Enkeltmandsvirksomhed og eksterne vagter!

Kære kollegaer

Jeg har brug for lidt vejledning vedrørende eksterne vagter i forbindelse med mit enkeltmandsfirma.

Jeg har for øjeblikket en fast ansættelse (37,5 time pr uge) som ph.d. studerende (klinisk assistent).

Ved siden af dette faste arbejde tager jeg ekstra vagter dels på medicinsk afdeling dels på kirurgisk afdeling på et andet hospital. Det er naturligvis meget varierende hvor mange vagter jeg tager.
Jeg har oprettet et enkeltmandsfirma som skal tilmeldes virksomhedsskatteordningen.

Mit spørgsmål går nu på - kan man godt anse mine eksterne vagter (som er udover min faste ansættelse) som berettiget til at gå igennem mit enkeltmandsfirma??

Alle erfaringer/input modtages med kyshånd!!

Mefisto

Jeg er i en nærmest tilsvarende situation da jeg er PhD-studerende, og tager eksterne vagter på Psyk. Jeg har ingen erfaringer med det du spørger om, men vil MEGET gerne vide om der er nogen økonomiske fordele ved oprettelse af enkeltmandsfirma?

du kan kun oprette et firma, og have det hvis du har mere end én kunde.

Og så kræver det nok også at afdelingen har lyst til at ansætte dit firma til at dække vagterne - det kan give problemer på personalekontoret!

ja, men de spare feriepenge, og udgifter hvis du bliver syg.
Samtidig skal du selv sørge for en erhvervsforsikring… osv osv osv
Plus penge til en revisor pga dit regnskab.
Lave moms afregninger 4x årligt, de første 2 år, hvorefter afregningerne, (såfremt dit firma ikke har en så stor omsætning), kan nedsættes til x2 årligt.

Men du kan trække forskellige udgifter fra, som du har behov for for at kunne udføre dit arbejde, fx computer, bøger, osv sov (såfremt du også holder fordrag)

Bare husk at du ikke må trække ting fra i firmaet, med henblik på at få nogle arbejde, fx bøger i noget som du ikke underviser i pt…
Eller bøger i håb om at du kommer til at undervise i det…

Ja, hvis du primært i din virksomhed har indtægten fra en enkelt “kunde” så kan SKAT vælge at tolke det som om du er fastansat af kunden. Men mon ikke det også var noget du skulle tale med en revisor om?

Men det er klart at den primære fordel ved at have egen virksomhed er at udgifter kan trækkes fra, som ovenfor beskrevet - ellers har jeg svært ved at se nogen?

@mefisto:
Jeg har været selvstændig i 4 år, og haft samme setup som dig (dog i en anden branche - IT). Jeg kan stærkt tilslutte mig gundestrups råd, og vil lige uddybe:

Du vil normalt ikke være omfattet af din kundes forsikringer. Ansvar, ulykke, m.m. påhviler dig selv. Det kan ruinere dig, så længe du har en personligt ejet virksomhed, hvis ikke du er ordenligt forsikringsdækket. Jeg har min erhvervsforsikringspakke gennem Codan, som tilbyder nogle fleksible forsikringspakker til små erhvervsdrivende. Min indeholder også juridisk dækning, hvilket kan være relevant når man ikke er hjulpet af en fagforening. Det kan også give en ekstra tryghed at spare de 125.000 op til at blive et Aps. Så er virksomheden og privaten adskilt skatte- og ansvarsmæssigt - Blot kommer det til at koste lidt mere i revision.

@madpe01:
Der er flere økonomiske fordele. Arbejdsrelaterede udgifter, som du normalt selv må afholde (eks. transport?), samt materialer og redskaber, som anvendes til dit arbejde (ADSL, telefon, computer, bøger…) betales af firmaet, og du bliver kun beskattet privat af den andel, du rent faktisk bruger privat. For ADSL+tlf gælder der en særlig fradragsregel, hvor man beskattes af ca. 3000 kr. årligt hvis man får fri ADSL + tlf.

Derimod er der ikke den store fidus i firmabil (besparelsen er næsten usynlig ifht. at give sig selv kørselsfradrag i egen bil), og det er helt umuligt at trække et værelse fra som “kontor”.

