Ethanol: Omregning fra mol'L til promille?

Hvis man tager blodproeve ang alkohol saa kommer svaret i mol per liter.
Hvordan regner man om til promille ?

Ethanols molekylarvaegt er 46,07 g per mol men man skal vel ogsaa tage hensyn til om promillen angives i vaegtprocent, volumenprocent.

21,7 mmol/l svt én promille eller med andre ord

Promillen = Se-ethanol i mmol/l x 0,0461

Se evt. her:
http://www.kliniskbiokemi.net/guld/anal … etanol.htm

Der er også et excel-regneark du kan hente…