Endnu en motiveret ansøgning

Kære Alle

Rart at læse gode kritiske vurdering af motiverede ansøgninger. Hermed mit bud:


Med baggrund som dobbelt bachelor i fagene historie og idræt, samt sundhedsfaglig uddannelse og klinisk erfaring, søger jeg hermed optagelse på Medicinuddannelsen ved SDU.

Medicin som fagområde er i konstant udvikling. Dette fordrer tilsvarende personlig udvikling og livslang læring med grundlag i den viden og de kompetencer som medicinstudiet giver. Tilsvarende er medicinstudiet et krævende studium, der forlanger målrettethed, modenhed, viljestyrke og sociale færdigheder for at kunne gennemføres. Netop disse færdigheder mener jeg at besidde i kraft af mine bacheloruddannelser, erhvervserfaring og interesse.

Igennem min ungdom har jeg haft stor idrætsfysiologisk interesse, samt lyst til at beskæftige mig med akademiske fagområder. Dette ledte mig først frem mod en bachelorgrad i historie ved AAU med bifag i idræt ved SDU. Under idrætsuddannelsen, stiftede jeg grundlæggede beskendtskab med anatomi og fysiologi, og jeg supplerede blandt andet min læsning med at hyre en lægestuderende som instruktor i vådsalen, hvilket gav mig stor interesse for kroppens opbygning og funktion. Efter sidefagsuddannelsen fik jeg i første omgang mulighed for at undervise i folkeskolen, og senere på gymnasiale uddannelser. De sidste 4 år har jeg været ansat som underviser på Grenaa gymnasium, heraf de sidste 3 år som kostlærer.
Mens jeg arbejdede som gymnasielærer, læste jeg i min fritid flere og flere bøger inden for medicinske fagområde, specielt kirurgi. Dette kombineret med oplysninger og samtaler med læger og lægestuderende i min omgangskreds gjorde det efterhånden tydeligt for mig at min fremtid lå inden for medicin. Jeg havde dog på dette tidspunkt ikke det adgangsgivende gennemsnit for at kunne søge optagelse på medicinstudiet. Jeg valgte derfor at indhente relevant erhverserfaring samtidigt med at jeg opkvalificerede mine faglige færdigheder.

Samtidigt med mit fuldtidsarbejde, tog jeg via fjernstudium det første år på sygeplejerskeuddannelsen, herunder 6 uger klinisk praktik på ortopædkirurgisk afsnit på Århus kommunehospital. Dette styrkede mig yderligere i at sundhedsvidenskab var det rigtige for mig, og øgede min interesse for det ortopædkirurgiske område som jeg via idrætsuddannelsen havde beskæftiget mig med.
Sygeplejerskeuddannelsen brugte jeg som springbræt til at kunne undervise på SOSU uddannelsen og gav mulighed for frivilligt arbejde på skadestuen i Grenaa, samt vikararbejde med multihandikappede på bostedet Marie Magdalene.
De sidste 2 år har jeg, samtidig med at jeg supplerede adgangsgivende fag på VUC og GSK, brugt på at udvide mit sidefag til en bachelorgrad i idræt. Studiet gav mulighed for en fri sammensætning af fag på både AU og SDU, hvilket jeg benyttede mig af til at vælge for medicinstudiet relevante fag som f.eks. behandling af idrætsskader. Som bacheloropgave valgte jeg at skrive om udvikling i idrætsskadesepidemiologi over tiåret 1986 til 1996, med vejledning af Prof. Dr. Med Thorsten Hansen. Opgavematerialet bestod af journaler fra idrætsklinikken i Århus og kliniske undersøgelsesmetoder.

Igennem arbejdet med mine bacheloruddannelser har jeg erhvervet gode studieteknikker, og lært at håndtere store mængder information. Specielt mener jeg at historiefaget har givet mig redskaber til at sammenholde og foretage kritiske vurderinger af informationer.
Idræt har beslægtede fagområder med medicin, der vil gøre tilgangen til det anatomiske og fysiologiske område lettere, da jeg er i besiddelse af en basisviden på området.
Sygeplerskeuddannelsen har givet mig grundlæggende kliniske færdigheder og givet mig forståelse for arbejdsgangen på hospitalsafdeligner, herunder patientforløb, journaler, kommunikation med patienter og stuegang. Samtidigt har jeg under mit frivillige skadestuearbejde fået ”hands on” erfaring med udviklingen fra kliniske undersøgelser til endelig diagnose. På skadestuen fik jeg erfaring med injektioner, suturering, sårpleje, røntgendiagnostik, reponering og anlæggelse af gips m.m.
Bacheloren i idræt gav mig erfaring med grundforskning, herunder kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelige artikler og brug af databaser som PubMed. Desuden erhvervede jeg grundlæggende færdigheder i journallæsning, kliniske undersøgelser og statistik.

