FADLkontingent

Efter et møde i FADLs mødelokale (på Panum), hvor den [color=red]røde[/color] fane troligt står i hjørnet, var der lige en tanke der slog mig: Er en fagforening ikke noget med lighed og broderskab … :?:

Er der så nogen der kan give en plausibel forklaring på, hvorfor medlemmer af FADL - Københavns Kredsforening skal betale 400,- mere om året i kontingent end i Århus (og endnu mere end Odense) ???

Og noget helt andet … hvorfor kan FADLs medlemmer i Århus og Odense få yderligere 15% rabat på FADLs Forlags bøger?

… Det var vist mavesurt nok for i dag.

Kan studerende på AU og SDU bekræfte dette ?

(i KBH er kontingentet på 2x800 kr om året)

Sidder netop med en regning fra Fadl Odense (læser i Kbh) regning lyder på 593 kr fordelt således:

Kredsforening: 364
Hovedforening: 220
Forhandlingsforden 9
##############
Ialt 593

Husk der frit valg af forening. Jeg har taget VT kursus i Kbh, jeg har været på Hold i kbh og det uden problemer…

Den lille grønne hentede jeg i odense og har stadigvæk en fra 2000/2001 ved ikke om jeg kan få den udleveret i København? Den store grønne fik jeg også da jeg læste i Odense.

Det behøves ikke bekæftes af andre studerende, det gør FADL selv: http://forening.fadl.dk/index.php?context=460
Her står desuden at man er medlem hvor man er indskrevet …

Kredsforeningsbidraget er 571,- i Kbh.

Kontingentet i FADL, Københavns Kredsforening er på kr. 800,00/halvår. Dette beløb dækker:

Hovedforeningen: 220,00
Forhandlingsfond: 9,00
Kredsforening: 571,00

Heraf ses hurtigt, at medlemmer i København betaler 207,00 mere/halvår end i Odense. I Århus er bidraget til Kredsforeningen 371,50, hvilket betyder en forskel på 199,50/halvår.

Denne forskel i kontingentet skyldes flere ting.
Blandt andet har man i København for mange år siden besluttet at ansætte en faglig sagsbehandler, der kan bistå FADL-medlemmer med hensyn til skattevejledning, juridisk bistand og andre problemer, der kan opstå i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold.
FADL i København giver medlemmerne advokatbistand, såfremt der opstår tvister mellem medlem og arbejdsgiver.
FADL i København har tilknyttet en psykolog, der kan bruges af medlemmer, der har været ude for ubehagelige episoder i forbindelse med en vagt.
FADL i København giver hvert år tilskud til MSR,MOK, rusvejledningen og andre basisgrupper på Panum, uden hvilket disse organisationer og grupper ikke i samme grad ville kunne varetage deres arbejde og dermed forbedre studiemiljøet. Om man ligeledes i FADL Odense og Århus giver tilskud til studenterråd og andre grupper, ved jeg ikke.

Med hensyn til den lille grønne og lægemiddelkataloget gives dette også til medlemmer i København, og derudover gives diverse “lommefyld” til medlemmerne, såsom EKG-linialer, blodgas-bøger og scales.
Som medlem af FADL, København har man ligeledes mulighed for at få en kalender hvert år, lavet af FADL, med vigtige informationer såsom eksamenstilmeldinger, lønseddelsaflevering samt fester i Studenterklubben.
Beliggenheden samt åbningstiderne i København er derudover mere favorable, da sekretariatet ligger på Panum og der er åbent alle dage undtaget onsdage.
Sidst vil jeg lige nævne, at lønnen i København er 5,00 højere end i Odense, 4,00 højere end i Århus. Det vil sige, at kontingentforskellen er udlignet efter 40 timers arbejde. Derudover har FADL’s Vagtbureau i København nogle efter min mening noget mere attraktive vagter i forhold til de andre byer, her mener jeg stikkehold, dialyse og metadon. Og i det hele taget er der flere hold i København, hvilket er det mest attraktive at arbejde på som FADL-medlem.

Efter min meníng er der mange gode grunde til, at kontingentet er højere i København end i de andre byer. I København har vi netop gjort FADL til mere end et Vagtbureau i lighedens og broderskabets navn.
Men jeg vil da opfordre alle, der er utilfredse med tingenes tilstand at gøre opmærksomme på sig selv ved blandt andet at stille op til repræsentantskabet i København. Der er netop nu suppleringsvalg i København!

