FADL som faglig organisation

Jeg synes at FADL er dyrt - virkelig dyrt. Det er mit indtryk at de fleste udelukkende bliver medlem for at kunne få arbejde i vagtbureauet. Som udgangspunkt ville jeg gerne lave studierelevant arbejde, men jeg er i en situation hvor jeg kan tjene bedre og lave mindre end en SPV-vagt.

Derfor har jeg overvejet hvad FADL egentlig kan gøre for mig, og har snakket lidt med de medstuderende, som første dag løb over og udfyldte indmeldelsesblanketter. Der har også været skrevet (alt for) meget om det her på forumet (se f. eks. her), men jeg synes ikke rigtig at jeg har set nogle rigtig gode argumenter på, hvad FADL vil bruge mine 750 kr./semester på. Vel er der da lidt rabatter på bøger og forsikringer, men ud over at man kan diskuttere hvor fordelagtige disse tilbud er, synes jeg langt fra at det berettiger kontingentet.

Jeg hører hele tiden at “FADL varetager de medicinstuderendes interesser”. Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg altid har skyet faglige organisationer som pesten, primært fordi jeg har været i en branche, hvor man individuelt kunne forhandle langt bedre vilkår for sig selv, end den faglige organisation kunne. Nu har jeg skiftet branche, og er åben for at der måske er fordele ved en organisation som FADL. Jeg vil bare have noget for pengene, og lige nu har jeg svært ved at se hvad der skulle være 750 kr. værd i et FADL medlemskab (eller endnu dyrere hvis jeg venter - Også kritisabelt!).

Er der nogen som - uden salgs-bla-bla - kan fortælle mig hvilke konkrete resultater FADL har opnået for de medicinstuderende? Har I nogle erfaringer, gode som dårlige? Kan man finde FADLs regnskab et sted på nettet?

Prøv at tage til generalforsamlingen her til oktober, så kan du måske få svar på dine spm.

I odense skal regnskabet ligge til frit skue på sekretariatet mindst en måned før generalforsamlingen. Mon ikke noget lignende er tilfældet i KBH?
På FADLs Hjemmeside, har man på det seneste gjort meget ud af at offentliggøre resultater opnået på medlemmernes vegne. Tag og læs nyhederne igennem, så får du et overblik.

Her er et resultat, taget fra forsiden af fadl.dk:
KU krævede 37000 kr betalt tilbage af en præparat-fremstiller, FADL hjalp med advokat bistand, og istedet for at skulle betale 37000 kr tilbage, fik alle præparat-fremstillerne 5000 kr “i godtgørelse for manglende ansættelsesbevis.”

Jeg kan nævne at da jeg startede med at læse blev jeg stort set kun medlem fordi jeg skulle have vagter.

Nu har jeg forsikring(ret billigt synes jeg selv), ugeskrift for læger(det er vist halv pris af hvad det normalt koster), medicinfortegnelsen(gratis, og den får jeg hvert år, og nok også snart på PDA), en taske(ikke nogen specielt god, og med et kæmpe forstædernes bank reklame på :stuck_out_tongue: … men still). Bare forsikringen tjener jo kontingentet hjem(man kan jo trække halvdelen af kontingentet fra i skat!). Og så er det selvfølgelig rart at have en organisation i ryggen der arbejder for dine rettigheder.

Alt i alt er jeg ret godt tilfreds med FADL… så kom der alligevel en salgstale.

Christian

Udover SPV, ventilatør osv. forhandler FADL også løn for lægevikarer. Hvis man tager et lægevikariat får man således en rigtig god løn pga. FADLs arbejde, også selvom man ikke er medlem.

Alle medlemmer kan få FADLs regnskab. Det er kortfattet trykt i dette nr. af MOK og vil man have det i detaljer må man lette sig fra tastaturet og komme op på sekretariatet og få en kopi.
Den kvikke læser vil dog hurtigt bemærke at FADL i Kbh har haft en ret stort overskud sidste år. Det skyldes primært at der er blevet lavet store besparelser sidste år samtidig med kontingenten fejlagtigt først blev nedsat fra dette forår.

Jeg vil igen henvise til dette nr. (nr 4) af MOK, hvor der er beretninger fra det sidste politikerår i FADL. Her er masser af konkrete ting.

