Epidemiologi - Leiv Bakketeig

S. Leiv Bakketeig

ISBN: 82-05-31129-3
Pris: kr 218,-
Utgitt:2003
170 sider

Der skrives om den:

[quote] · Hvorfor blir vi syke?
· Hvilke miljøfaktorer fremkaller sykdom?
· Hvordan kan sykdom forebygges?
Dette er spørsmål som epidemiologer forsøker å finne svar på gjennom forskningsprosjekter

I første del av boken gjør forfatterne rede for de grunnleggende prinsippene i faget epidemiologi. De legger spesielt vekt på valg av problemstilling, valg av design og valg man må ta for å unngå systematiske feil når man gjennomfører epidemiologiske undersøkelser.
I den andre delen trekker forfatterne frem og beskriver noen viktige spesialområder innenfor epidemiologien. De har valgt å omtale infeksjonsepidemiologi, genetisk epidemiologi, miljøepidemiologi, perinatal epidemiologi og klinisk epidemiologi i egne kapitler. Områdene er valgt som eksempler på arbeidsområder med egne begreper og metoder, og er også områder hvor forfatterne selv har betydelig forskningserfaring.
Den tredje delen er praktisk rettet og inneholder kapitler om gjennomføringen av epidemiologiske undersøkelser og om anvendelse av den kunnskapen man får gjennom slike undersøkelser. [/quote]

Denne bog er den der anbefales til blok-8 (forskningsmetodologi) ved SDU - måske fordi Bakketeig er professor i epidemiologi ved fakultetet? Efter en hurtig gennembladring valgte jeg i stedet “Epidemiologi og evidens”, hvilket jeg IKKE har fortrudt.

Ved SDU er det ved denne tentamen tilladt at medbringe alle hjælpemidler. Det er derfor ikke optimalt at anvende en bog, hvor stikordsregisteret er MEGET sparsomt. Desuden er bogen skrevet på norsk.