Epidemiolog og evidens - Svend Juul

[size=4]Epidemiologi og evidens[/size]

Svend Juul
Indbinding Hæftet
Forlag Munksgaard Danmark
Udgivelsesår 2005
Sidetal 255
ISBN 87-628-0502-9

########################################

[quote]Epidemiologi og evidens er tænkt som lærebog til introduktionskurser i epidemiologi ved de videregående sundhedsuddannelser, herunder bl.a. medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi.

Bogens teoridannelse er i vid udstrækning bygget op omkring illustrative eksempler. Det er en nyskabelse i forhold til de fleste eksisterende lærebøger i feltet, og det har den klare fordel at læseren undgår at blive trukket rundt i teoretisk-matematiske generaliseringer, inden han når til den konkrete anvendelse af epidemiologisk metode. Eksemplerne følges op med en kort beskrivelse af variationer eller afvigelser fra det generelle eksempel, og formler til beregning af de relevante parametre er samlet i en overskuelig boks i slutningen af hvert afsnit.

Bogens formål er at sætte læseren i stand til at fortolke de resultater, man møder, og vægten ligger på kritisk læsning fremfor beregningsfærdigheder. Bogen indeholder præcis den information man har brug for, når man som kliniker vil vurdere en videnskabelig artikel med epidemiologisk-statistiske briller, og den giver et vældig godt udgangspunkt for senere kurser i videnskabsteori. Med andre ord en god og tidssvarende lærebog.[/quote]

Denne lærebog i epidemiologi kan varmt anbefales. Den er ikke anbefalet ved SDU (endnu), men jeg tog chancen, da den umiddelbart så en del mere tilforladelig ud en Bakketeig og Magnus.

Hvis man er bare en anelse interesseret i emnet er denne bog faktisk rimelig spændende fordi forfatteren anvender MANGE konkrete eksempler.

Det er svært at finde egentlige kririkpunkter. Bogen er velstruktureret og typografisk sat godt op. Selvom det er første udgave af bogen er den ikke synderligt præget af tastefejl og stavefejl m.m.

Det er mange tabeller ligesom der i hvert kapitel findes en oversigt over de beregningsmetoder, der kan anvendes, hvis man ikke kun vil kunne forholde sig kritisk, men også gerne vil kunne kontrollere beregningerne. Hvert kapitel afsluttes med et antal korte opgaver.

Såvel epidemiologien som den basale statistik gennemgås, hvorfor den mindre interesserede kan nøjes med denne bog.

Opdateret til 2005 udgave

Bogen er faktisk anbefalet ved SDU (på den nye studieordning).

Efter min mening en ok bog, men ikke noget at juble over. Jeg har ingen erfaring med andre bøger inden for faget, så jeg har ikke så meget at sammenligne med.

Er det den bog der primært anvendes til forskningsblokken på SDU nu (=2008)?