Er en NK-celle en targetcelle eller en effektor celle? Haster

Vedr. ADCC og CDC har jeg nedenstående fra min bog, men jeg prøver at se på figuren og forstå principperne.

Er der nogle, der kan svare på hvad der er hvad, fx. Hvad er en NK-celle en targetcelle eller en effektorcelle? På forhånd tak

ADCC : Antibody-Dependent-Cellular Cytotoxicity.

  • NK-cellernes Fc-receptor genkender det monoklonale antistofs FC-del. Herved aktiveres NK-cellen, som degranulerer, og derefter lyserer den opsiniserede lymfocyt.

  • Makrofager og neutrofille granulocytter har også Fc-receptorer, der ved genkendelse af antistoffets Fc-del fører til fagocytose af lymfocytten.

CDC : Complement Dependent Cytotoxicity.

  • Komplementproteinerne binder til det monoklonale antistofs Fc-del. Dette leder til dannelse af MAC, der lysere den **opsoniserede lymfocyt.

Den lymfoide NK-celle kan ikke slå mikroorganismer ihjel men kun vores egne celler i tilfælde af at disse er inficeret eller bærer anden sygdom og den er en del af det innate immunsystem. Den er som sådan ikke spedifik for noget bestemt antigen. den leder efter celler der på en eller anden måde er stresset og så vil den slå dem ihjel. NK-cellen kan ikke fagocytere og den kan heller ikke slå mikroorganismer ihjel men kun vores egne celler - det er vigtigt at huske.

1 Synes om

Mange tak for svar, men vil det sige, at NK-cellen er en effektorcelle? Jf. tekst og tegning?

Jeg har lidt svært ved at forstår principperne ADCC og CDC. Derfor har jeg forsøgt at finde en figur og på den måde sammenholde tekst og figur, men forstår ikke helt hvad target celle eller effektorcelle er, som jo er vist på figuren.

Håber du eller en anden kan hjælpe mig med at forstå det.

1 Synes om

Det ville også være en stor hjælp, hvis der er en, der kan hjælpe med at finde en figur, der illustrerer ADCC og CDC bedre end den figur jeg har fundet.

1 Synes om

NK-cellen har en anden funktion udover det med at genkende stressede proteiner. Den kan nemlig lave det, der hedder ADCC og det baserer sig på at NK-cellen krydsbindes med en række Fc-receptor og derefter så dræber den fuldstændig - ligesom hvis den havde set stress-proteinerne MIC-A og MIC-B. Makrofager er i stand til at gøre nøjagtig det samme og de betegnes effektor-celler men de kan også fagocytere. Så hvis en celle også er antistofdækket så vil NK-cellen slå ihjel men da den ikke fagocyterer men godt kan lave ADCC er jeg i tvivl om det er en effektor - har du nogle definitioner på hvad en effektor-celle er?

1 Synes om

Mange tak for svar. Nej det har jeg ikke, jeg fandt figuren på Google, men har brug for en figur til atforstå ADCC og CDC. Jeg synes nemlig, at jeg forstår og husker principper osv. meget bedre, hvis jeg ser en figur, tegning eller lign, men har bare haft svært ved at finde en god figur, der forklare de to principper…

En NK-celle (Natural Killer-celle) er en type immuncelle, der spiller en vigtig rolle i kroppens immunforsvar. NK-celler er en type hvide blodlegemer, der er i stand til at genkende og ødelægge inficerede eller canceragtige celler uden at være specifikt rettet mod et bestemt mål.

NK-celler er en type effektorcelle, da de er i stand til at udløse et angreb på inficerede eller canceragtige celler og dermed bidrage til at fjerne dem fra kroppen. Effektorceller er en type immuncelle, der er i stand til at udføre handlinger, der bidrager til at bekæmpe infektioner eller andre trusler mod kroppens sundhed.

NK-celler adskiller sig fra andre immunceller ved, at de ikke kræver specifikke antistoffer for at genkende deres mål. I stedet anvender NK-celler en række receptorsæt, der kan genkende specifikke strukturer på overfladen af inficerede eller canceragtige celler. Når NK-cellerne genkender et mål, udløser de en række mekanismer, der ødelægger den inficerede celle.

Derfor kan man sige, at NK-celler er en type effektorcelle, der er i stand til at udløse et angreb på inficerede eller canceragtige celler, men som ikke har en specifik “target celle”, da de anvender en række forskellige receptorsæt til at genkende deres mål.

Citat: https://chat.openai.com/chat

Imponerende bot btw…

2 Synes om

Men kan man så stole på det - især nu hvor den gentager sig selv. Jeg stoler ikke på den

Kildekritik er en vigtig dyd!

1 Synes om

Tusind tak for det uddybende svar! :blush:

1 Synes om

ChatGPT er helt helt utrolig!

Du er med på det blev skrevet af en kunstig intelligens ?