FADLs dreamteam i kbh

Hej,
Jeg ville bare høre om jeg var den eneste, der synes at FADL´s dreamteam ordning er sådan lidt usolidarisk?
Hvis nogen ikke kender den, så går det ud på at samle 25 points ved at tage vagter i maj og juni. Hvis dette lykkedes så er man sikret førstepladsen i køen til opskrivningerne i sommerferien. Dvs at hvis man skriver sig op 1 mdr forud til vagter, så kan man godt blive overhalet indenom af en Dreamteamer, der skriver sig op 1 dag før. Dette for at undgå at når hospitalerne ikke kan få vagter i maj/juni, så dropper de os i juli/aug/sep osv.

Nu er jeg selv en af dem, der er i klinik og altså derfor ikke skal læse til eksamen, og dermed ikke har ondt bagi over uretfærdigheden over at jeg ikke selv kan deltage, så det er ikke derfor jeg påpeger problematikken.

Jeg synes bare derimod at FADLs VB får det til at fremstå som om stud.med´erne sagtens kan tage normalt antal vagter (vel 4-6 for gnsnitsstuderende) i eksamensmdr uden at skulle kløjes i det, og hvis man ikke kan det, så skal man i hvert fald lide ganske gevaldigt under det ved ikke at kunne få vagter så let som dreamteamet i ferien.

Problemet er jo bare at de 25 points ikke svarer til 4-6 vagter, men nærmere 16-18 vagter alt efter hvor mange dage man kan pjække. Jeg vil altså vove at påstå at det altså kun er dem med semesterfri eller klinik eller tidlig eksamensdatoer, der kan håndtere så mange vagter. De fleste har vel deres studie og deres velbeståede eksaminer som første prioritet.

I stedet mener jeg at jeg kan huske at de for nogen somre tilbage udlovede fx medicinsk kompendium, stetoskoper og lignende til de særligt aktive, der kunne tage mange vagter maj/juni og derfor var med til at hospitalerne ikke vendte FADL ryggen i ferien.
Tænk - det synes jeg er meget mere sympatisk - at lokke med en gulerod end med en pisk, som jeg opfatter Dreamteam som! Men det kan jo godt være det er den gamle socialist, der dukker op i mig der…men hov - har FADL ikke selv lige været ude og svinge med den røde fane d. 1. maj?
Ellers - hvis det absolut skulle have noget at gøre med vagtantal - så kunne man se på hele årets forløb: hvis man var en “trofast” vagttager med de der 4-6 vagter om mdr, så skulle man have fortrinsret på fx 5 vagter (og ikke 15 som de nuværende).

Min pointe til FADL VB er: gulerødder frem for piske vil gøre en stud.med som mig glad!

Jeg er helt enig!

Problemet er jo bare, at gulerødder koster penge, og de penge kan komme et sted fra - omsætningen.
At VB skal have dækket sine vagter i eksamensperioden er til at forstå. Mange hospitalsafdelinger kigger andetsteds hen, hvis VB ikke kan levere varen - så langt - så godt.
Nu kan man som vagttager umiddelbart være ligeglad med, at VB kaster tingeltangel i grams til de flittige vagttagere, men så alligevel ikke. Tingeltangel koster som bekendt penge, og i sidste ende kan de penge komme to steder fra:

  1. finansiering via øget omsætning
  2. kunderne (som dækker evt. underskud i VB i Kbh.)

De senere år har VB kørt med underskud, og jeg kan da godt se det groteske i, at hospitalsafdelinger subsidiært skal betale for at stud. med. kan komme på skiferie og rende rundt med Littmanstetoskoper.
Vagtarbejdet er rimelig vellønnet og forholdsvis fleksibelt, og jeg synes, det er lidt grotesk, at skatteyderne skal betale os for i det hele taget ville arbejde. Vi er altså i den situation, at markedskræfterne rent faktisk gælder på dette område, kan vi ikke levere varen, jo så finder hospitalerne nogle andre, der kan.

Jeg synes den aktuelle løsning er mere reel end tidligere tiders “gulerødder”, så kan man så diskutere, om pointfordelingen skal justeres en smule.

Angående de medicinske kompendier så kostede den lille ordning (julen 2001) KBH VB ~300.000kr. pga. fejlberegninger fra den nu forhenværende/bortviste direktør.

Nu er det vel også et spørgsmål om at holde hjulene igang. Hvis vagtbureauet ikke kan holde et nogenlunde konstant flow at vagttagere, vil hospitalerne søge andre steder (sådan ville jeg i hvertfald tænke, hvis jeg var afdelingssygeplejerske, og gentagne gange ikke fik den vare jeg bad om).
Så set fra mit “vagttagersynspunkt” er det ok. (og jeg er ikke dreamteamer)

Nu er det vel heller ikke helt sådan det foregår…

[quote]
Nu er det vel heller ikke helt sådan det foregår…[/quote]

Øhm…det er i hvert fald hvad FADL selv skriver i deres indlæg i MOK under undertitlen “Kan jeg risikere ikke at få vagter i sommerferien hvis jeg ikke er dreamteamer?”
- Ja, det kan du sagtens. Alle medicinstuderende ønsker vagter i sommerferien og alle Dreamteamerne kommer foran i køen. Så selvom du er skrevet op 1 måned minus 1 dag i forvejen, kan du faktisk godt risikere, at der ikke er en vagt til dig.