I øvrigt kommer man let og elegant udenom overenskomster ved at være selvstændig. Det betyder at du i princippet kan tage hvad som helst for dit arbejde, så længe kunden vil betale. Timepris er en forhandling, og man skulle da være et skarn, hvis ikke man forhandler sig en ordentlig pris. Det er måske i virkeligheden den største økonomiske gevinst.

I det hele taget kan jeg varmt anbefale at få en revisor. De koster lidt penge, men de tjener sig selv ind, og med en revisorpåtegning er man ret sikker på at tingene er i orden, og at man ikke lige pludselig skal sidde og svede med sit utilstrækkelige excel-regnskab hos SKAT. Apropos regnskab kan jeg anbefale det online http://www.e-conomics.dk.

Ro på folkens!

Jeg havde tænkt mig følgende scenarium.

  1. Jeg har oprettet mit enkeltmandsfirma - dette tilmeldes på den udvidede selvangivelse til VSO (virksomhedsskatteordningen). Fordelen ved at tilmelde sig VSO er at jeg kun behøver at betale 25% skat så længe pengene står i firmaet og ikke trækkes ud til privat brug. Således kan jeg mildne topskatten og investere i de ting jeg selv ønsker (Aktier, obligationer, praksis en dag).

  2. Al indkomst fra vagter på div. hospitalsafdelinger tilgår min nyoprettede NEM-konto som er isoleret fra min lønkonto fra mit faste arbejde- således kan alle indtægter let spores til bijobberiet. Ja der er forskellige afdelinger der spytter i denne kasse.

  3. Ang momsregnskab - så vidt jeg ved er der ikke noget moms i lægelige ydelser - jeg er i hvert fald ikke momsregistreret, og jeg mener ikke det er nødvendigt som læge. Således skal jeg vel ikke lave momsregnskab x 4 årligt!!?? Til gengæld skal jeg betale lønsumsafgift hvis jeg tjener over 80.000 kr - derfor et firma.

  4. Ved årets slutning får jeg en revisor til at hjælpe med min selvangivelse + regnskab - og alt er i sin skønneste orden (HVIS ALTSÅ SKAT IKKE VIL SPÆNDE BEN FOR DET - det er her jeg er i tvivl!!).

  5. Det er vel klart at alle udgifter i forbindelse med firmaet (kørselspenge til den ansatte i firmaet (mig selv), otoskop, stetoskop mv) kan købes/betales af firmaets penge FØR pengene bliver beskattet! Således fås disse ting billigere via en skattebesparelse.

  6. Ang forsikringer og alt muligt andet. Jeg forstår ikke hvorfor jeg pludselig skal oprette en masse nye forsikringer når jeg tager vagter gennem det firma jeg personligt hæfter for!?? Havde jeg taget vagterne uden firmaet havde jeg jo også en hæftet for mine gerninger personligt - kan ikke se hvordan dette har ændret sig - så længe jeg ikke har oprettet et APs.

Venligst

Mefisto

  1. Endelig kan jeg heller ikke se hvor lønkontoeret skulle få et problem?? De udbetaler jo bare pengene til et andet konto nr - så redegør jeg selv for rimeligheden i firma ordningen overfor skat - ikke sandt!!??

Ja, og hvis du også vil spare momsen, så skal du vel momsregistreres, så du kan få den refunderet? I øvrigt mener jeg at alle virksomheder med en omsætning over en vis bagatelgrænse skal momsregistreres - Men det må du ikke hænge mig op på.

Det firma, du arbejder for / får vagter igennm, har forsikret sine ansatte - Men når du bliver selvstændig, sælger du dem en ydelse, du er ikke længere ansat. Det er da ikke umuligt at forsikringen stadig omfatter dig, men det er nok værd at undersøge.

jeg mener at grænsen er omkring 50000, og så skal ind indkomst beregnes som personligt indkomst på din selvangivelse…
Derfor skal du oprette en virksomhed, og så et cvr nummer…

Jeg kan anbefale at læse på http://virk.dk
mvh
svend