Erfaring fra KBU på med.afd. Hillerød, Helsingør, Herlev, Glostrup, Hvid

Har nr. 136 og skal snart vælge KBU forløb. Overvejer stærkt at kombinere almen praksis med intern medicin, og vil gerne have pos. og neg. kommentarer fra nuværende el tidligere KBU læger i region H.
Mvh

Er det ikke noget du kan finde på dagens medicin?

Man kan se evalueringer af alle hospitalsafdelinger gennem de sidste 4 år på evaluer.dk.

https://www.evaluer.dk/EvalDBNew_Dev.asp