Er slutdiastolisk fyldningsvolumen det samme som slutdiastolisk volumen, SDV?

Er slutdiastolisk fyldningsvolumen det samme som slutdiastolisk volumen, SDV?

ja, præfiks ‘fyldnings’ understreger blot hvad der sker i diastolen

1 Synes om