Hvis vi får mere for pengene er det selvfølgelig ok at prisen er højere i Kbh.

Er der nogle data omkring hvor vidt de forskellige tilbud anvendes?

Lønargumentet holder dog ikke helt. For slet ikke at tale om leveomkostninger i Kbh, så betaler vi også mere i forsikring i København, der godtnok udbydes af et eksternt privat firma, men stadig er i FADLregi.
Åbningstiderne er ifølge FADL.dk tilsvarende (om ikke bedre) i Århus og Odense.

På mit hold har de fleste dog også hentet FADLkalenderen, men den bruges kun af en 2-3 stykker til hverdag.

I Århus/Odense får man, så vidt jeg er orienteret også div. “lommegejl” - herunder kuglepenne.

Mht. til repræsentantskabet, har jeg også overvejet at stille op, men mener da også et menigt medlem kan stille spørgsmål, uden nødvendigvis at skulle blive medlem af repræsentantskabet.

Og hvordan kan man være medlem i Odense og læse i Kbh.?

[quote=“Antzbo”:2abh7lz8]
Og hvordan kan man være medlem i Odense og læse i Kbh.?[/quote]

Dette kan jeg da svare på - se ovenfor - det er jeg et levende bevis på at man kan, hvilket er næsten uden problemer.

Jeg betaler til Odense, men har deltaget i VT kursus i Købehavn og har været på SPV hold i København - så det er der intet problem i!!

Hvis jeg skal være helt ærlig så har jeg ikke så store problemer med at kredsforeningskontingentet er højere ved KU end AU og SDU, da det jo sikkert bare dækker over udgifter til aktiviteter i KBH.

Men hvis det er rigtigt at man ved AU og SDU får 15% rabat på FADL´s bøger synes jeg det er ærgeligt at det ikke også gælder ved KU.
Jeg har tit undret mig over at FADL´s specielle tilbud til medlemmer ikke er bedre. Eksempel : Samlet medlemspris for Human Anatomi serien = 900 kr (hvis man køber dem samlet) - Hos bogklubben for læger koster de 800 tilsammen (250+250+300).

Mht. medlemsskab af kredsforening.

Så kan man være medlem af en kredsforening hvis man enten
a) er immatrikuleret under pågældende Universitet
b) er bosat i regionen(Sjællan, Fyn elller Jylland)

Jeg går derfor ud fra at Frold ikke bor på Sjælland.

Mht. forskellen på boglade rabat for bøger fra FADLs Forlag, så skyldes det bl.a. at Bogladerne i Århus og Odense er ejet af FADL, hvorimod den i København er en selvejende fond, der drives i henhold til nogle fastsatte vedtægter, og som FADL således ikke bestemmer over. Så vidt jeg er orienteret beskriver disse vedtægter, at man skal varetage alle medicinstuderendes interesser, og giver således ikke mulighed for særtilbud til FADL medlemmer.

Venlig Hilsen

Andreas Lundh

Jeg har aldrig boet andre steder under studiet end hvor jeg bor nu…

Det var da et dejligt kryptisk svar…

Jeg kender intet til din konkrete situation, men kan oplyse de landsdækkende regler, der er for hvilken kredsforening man kan blive medlem af.

Man kan være medlem af en kredsforening såfremt man opfylder a) eller b)

a) er immatrikuleret under pågældende Universitet sv.t. kredsforeningen(KU= KKF, AAU = ÅKF og SDU = OKF)
b) er bosat i regionen(Sjælland = KKF, Fyn = OKF elller Jylland = ÅKF)

Da du nævnte at du læste på KU, men var medlem af OKF går jeg med baggrund i ovenstående ud fra at du da bor på Fyn.

Venlig Hilsen

Andreas Lundh

Næææ det gør jeg ikke… Bor skam i Kbh - du kan bare se kontakt os oppe over menuen

Et svar til 15% på bøger i Odense og Århus, som tidligere har været oppe. Desværre er det således, at Bogladen i København er et joint venture mellem naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Derfor har det ikke været muligt at opnå de samme procenter med Forlaget.

SÅ kunne FADL jo indføre de 15%´s rabat i deres onlineshop.