Som det ses af ovenstående, har jeg i de sidste 4 år formået at holde mange bolde i luften på en gang. Både hvad angår arbejde, uddannelse og fritid. Mit liv har være målrettet mod medicinstudiet og mod at forberede mig på et studie med livslang læring.

Med min baggrund som akademiker, samt den kliniske erfaring har jeg forsøgt at sammenkoble teoretisk viden med det praktiske erfaring. Netop på den baggrund søger jeg SDU som 1 prioritet da jeg mener den nye studieordning tager udgangspunkt i dette.

Med denne baggrund mener jeg derfor at være kvalificeret til at påbegynde medicinstudiet og glæder mig til at kunne uddybe det ovenstående ved en samtale.

Et ganske udmærket udkast. Der er dog et væld af kommateringsfejl, som du bør rette til. Dertil er ansøgningen temmelig lang. Den bør kunne holdes på max. 1 side. Det handler om at være kritisk i dit valg af tekst, der kan bakke om om din egnethed. Dertil synes, at der mangler noget, der viser, at du har sat dig ind i studieordningen på det universitet, du søger ind på. En del af det, du skriver, er ret indlysende. Eksempelvis er det indlysende, at dit gennemsnit ikke er højt nok til kvote 1. Ellers ville du jo ikke søge i kvote 2. At du har undervist giver ikke nogen særlige kompetencer som medicinstuderende, ligesom de data iøvrigt vil fremgå af de bilag, du medsender.

Ellers synes jeg, at det er en ganske udmærket og velformuleret ansøgning.

Dr. Evil

Tak til Dr. Evil. Det er rigtigt, at jeg mangler at rette stavefejl m.m.

Jeg prøver lige at sende mit CV og håber nogen vil kommenterer på om jeg har valgt de rigtige ting ud til den motiverede ansøgning.
CURRICULUM VITAE

Uddannelse
1991-94 Ribe Katedralskole – matematisk studentereksamen
1994 Rødding Højskole
1995-99 Ålborg universitet – Bachelor i Historie
1999-2001 Syddansk universitet – Idræt sidefag
2002-03 Syddansk Universitet – Eksamen i pædagogik
2004-05 Slagelse Sygeplejerskole
2005 Certificeret International Baccalaureate (IB) underviser i faget Historie
2005-07 Århus Universitet – Bachelor i Idræt
2006 Enkeltfag Dansk A og Engelsk C ved VUC Grenaa
2006 Kemi B ved GSK Århus
2006 Sundhedskursus ved Gymnasielærernes Idrætsforening

Arbejde
1995 Lokalhistoriske museum i Sønderskov
1997-99 Tilkalde vikar ved folkeskolerne i Ålborg
2000-02 Fast vikar ved Hjalleseskolen i Odense
2001-02 Klubassistent ved Hjallese Fritidsklub i Odense
2001-02 Underviser ved Odense Produktionshøjskole Elsesminde
2002 Ansat ved Sankt Michael Skolen i Kolding
2002-03 Årsvikar ved Bjerringbro Gymnasium
2003-07 Underviser ved Grenaa Gymnasium og HF
2003-06 Årsvikar ved Grenaa Tekniske Skole
2004-07 Kostlærer ved Grenaa Gymnasium og HF’s kostafdeling
2004-07 Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære ved Social og Sundhedshjælper uddannelsen i Grenaa
2006-07 Ansat som vikar på Bo og Aktivitetscenteret Marie Magdelene

Fritid
1992-95 Medlem af Hjemmeværnetsregiment 3112 Kongeåen
1992-95 Træner ved Brørup Taekwondoklub
1993-95 Bestyrelsesmedlem ved Brørup Taekwondoklub
1995-97 Medlem af bestyrelsen i Ripen Liverollespilsforening
1995-97 Medlem af arrangørgruppen ved Ripen Liverollespilsforening
1996-99 Træner ved Støvring Taekwondoklub
2000-01 Livredder/træner ved Odense Svømmeklub(OSK)
2002-06 Samarit ved Ripen Liverollespilsforenings sommerarrangementer
2003-05 Livredder ved Grenaa Svømmeklub
2005 Frivillig på Skadestuen i Grenaa
2005 12 timers Førstehjælpskursus
2006-07 Medlem af Medicinsk Historisk Selskab
2006-07 Specialinstruktør ved Djurs Fitness
2007 Medlem af Idrætsmedicinsk Selskab

Imponerende CV. Hvis du retter ansøgningen lidt til, er jeg ret sikker på, at du bliver udvalgt til samtale.

