interessen for menneskekroppen og dens funktioner er essentiel for at kunne læse medicin, og jeg mener i høj grad at jeg besidder denne interesse. Jeg vil meget gerne bygge videre på den viden jeg har tilegnet gennem skole og erfaringer. Jeg glæder mig især til at få en uddybende viden inden for fag som kroppens anatomi, organernes funktioner og cellens biologi, men jeg glæder mig også til at se hvad medicinstudiet ellers har at tilbyde mig.

Jeg føler mig klar til at tage de næste skidt i min bestræbelser på at opfylde en livslang drøm om en karriere i medicin. Ved at optage mig får i en top motiveret medicinstuderende, der er mere end klar til at starte på en 6-årig kandidatuddannelse omend en livslang uddannelse. Jeg håber derfor I vil tage mig i betragtning til en plads på medicinstudiet.