Grunden til bogladerne i Århus og Odense kan give 15% rabat skyldes, at de er 100% ejet af de respektive kredsforeninge i de pågældende byer. Kredsforeningerne kan derfor give mere end 10% rabat til deres medlemmer. I København er bogladen en selvstændig fond og ikke ejet af Københavns kredsforening.
FADL og MSR er sammen med Natrådet medstiftere af fonden. Det er derfor ikke muligt at give større rabat til en bestemt gruppe af medicinstuderende (fx FADL- medlemmer) frem for andre.
Derudover er der i fondens vedtægter beskrevet en præcis fordelingsnøgle for fordeling af rabatter og studentersociale uddelinger mellem medicinstuderende og studerende fra naturvidenskab.

For at tilføje lidt til det sure opstød… Synes jeg helt klart, at prisen for medlemsskab i FADL burde undersøges nærmere… For ærligt talt, med al respekt for det store arbejde som de ansatte ligger i foreningen, så er det altså ret mange penge pr. SEM, man ligger som studerende. Og så vidt vides, er der ingen af pengene, der går til vagtbureauet, da de er selvforsynende via medlemmernes vagter, ikke sandt. Og så vil snakken om bedre hold, og muligheder mht. disse falde under dette regi ikke sandt? Og så vil ingen af vores kontingent kroner være dedikeret dette formål, da vagtbureauet står for dette? Tager jeg fejl?

Og tager man de 800 kr pr. semester pr. medicin stud., så bliver det altså ret mange penge på at holde en forening kørende. Hvis vi bare siger 2000 medicinere (skud fra hoften), der er medlem af FADL, bare i Kbh, så er det ret mange penge om MÅNEDEN!! Og ja, har man efterhånden 4 ansatte - er det ikke netop for ikke så lang tid siden ansat endnu en?? Ret mig gerne, hvis jeg skulle tage fejl. Hvorfor så højt et kontingent?? Hvad i alverden laver alle de sekretariats ansatte?? Og ja, det er altså ikke for at hakke på de sekretariats ansatte, som sikkert er både hjælpsomme og venlige, men jeg kan bare ikke se formålet med så mange ansatte i en virksomhed, hvor jeg ikke kan se deres produktive formål. Tænker FADL overhovedet på effektivisering og produktivitet?? Vil nogen belyse det nærmere?

Og ja - det er altså fint, at man støtte basis grupperne, men personligt finder jeg det lidt mærkværdigt at man bruger medlemmernes penge på en sådan støtte, uden at disse er spurgt. Og nogle af disse grupper er fx. også støttet andet steds fra (hermed er MSR, MOKS og andres fabelagtige arbejde ikke kritiseret, men udelukkende FADLs måde at forvalte og opkræve kontingenter!). Og mht til kalender, og lineal, og diverse ting bøger og tasker, er mange (ikke alle) da finansieret af spnsorer?? Det er ihvertfald meget sandsynligt at mange af disse tingster er det.

Og faglig sagsbehandler, advokatbistand og psykolog er da også gode måder at bruge pengene på. Men at det kan gøre godt for det store resource forbrug, tvivler jeg stærkt på… Ret mig endelig hvis jeg tager fejl… Jeg har lidt stærke tvivl på, hvor godt og effektivt FADL forvalter medlemmernes penge… Og om det ikke kunne gøres bedre?

Ja, da… 800 kr * x antal medicinere (minus diverse)… = MANGE MANGE PENGE (uagtet hvor mange penge, der fordeles til hovedforening, kredsforening og forhandlingsfond), vil jeg jeg for en, da godt have klar besked på, hvor meget bureakrati der er gået i tingene. For jeg kan slet ikke se rimeligheden af at så mange penge lægges i foreningen, uden at jeg eksempelvis føler, at jeg får særlig meget igen.

Kan vi se, hvor mange konstruktive svar jeg kan få? Og mon det kan give stof til eftertanke hos hovederne inde hos FADL???

Kære Sbdfc,

Du skrive:

Først vil jeg sige, at jeg er ked af at du ikke er blevet et af hovederne inde hos FADL.
Vi har lige haft suppleringsvalg, som du nok har læst i MOK og desværre var der ingen der stillede op til de 5 ledige poster. Hvilket vi betyder at vi kun er 16 aktive studerende til at drive vores forening rundt. Da alle er Fase 2’ere på gammel studieplan, og 3 af os bliver færdige til sommer hjælper ikke på tingene.

Hvis du føler at du ikke har mulighed for indflydelse på hvad foreningens penge går til, ja så en en plads i repræsentantskabet, foreningens højeste myndighed, den ultimative måde at få indflydelse på.
Dette er selvfølgelig ikke ment som en affejning af kritik med det, at du jo bare selv kan komme og gøre arbejdet. Men blot en påmindelse om hvilke muligheder du som medlem har for indflydelse på foreningens drift og politik.