Som man nok kan fornemme har jeg lavet mange ting, men hvad vil I sige er de vigtigste og herunder skal jeg bruge mere krudt på enkelte dele i den motiverede ansøgning?

Er der nogen der ved om de på KU både sidder med CV’et og den motiverede ansøgning?

Torben

Jeg har lavet lidt ændringer. Hvis man sammenligner ovenstående CV og motiveret ansøgning - har jeg så valgt de rigtige ting ud?


Med baggrund som dobbelt bachelor i fagene historie og idræt, samt sundhedsfaglig uddannelse og klinisk erfaring, søger jeg hermed optagelse på Medicinuddannelsen ved SDU.

Medicin som fagområde er i konstant udvikling. Dette fordrer tilsvarende personlig udvikling og livslang læring med grundlag i den viden og de kompetencer, som medicinstudiet giver. Tilsvarende er medicinstudiet et krævende studium, der forlanger målrettethed, modenhed, viljestyrke og sociale færdigheder for at kunne gennemføres. Netop disse færdigheder mener jeg at besidde i kraft af mine bacheloruddannelser, erhvervserfaring og interesse.

Igennem min ungdom har jeg haft stor idrætsfysiologisk interesse samt lyst til at beskæftige mig med akademiske fagområder. Dette ledte mig først frem mod en bachelorgrad i historie ved AAU med efterfølgende sidefag i idræt ved SDU. Under idrætsuddannelsen fik jeg en grundlæggede kendskab til anatomi og fysiologi, og jeg supplerede blandt andet min læsning med at hyre en lægestuderende som instruktor i vådsalen. Dette forstærkede yderligere min interesse for kroppens opbygning og funktion. Efter sidefagsuddannelsen fik jeg i første omgang mulighed for at undervise i folkeskolen og senere på gymnasiale uddannelser. De sidste 4 år har jeg været ansat som underviser på Grenaa Gymnasium, heraf de sidste 3 år som kostlærer.
Mens jeg arbejdede som gymnasielærer, læste jeg i min fritid flere og flere bøger inden for medicinske fagområde, specielt kirurgi. Dette kombineret med oplysninger og samtaler med læger og lægestuderende i min omgangskreds gjorde det efterhånden tydeligt for mig, at min fremtid lå inden for medicin. Jeg valgte derfor at indhente relevant erhvervserfaring samtidigt med, at jeg opkvalificerede mine faglige færdigheder.

Samtidigt med mit fuldtidsarbejde tog jeg via fjernstudium det første år på sygeplejerskeuddannelsen, herunder klinisk praktik på ortopædkirurgiske afsnit på Århus kommunehospital. Dette styrkede mig yderligere i, at sundhedsvidenskab var det rigtige for mig, og øgede specielt min interesse for det ortopædkirurgiske område.
Sygeplejerskeuddannelsen brugte jeg som springbræt til at kunne undervise på SOSU uddannelsen og gav mulighed for frivilligt arbejde på skadestuen i Grenaa, samt vikararbejde med multihandikappede på bostedet Marie Magdalene.
De sidste 2 år har jeg, samtidig med at jeg supplerede adgangsgivende fag på VUC og GSK, brugt på at udvide mit sidefag til en bachelorgrad i idræt. Studiet gav mulighed for en fri sammensætning af fag på både AU og SDU, hvilket jeg benyttede mig af til at vælge for medicinstudiet relevante fag som f.eks. videregående arbejds- og træningsfysiologi og behandling/forebyggelse af idrætsskader. Som bacheloropgave valgte jeg at skrive om udvikling i idrætsskadesepidemiologi over tiåret 1986 til 1996, under vejledning af Prof. Dr. Med. Thorsten Ingemann Hansen. Opgavematerialet bestod af journaler fra idrætsklinikken i Århus og gav indblik i kliniske undersøgelsesmetoder.