FADL er et tilbud, og jeg synes bestemt ikke du skal melde dig ind hvis du skyer det som pesten. Det er efter min bedste overbevisning ikke et mål i sig selv at få flest mulig medlemmer, men gerne flest mulig tilfredse medlemmer.
Jeg håber du fik noget ud af introen, der gerne skulle kundgøre nogle af de fordele der er ved medlemsskab. Jeg har været med til at lave det powerpointshow der blev vist, og det skulle gerne komme rundt om organisationen.
Dele af den faglige organisation, som du afskyer kan du også vælge at se det som en forsikring - hvis du ikke får brug for den så er pengene spilt, men hvis du kommer i problemer så er det rart den er der. FADL forhandler løn på både SPV/VTområdet og lægevikarområdet. Som lægevikar får du også FADLs løn selvom du ikke er medlem - freerider?
FADL i Kbh. har desuden et stort økonomisk engagement i studenterlivet på Panum (MOK, MSR, Rusvejlederudd., Basisgrupper)

Med venlig hilsen
Torben Kjær Nielsen
Aktiv i FADL

Jeg vil lige blande mig:

FADL København kan fungere udmærket med et kontingent på 500 kr pr. semester. Det skal ske ved bl.a. at sænke akkumulationen af kapital fra de stadige overskud de sidste par år, og samtidigt stramme op forskellige steder i budgettet. Jeg tror det bliver et tema i valgkampen til efterårets valg til FADL København!

Politisk arbejde er billigt. Lidt slik, frugt, sodavand og mad til de aktive koster jo ingenting. Det der trækker kontingentet - hvis I læser regnskabet '03, '04 og '05 samt budgettet '06 - er løn til personale. Og husk nu: Pengene går ikke til vagtbureauet! Lige nu er FADL ikke meget andet end et vagtbureau og en forsikringsordning. Jeg tror ikke folk lader sig købe for en gratis kalender, en grim taske og lip-service. Så undervurderer man folk; det er gennemsnittet alligevel også for højt til. De fleste melder sig jo ind pga. vagtbureauet, nogle bare fordi alle andre gør, og nogle fordi de gerne bare vil støtte og være en del af en fagforening/interesseorganisation/studenterpolitisk forening.

FADL er samtidigt også den organisation, langt de fleste lægestuderende naturligt identificerer sig med, og det er den organisation folk udefra henvender sig til, når de ønsker at kende vores holdning til forskellige, aktuelle spørgsmål.

Alligevel har FADL altid været mere end tøvende med at ville varetage interesserne lige præcis dér, hvor man skulle finde det aldeles oplagt: At varetage vores interesser på medicinstudiet. Jeg håber vi vil komme til at se, at FADL København fremover skal varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesser på medicinstudiet ved KU.

I stedet for at diskutere for/imod FADL, så synes jeg det er langt mere spændende at høre, hvad I derude mener, at vi i FADL skal blive bedre til. HUSK: Det er medlemmernes organisation, den er skabt for vores egen skyld, vi har overtaget den fra tidligere årgange af lægestuderende, fordi vi mener vi faktisk kan bruge den til noget. Hvilken retning skal vi bevæge den i ? Det bestemmer vi jo heldigvis selv.

Mvh.

Simon Krabbe


Simon Krabbe
Hesseløgade 56, -017
2100 København Ø
Tlf.: 3026 1663
Email: [email protected]

Det er ikke pænt at skrive ukorrekte oplysninger fra regnskaber du selv refererer til! I 05 er der som tidligere nævt et pænt overskud, men i 04 var der et underskud på foreningens drift på 188.000 kr. I 03 var der et overskud på 126.000. I forhold til 05 er der foretaget kontingentjustering siden. Desuden kommer der en markant udgift til instandsættelse af FADLs kontorer næste år, og det vil derfor ikke være muligt at nedsætte kontingentet pt.
Jeg ser gerne foreningens drift bliver et tema i valgkampen. Jeg vil gerne henvise til en anden tråd hvor jeg redegør hvad pengene går til, og personale er en væsentlig post, men der går også en del penge til andet.

Man kan høre valget nærmer sig … så kan man lukke politisk øregas ud gratis.

FADL skal ikke være MSR. Lad os koncentrere os om det vi er gode (?)til … “keep it simple - keep it safe”
FADL har i forvejen problemer nok med at rekruttere aktive til det vi laver. Lad os ikke tage flere emner ind såfremt der ikke er tilstrækkeligt politisk engagement. Jeg synes det er helt forfejligt hvis vi skal bruge alle repræsentantskabsmøderne i en fagforening på at diskutere noget som hører under MSR.

Hvis jeg forstår dig ret, mener du ikke at FADL bør bruge tid på at varetage de studerendes interesser hvad angår selve studiet - Det er det man har MSR til. Dermed skal FADL udelukkende varetage medicinstuderendes interesser for så vidt angår deres studierelevante jobs? I så fald er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at FADL intet har at byde mig, som ikke vil arbejde som SPV/VT (indtil videre, i hvert fald) - Det er jo så udelukkende MSR som varetager mine interesser. Og det er lidt tarvelige salgsargumenter at “FADL varetager de studerendes interesser” - Men det er vel op til hver enkelt at gennemskue hvad der er varm luft og hvad der har substans.

Støtter FADL MSR’s arbejde økonomisk og politisk?

[color=red]Update:[/color]
Haha, jeg har lige set denne i det seneste MOK: