Erfaringer med at skifte fra molekylær biomedicin til medicin?

Hej :slight_smile:
Jeg studerer molekylær biomedicin på første år og jeg går med overvejelser omkring at droppe ud og starte på medicin i stedet. Jeg ville høre om der er nogen herinde, der har gået på molekylær biomedicin og er skiftet til medicin, som vil fortælle lidt om deres erfaringer med det? Hvorfor tog man det valg og hvordan er studiet anderledes f.eks?

Hej Olivia,
Spændende overvejelse du går med. Jeg skiftede selv efter 2 år på molekylær biomedicin.

De næste to semestre vil minde meget om hinanden, da der er et overlap med undervisning på Panum.
Derefter vil molekylær biomedicin forsætte med fokus på celleinteraktioner og cellesignalering. Med andre ord forsætte på “celle niveau”.
Derimod vil medicin studiet forsætte mere organspecifikt, hvor man har en blanding af anatomi og fysiologi i de enkelte organsystemer. Det er også mere rettet mod at de fleste bliver læge bagefter.

Jeg tog personlig valget om at skifte fordi jeg både har muligheden for at blive læge og mange af de samme muligheder for forskning eller job i det private, som der er på Molbo. Jeg tænker, at jeg gerne vil være læge, og derfor gav det mening for mig at skifte.

Hvis du har opfølgende spørgsmål, så må du endelig skrive :blush:

1 Synes om