Igennem arbejdet med mine bacheloruddannelser har jeg erhvervet gode studieteknikker, og lært at håndtere store mængder information. Specielt mener jeg at historiefaget har givet mig redskaber til at sammenholde og foretage kritiske vurderinger af informationer, samt overskue store mængder tekst.
Idræt har beslægtede fagområder med medicin, der vil gøre tilgangen til det anatomiske og fysiologiske område lettere, da jeg er i besiddelse af en solid basisviden på området.
Sygeplerskeuddannelsen har givet mig grundlæggende kliniske færdigheder og givet mig forståelse for arbejdsgangen på hospitalsafdelinger, herunder patientforløb, journaler, kommunikation med patienter og stuegang. Samtidigt har jeg under mit frivillige skadestuearbejde fået indblik med udviklingen fra kliniske undersøgelser til endelig diagnose, samt ”hands on” erfaring med forskellige behandlingsmetoder.
Bachelordelen i idræt gav mig erfaring med grundforskning, herunder kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelige artikler og brug af databaser som PubMed. Desuden erhvervede jeg grundlæggende færdigheder i journallæsning, kliniske undersøgelser og statistik.

Med min baggrund som akademiker samt den kliniske erfaring har jeg forsøgt at sammenkoble teoretisk viden med praktiske erfaring. Netop på den baggrund søger jeg SDU som 1 prioritet, da jeg mener, at den nye studieordning med biomedicin- og professionssporet tager udgangspunkt i dette.

Som det ses af ovenstående, har jeg i de sidste 4 år formået at holde mange bolde i luften på en gang. Både hvad angår arbejde, uddannelse og fritid. Mit liv har i perioden være målrettet mod medicinstudiet og mod at forberede mig på et studie med livslang læring. Med denne baggrund mener jeg derfor at være kvalificeret til at påbegynde medicinstudiet og glæder mig til at kunne uddybe ovenstående ved en samtale.

-Torben

Stadig god ansøgning med tegnsætningsproblemer. Du bør dokumentere, at du ved noget om studieordningen på SDU. Det lægger de vægt på. Jeg synes stadig, at ansøgningen er temmelig lang.

Jeg ville spare denne indledning væk. Langt de fleste skriver noget lignende, og det bærer alt for meget præg af “dansk stil”. Iøvrigt kommer du til rigelighed ind omkring det meste senere i ansøgning.

Jeg har redigeret lidt mere. Er dette så bedre? (tegnesætningen skal jeg nok få styr på)

Bør jeg have et afsnit om undervisning og kommunikation?


Med baggrund som dobbelt bachelor i fagene historie og idræt, samt sundhedsfaglig uddannelse og klinisk erfaring, søger jeg hermed optagelse på Medicinuddannelsen ved SDU.

Igennem min ungdom har jeg haft stor idrætsfysiologisk interesse samt lyst til at beskæftige mig med akademiske fagområder. Dette ledte mig først frem mod en bachelorgrad i historie ved AAU med efterfølgende sidefag i idræt ved SDU. Under idrætsuddannelsen fik jeg en grundlæggede kendskab til anatomi og fysiologi, og jeg supplerede blandt andet min læsning med at hyre en lægestuderende som instruktor i vådsalen. Dette forstærkede yderligere min interesse for kroppens opbygning og funktion. Efter sidefagsuddannelsen fik jeg i første omgang mulighed for at undervise i folkeskolen og senere på gymnasiale uddannelser. De sidste 4 år har jeg været ansat som underviser på Grenaa Gymnasium, heraf de sidste 3 år som kostlærer.
Mens jeg arbejdede som gymnasielærer, læste jeg i min fritid flere og flere bøger inden for medicinske fagområde, specielt kirurgi. Dette kombineret med oplysninger og samtaler med læger og lægestuderende i min omgangskreds gjorde det efterhånden tydeligt for mig, at min fremtid lå inden for medicin. Jeg valgte derfor at indhente relevant erhvervserfaring samtidigt med, at jeg opkvalificerede mine faglige færdigheder.