Københavns Kredsforenings Repræsentantskab repræsenterer gennem repræsentativt demokrati, alle Københavns ca. 2400 medlemmer. Der har dog ikke været afholdt valg de sidste 4-5 år, da antallet af pladser(21) ikke har været fyldt op.
Det er derfor IKKE korrekt at vi ikke har spurgt medlemmerne. Vi ER nemlig medlemmerne, gennem vores valg.
Derudover har man rig mulighed for indflydelse gennem vores årlige Generalforsamling, hvor foreningens regnskab bliver fremlagt. Desværre benyttes denne mulighed kun af ca. 10-30 medlemmer pr. foreningsår.

Du kan også hente regnskabet på kredsen og endnu bedre stille op til kritisk revisor, hvor du hermed for PLIGT til at kommentere FADLs økonomiske dispositioner i forhold til foreningens målsætninger.

Mht. de 800 kr/semester så vil jeg give dig ret i, at det er mange penge.
Vi gør derfor også vores bedste til at effektivisere bedst muligt, men tager da gerne imod råd. Vi betaler jo også selv kontingent, og vil da gerne nøjes med mindre, hvis muligt.

Mht. basisgrupperne, så er det korrekt at de er støttet andet steds fra, men det er simpelthen IKKE økonomisk muligt for pågældende grupper at yde samme indsats hvis vi ikke støtter dem.
Jeg synes derfor, det ville være en dårlig idé med besparelser på disse eller for den sags skyld andre basisgrupper.

Mht. antallet af ansatte så har vi 3 fuldtidsansatte og 3 medhjælpere til forsikring, EDB og praktiske ting.
Dette er hvad vi har skønnet er nødvendigt i forhold til det serviceniveau vi mener bør ydes.
Vi tænker hele tiden på hvordan vi kan effektivisere og optimere, men tager gerne i mod forslag.

Mht. vagtbureauet, så er det korrekt, at der ikke kommer penge dertil fra kredsen.
Dog med undtagelse af 1 million kroner, som vi har måtte overføre til dækningen af det kæmpe underskud i vagtbureauet 2002-2003, der skyldes stærkt kritisabel virksomhedsdrift af den tidligere direktør.

Mht. kalender og kittelgejl så er det korrekt at langt størstedelen er sponsorfinansieret. Dog kræver etablering og vedligeholdelse af sådanne projekter arbejdstimer fra de ansattes side, og dermed kontingentkroner.

Så om det kunne gøres bedre…selvfølgelig kan det det. Og det må du eller andre meget gerne hjælpe os med.

VH

Andreas Lundh
Medlem af Københavns Kredsforenings Repræsentantskab

Citat alundh: “Dog med undtagelse af 1 million kroner, som vi har måtte overføre til dækningen af det kæmpe underskud i vagtbureauet 2002-2003, der skyldes stærkt kritisabel virksomhedsdrift af den tidligere direktør.”

Nu må den evindelige henlæggelse af ansvaret for vagtbureauets dårligere økonomi snart stoppe. Hovedårsagen er jo, at Khb. og Århus absolut ville bruge 3 millioner (ja I læste rigtig 3 mio.) på et EDB-system. I Odense ville vi ikke være med, da det var det rene tyveri ved højlys dag. Ikke den tidligere men direktøren før denne sagde nemlig på et tidligt tidspunkt, at det kunne gøres for under 1/4 af prisen. Derfor ville Odense ikke være med (Vi har fået et meget billigt og velfungerende system). Hvilket vi sagde mange gange. Men de to andre fortsatte.
Ud over de 3 mio. blev der også brug omkring 1 mio. på forundersøgelser i alt i de tre byer.
Alle disse penge var noget som repræsentantskabet valgte at bruge, trods det vanvittige beløb.

I øvrigt kan jeg sige, at kredsen i Odense med ca. 1000 medlemmer kan drives med én ansat på deltid.

Vi har i Odense også advokathjælp og psykologhjælp til medlemmer med brug for dette. Vi har også de samme tilbud mht. forsikring.

Hej Andreas,

Og tak for dit svar. Det viser da, at folk som dig er villige til at yde en indsats for at køre vores alle sammens forening. Thumbs up. Og der er intet jeg hellere ville en give en indsats, men diverse forhold gør det lettere umuligt i disse tider. Men du har da fuldstændig ret, vi har som studerende SELV ansvar for at vores forening udvikler sig til vores fælles bedste, hvilket din mail antyder, at vi ikke har været de bedste til. Så kritik til alle medicinerne inkl. undertegnede! Men det skal jo ikke afholde mig fra en omgang kritik, som er den eneste måde, hvorpå vi og FADL som forening kan udvikle sig.

Jeg vil ikke blande mig i diskussionen om den tidligere direktør, eller det store EDB projekt, men ville da være glad for, om nogen ville adspørge deres medlemmer, førend sådanne projekter i millionklassen blev ført ud. Det lugter sådan lidt, og håber da, at politianmeldelsen fører noget med sig. Jeg lugter også lidt nepotisme allevegne for tiden, og jeg ved ihvertfald, at FADL ikke er det sted, hvor denne ikke findes. Kig i krogene, og minsandten om denne ikke dukker op et eller andet sted! Jeg kender til flere episoder og begivenheder, hvor nepotismen har sejret stort i FADL. Men lad nu det ligge…

Og mht. til basisgrupperne… Jeg tillader mig at være lidt uenig… For nogle af de andre støtte instanser støtter ihvertfald også visse basis grupper godt. Men det lader vi ligge, da jeg formoder, at repræsentantskabet, har det fulde økonomiske overblik over støtte uddelinger, og økonomien hos de støttede og hvorfra de ellers får deres støtte. Eksempelvis er MOK jo støttet af både Husgruppen og Fakultetet, så vidt jeg husker?

Og ja… Tak for info om sponsorerne også, og ja… Min eneste bekymring er dog stadig effektiviteten og produktiviteten hos foreningen. Andreas siger selv, at det godt kan gøres bedre, så håber jeg også andreas, at man i repræsentantskabet nøje overvejer foreningens dispositioner, og også koncentrerer sig om produktivitet og effektivitet.

For jeg synes da personligt, at 3 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte er mange… Alt for mange hvis jeg skal være helt ærlig. Og hvis Odense kan klare sig med én deltidsansat for 1000 ansatte… Så er dét ihvertfald stof til eftertanke ikke sandt???

for 2400 studerende * 800 kroner = En HELVEDES masse penge! Pr. Semester endda!!

Og alle disse penge bliver lagt i et sekretariat, der betjener kun 2400 medlemmer - undskyld mig - men håber da, at repræsentantskabet er opmærksom på, hvordan det står til. Det ville da ALDRIG kunne lade sig gøre i en privat virksomhed på et liberalistisk marked. Virksomheden ville være gået konkurs for længst. Og mange af goderne som vi får synes jeg nu heller ikke kan retfærdiggøre det høje kontingent. Det burde om noget, ligge væsentligt under Odenses netop pga. de mange studerende. Jo flere man er, jo billigere burde det kunne gøres (pr. stud. vel og mærke).

Mon disse forhold tages op af repræsentantskabet snarest???

Og jeg tager kritikken til efterretningen, som jeg var opmærksom på før, og jeg håber da, at flere studerende melder sig og bekymrer sig for FADLs fremtid. For uanset hvad… Så kan vi ihvertfald blive enige om, tingene godt kan gøres bedre!

mvh

SAS

Hej SAS,

lige nogle opklaringer. Mht. MOK så støttes de af fakultetet, MSR og FADL. Da FADL er den primære økonomiske støtte for MSR betyder det at FADL her er “hovedsponsor”.
Husgruppen betaler ikke, det kunne man måske godt mene at de skulle, men så ville priserne i fredagsbaren jo nok stige…

Mht. effektivitet og produktivitet, så er det noget vi selvfølgelig er opmærksom på og hele tiden prøver at optimere. Man får dog lidt det indtryk af dit indlæg, at vi kun bruger penge på ansatte. Dette er ikke korrekt, hvilket du også ville kunne læse via vores regnskaber, som du kan rekvirere på kredsforeningen.

Du skriver, at der foregår nepotisme i FADL. Jeg ved ikke hvad du konkret tænker på, men vil meget gerne have at du eller andre medlemmer gør opmærksom på det, hvis I støder på det. Vi som politikere, prøver at undgå al form for nepotisme.
Du må derfor meget gerne uddybe dette, evt. i en mail, hvis sagen er for personlig til et web-forum.

Som sagt prøver vi hele tiden at forbedre FADL, og alle ideer og forslag er velkomne.

VH

Andreas Lundh