FADL - Foreningen af Danske Lægestuderende

, , ,

Oprindeligt oprettet her: https://studmed.dk/fadl/

Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) blev stiftet i 1954 som en forening for lægestude-rende, der tog arbejde på hospitaler som ventilatører

Kort fortalt er FADL foreningen, der forener alle de lægestuderende i Danmark. Drevet og styret af lægestuderende. Det er med andre ord de til enhver tid siddende politikere, medlemmer og aktive i udvalg og arbejdsgrupper, der definerer, hvad FADL er.

Hovedformålet er at varetage FADL-medlemmernes interesser. Det være sig forsknings-og sundhedspolitisk, ligesom vi forhandler og har overenskomster på fire forskellige arbejdsområder. FADL har overenskomster på sygeplejevikar og ventilatør-, lægevikar-og studenterunderviserområdet samt på simulationscentrene. Desuden er der tradition for, at der er flere stående udvalg, der f.eks. diskuterer uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold og medlemsfordele.

Medlemsfordele
Som medlem af FADL får du del i følgende medlemsfordele:

 • Juridisk hjælp
 • Gratis lægeansvarsforsikring og livsforsikring med kritisk sygdom
 • Billige studieforsikringer fra FADL Forsikring
 • Klinikforsikring,hvis du tænker på et ophold i udlandet
 • 15% rabat hos Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS), hvis du skal ud og rejse.
 • Mulighed for at forbedre dine kompetencer med FADLs kurser
 • 25% rabat hos FADLs Forlag
 • Kittelkort, 32 kittelkort af høj faglig standard til dig som skal i klinik
 • Magasinetom de 38 specialer,der giver dig et overblik over alle de lægefaglige specialer
 • Fordelagtige bankaftaler hos fx Lægernes Bank og Lån & Spar Bank
 • Ugeskrift for læger i webudgave til alle på 11. og 12. semester
 • Masseraf lokale kontante rabatordninger på fx leje af el-biler,Eventyrsport, stetoskop.dk, vinforretninger, restauranter, fitness centre m.fl.
 • Sociale arrangementer er kernen i et godt studiemiljø,og derfor arrangerer vi fester og hyggelige sammenkomster
 • Muligheder for at arbejde frivilligt i en dynamisk, politisk organisationledet af studerende

Struktur
FADLs foreninger omfatter følgende:

 • Hovedforeningen (HF)
 • Københavns Kredsforening (KKF)
 • Aarhus Kredsforening (ÅKF)
 • Odense Kredsforening (OKF)
 • Aalborg Lokalenhed

Københavns Kredsforening har ca. 2500 medlemmer.

Aarhus Kredsforening (ÅKF) har ca. 1800 medlemmer

Odense Kredsforening (OKF) har ca. 800 medlemmer

FADL’s Forlag
FADL’s Forlag har til formål at lave de bedste dansksprogede bøger til medicinstuderende så billigt som muligt.

FADLs Vagtbureau
København
Århus
Odense
Aalborg

Vagttyper
Ud over at supplere din SU giver arbejdet som FADL-vagt dig værdifuld erfaring inden for lægeverden.

De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men der er også en håndfuld andre jobfunktioner, som FADL-vagterne kan varetage. For at uddanne FADL-vagterne til de forskellige arbejdsopgaver udbyder FADLs Vagtbureau løbende kurser inden for de forskellige områder.

Som FADL-vagt kan du arbejde som:

Sygeplejevikar (SPV)
Sygeplejevikaren arbejder med basal sygepleje på hospitaler, plejehjem mm. Sygeplejevikaren har gennemgået et godkendt sygeplejevikarkursus.

Ventilatør (VT)
Ventilatøren arbejder på sygehuse og hospitaler med tracheostomerede og respirationsinsufficiente patienter. Ventilatøren har gennemgået godkendt kursus i pasning og observation af respirationsinsufficiente.
Børneventilatøren passer kritisk syge børn på intensivafdelinger. Børneventilatøren har gennemgået et yderligere kursus i pædiatrisk sygepleje.

“Stikker”
En stikker en sygeplejevikar, der arbejder på hospitaler med at tage blodprøver.

Lægesekretær
Lægesekretæren er en sygeplejevikar, der udfører lægesekretæropgaver, f.eks. på en skadestue.

Kilde: http://fadl.dk/wp-content/uploads/2018/12/introfolder-2018-final.pdf

1 Synes om