Samtidigt med mit fuldtidsarbejde tog jeg via fjernstudium det første år på sygeplejerskeuddannelsen, herunder klinisk praktik på ortopædkirurgiske afsnit på Århus kommunehospital. Dette styrkede mig yderligere i, at sundhedsvidenskab var det rigtige for mig, og øgede specielt min interesse for det ortopædkirurgiske område.
Sygeplejerskeuddannelsen brugte jeg som springbræt til at kunne undervise på SOSU uddannelsen og gav mulighed for frivilligt arbejde på skadestuen i Grenaa, samt vikararbejde med multihandikappede på bostedet Marie Magdalene.
De sidste 2 år har jeg, samtidig med at jeg supplerede adgangsgivende fag på VUC og GSK, brugt på at udvide mit sidefag til en bachelorgrad i idræt. Studiet gav mulighed for en fri sammensætning af fag på både AU og SDU, hvilket jeg benyttede mig af til at vælge for medicinstudiet relevante fag som f.eks. videregående arbejds- og træningsfysiologi og behandling/forebyggelse af idrætsskader. Som bacheloropgave valgte jeg at skrive om udvikling i idrætsskadesepidemiologi over tiåret 1986 til 1996, under vejledning af Prof. Dr. Med. Thorsten Ingemann Hansen. Opgavematerialet bestod af journaler fra idrætsklinikken i Århus og gav indblik i kliniske undersøgelsesmetoder.

Igennem arbejdet med mine bacheloruddannelser har jeg erhvervet gode studieteknikker, og lært at håndtere store mængder information. Specielt mener jeg at historiefaget har givet mig redskaber til at sammenholde og foretage kritiske vurderinger af informationer, samt overskue store mængder tekst.
Idræt har beslægtede fagområder med medicin, der vil gøre tilgangen til det anatomiske og fysiologiske område lettere, da jeg er i besiddelse af en solid basisviden på området.
Sygeplerskeuddannelsen har givet mig grundlæggende kliniske færdigheder og givet mig forståelse for arbejdsgangen på hospitalsafdelinger, herunder patientforløb, journaler, kommunikation med patienter og stuegang. Samtidigt har jeg under mit frivillige skadestuearbejde fået indblik med udviklingen fra kliniske undersøgelser til endelig diagnose, samt ”hands on” erfaring med forskellige behandlingsmetoder.
Bachelordelen i idræt gav mig erfaring med grundforskning, herunder kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelige artikler og brug af databaser som PubMed. Desuden erhvervede jeg grundlæggende færdigheder i journallæsning, kliniske undersøgelser og statistik.

Med min baggrund som akademiker samt den kliniske erfaring har jeg forsøgt at sammenkoble teoretisk viden med praktiske erfaring. Netop denne sammenkobling af teori og praktiske erfaring fornemmer jeg også er intentionen med studieordning. Samlæsning af biomedicin- og professionssporet er for mig udtryk for, at den teoretiske viden skal underbygges af praktiske færdigheder. Derfor er netop opbygningen af studieordningen grunden til, at jeg søger SDU som 1 prioritet.

Som det ses af ovenstående, har jeg i de sidste 4 år formået at holde mange bolde i luften på en gang. Både hvad angår arbejde, uddannelse og fritid. Mit liv har i perioden være målrettet mod medicinstudiet og mod at forberede mig på et studie med livslang læring. Med denne baggrund mener jeg derfor at være kvalificeret til at påbegynde medicinstudiet og glæder mig til at kunne uddybe ovenstående ved en samtale.

Det er jo ikke for at undervise, at du søger ind på medicinstudiet, så det er vel for så vidt irrelvant. Du skal kigge på din tegnsætning herunder især kommatering.

Det er fuldstændig rigtigt, men kommunikation er vigtig mellem både læge og patient, som mellem lærer og elev. Så reelt drejer spørgsmålet sig om, om jeg skal skrive noget omkring kommunikative færdigheder og om dette er vigtigere end noget af det andet.
(kommaerne skal jeg nok få styr på)

Er afsnittet omkring studieordningen omfattende nok eller skal der fyldes mere på?

Torben

Hej Torben!

Lige en kort kommentar herfra.

Jeg ved, at de på SDU lægger meget stor vægt på kommunikation - det nævnte de adskillige gange, da jeg var til Åbent Hus d. 3. marts. Så det synes jeg bestemt, at du skal lægge utroligt meget vægt på i din ansøgning, da de med garanti vil se dine færdigheder inden for dette område, som værende yderst positivt!

Held og lykke!

Kamilla

Hej!

Jeg synes det er en super ansøgning og jeg får et klart billede af at du har de rette akademiske kvalifikationer og motiver for medicinstudiet.

Jeg ønsker dig held og lykke med optagelsen!