EPJ på Hillerød?

Hejsa,

Jeg overvejer at søge en stilling på Hillerød, men ville gerne høre om der er EPJ på Hillerød og om der er medicinmodul?

Jeg er vant til et godt og veludviklet EPJ, men er Hillerød med på bølgen. Jeg *suk’er" ved tanken om den gamle papirjournal…

Er kun student på pædiatrisk, men kan iagttage lægernes frustrationer over ITsystemerne. Internetforbinelsen er fantastisk dårligt. Det virker som om en eller anden sikkerhedsprotokol er lagt ned over systemet, som gør det hele kører ½ hastighed og at man taber forbindelsen hver anden gang.
Rtg.billederne bestilles på gammeldags papir/fax-metode, men billederne kan dog ses i PACS. Medicinskemaerne er afskaffet (er de ikke det overalt på Sjælland - tror kun det er psyk i Glostrup, der stadig bruger papir) Medicinmodulet er EPM som i resten af Region H
De har for 3 uger siden indført elektronisk diktering (MIRSK), men ikke med stemmegenkendelse etc. Notaterne lagres også elektronisk. Til notatvisning er det OPUS.
Laboratoriesvar er i LABKA-2, som også er helt nyt. Bestilling ligeså, men det volder vist stadig nogle indkøringsproblemer, hvor folk ønsker det var “ligesom i gamle dage”

Ja, der er vi nok heldige hernede på sydfyn

Der har vi eet system (MediCare) der indeholder
Journal, epikriser, henvisninger, patologi, mik svar og medicinordination, recepter, blodprøvesvar. Sygepl.kadeks og koorspondece til kommunen. MIRSK - Altså et system eet login!!

Ulemper som må være luksusproblemer sammenlignet med ovenstående.
-Hver afdeling har sin egen server, så overflyttes pt til gyn/obs eller tilbage flyttes derfra skal man logge ind på deres server og læse pt-forløbet der.

OUH har et andet system - cosmic.
Skal jeg se ambulante notater og gamle epikriser skal jeg logge ind i et gammel system kaldet FPAS der er noget DOS noget fra 1982.

På IT-fronten er RegionH en udfordring. På Herlev Hospital ser et typisk patientforløb således ud:

Patienten indlægges (oprettes i GS, unixbaseret system, klares af sekr/sygepl)
Lægen logger på netværket (separat log-in)
Gammel journal kan ikke findes - man leder i OPUS efter tidligere notater (separat log-in)
Journal dikteres i MIRSK (separat log-in)
Medicinen ordineres i EPM (separat log-in)
Lægen går på toilettet, skal logge ind igen på netværket (separat log-in)
Røntgenundersøgelser bookes i WEB-RIS (separat log-in)
Blodprøver bestilles og læses i WEB-ICE (separat log-in)
Røntgenundersøgelser ses i PACS/iSite (separat log-in)
Patienten skal opereres, bookes i ORBIT (separat log-in)
Blodprøver skal kontrolleres igen i WEB-ICE, programmet har time-out efter 5 minutter (separat log-in)
Patienten dør, der skal udfærdiges elektronisk dødsattest i SEI (separat log-in)

Dertil kommer så diverse afdelingers specielle programme (rtg, klin. fys, patologer, biokemisk etc.) Man kan ikke bruge samme password til alle, da nogle systemer har høje krav til password (minimum 8 chars + store bogstaver + tal) mens eksempelsvis OPUS og GS (samme motor) max accepterer 8 chars i password.

Det er så sørgeligt!!

Skal man grine eller græde? Nok mest græde.

Når jeg tænker tilbage, så var det ikke ualmindeligt at det tog
2 minutter bare at logge på pc’en, og op mod 5 minutter før
EPM var klar, især i medicineringsmyldretiden… GS plejede dog at være relativt hurtig, under 1 min.

Hvad er jeres erfaringer med de forskellige systemer?

Mine erfaringer med medicare, som jeg så kun har fra Sygehus Fyn (Svendborg+Nyborg) og fra en praksis jeg var i er overordnet gode.

Der var da jeg startede i turnus sommeren 2006 var der lidt lange svartider, og det er der aktuelt også på den medicinske server, som også har klart flest brugere, men vi taler ikke login tider som ovenfor nævnt.

Det er da kun læger som faggruppe der vil finde sig i at arbejde med sådanne systemer - når der er så mange systemer får man tanken at lægerne - brugerne - ikke har været indvolveret i processen.

Jeg skal ikke sige Medicare er den ultimative løsning, men det er ikke et system der forsinker min arbejdsgang. MIRSK derimod synes jeg ikke spiller max – ikke sjældent taber jeg notater men så gemmer jeg bare løbende og henter det frem igen. MIRSK er indbygget i Medicare, så fra journalsystemet kan man se om ens notat er under afskrivning eller hvad status er. Man kan også hente og aflytte tilsyn, hvis de ikke er skrevet endnu.

GS er imo det mest stabile og hurtige system, til gengæld er CLI noget skidt, og systemet er alderspræget med deraf følgende begræsninger.
OPUS er rimelig hurtigt og nok det tættest man kommer på et logisk windows-GUI
WEB-RIS er ok, og ret stabilt på Herlev, fungerer dog ikke så godt med pluginnet til rtg-svar
WEB-ICE er ret nyt og med deraf følgende nede-perioder. GUI’en er noget klamp med for meget musetryk og tilgodeser ikke powerusers
EPM er det langsomste, mest ustabile, mindst intuitive og bøvlede program, jeg nogensinde har arbejdet med. Det kræver myriader af museklik for at komme igennem selv de mest basale ting, genvejstasterne er ikke altid lige heldige, og der mangler ‘search as you type’. Jeg vil hellere have rodbehandlet en hæmorrhoide end bruge EPM.
PACS - ok
SEI/elektronisk dødsattest - til tider umuligt at bruge, hvorfor patienterne ikke MÅ dø. Så hellere tube en 98 årig septisk, NYHA-IV patient og køre pressorstoffer, vancomycin og dialyse, end at bøvle med SEI.

Det jeg synes virker mest håbløst er at for hver tænkelig funktion er der et nyt system - vi har faktisk kun eet ( dog også FPAS)!! Dødsattes udfyldes the old way på papir.