Kombineret med denne her:
Kan jeg risikere ikke at få en Dreamteam-vagt?-
Det er ganske usandsynligt. Det eneste forbehold vagtafdelingen tager er, at der til hver vagt kun må stå 8 Dreamteamere på opskrivningen

Så jo, det kunne sagtens foregår sådan.

Så må man jo tænke på, at disse Dreamteamers holder gang i butikken på de kritiske tidspunkter, hvor langt de fleste ikke tager nogen vagter.

Det er det evige problem, at folk sjældent tager vagter i eksamensmånederne, og så snart sommerferien kommer, så vil alle have 15 vagter om måneden. Desværre er verden ikke indrettet således, at vi alle kan få vores ønsker opfyldt her i livet.

Jeg er selv på et VT-hold i disse tider, og problemet er den samme - alle vil have orlov eller 0 vagter i maj-juni (med det resultat, at vi har svært ved at dække vagterne), og de samme vil have 15 vagter i sommerferien.

Vagtarbejdet er fleksibelt, men tilgæld er der altså også nogle begrænsninger i det, når behovet bliver større end udbuddet. Er man ikke på fast hold, må man nok erkende, at det kan være svært at være fuldtidsbeskæftiget som vagttager i ferieperioderne, og følgelig bør man måske overveje noget andet end FADL-vagter i sommerferien, hvis man gerne vil arbejde meget.

Ja…det er heller ikke det der ligesom er problemet! Problemet er til gengæld at VB bruger “pisk” istedet for Gulerødder…og hvis der ikke er råd til gulerødder, ville jeg synes det var en god ide at justere "point"systemet, så det blev mere realistisk - fx ved at se på antal vagter taget i løbet af resten af året, eller ved at sænke pointantallet, så almindelige dødelige ikke-semesterfri studerende kan følge med. Jeg tror ikke at nogen Vagttagere ikke ved at FADL VB kræver en hel del fleksibilitet.

Det er utroligt at se, hvordan man hele tiden skal skylde skylden på den gamle ledelse ang. incitamentsgaver (boggaverne)

Lad mig lige give nogle tal. I Odense i 2002 var november og december nummer 3 og 4 ang. omsætning. Modsat øvrige år, hvor disse måneder lå langt nede. I 2002 gav vi incitamenstgaver i form af bogpræmier for 10 vagter i en måned eller 30 vagter i nov, dec og jan.

Omsætningen i nov. og dec. i 2002 var næsten 2,5 mio. højere end i 2003 og godt 2,6 mio. højere end 2001.

Incitamentsgaverne kostede 130.000 kr. i Odense. En omsætning på 2,5 mio. giver 300.000 kr. i indtægt (12% administrationsbidrag). En fortjeneste på 170.000 kr. samt en masse glade vagttagere og glade afdelinger, som ikke gik over til andre vikarbureauer.

Så hvis incitamentsgaver kan give øget omsætning, så er der ingen økonomisk grund til at lade være. Det eneste kan være ideologiske årsager. Men så skal man ikke sige, at det er grundet udgifterne.

Generelt mangler der simpelt købmandskab i FADL’s VB. Men VB bliver jo ikke drevet som en forretning. Det skal man så bare indrømme.

Ideen med, at man tager pengene fra det offentlige, er noget sludder. FADL-vagter er langt billegere end øvrige bureauer. Så hver gang FADL ikke kan dække, koster det sygehuser flere penge, da øvrige bureauer stort set altid er dyrere. Jeg har været på vagter, hvor de gerne ville betale mig de 50 kr. i overarbejde pr. time, da det stadig var noget billigere end at hyre et andet bureau.

Hej Nørgaard,

så vidt jeg kan se er der ingen der udtaler sig om forholdene i Odense VB, men kun vedr. Kbh’s VB.

Ordningen blev indført i KVB uden et økonomisk forarbejde til trods for at bestyrelsen havde efterspurgt dette.

Ordningen havde stort set ingen indflydelse på omsætningen, da størstedelen af aftagerne af bøger var folk på hold og folk der i forvejen tog vagter sv.t. hvad der udløste præmier(> 10/mdr.)

Derudover er der det faktum at KVB’s budget/regnskab er underlagt H:S’s revision, og man havde ikke indhentet accept til denne nye budget post i forvejen.
H:S’s har tidligere været modstander af øgede udgifter til marketing.
Bestyrelsen valgte derfor efterfølgende at lade kredsforeningen betale udgifterne, hvilket den øjensynligt alligevel var kommet til set i lyset af KVB’s enorme underskud i 2002-2003.

At ordningen kunne betale sig i Odense er da kun dejligt, men jeres vagtbureau er også organiseret anderledes.

Selv var jeg temmelig tvivlende inden ordningen blev etableret, bl.a. med baggrund i nedenstående “grove” regneeksempel.(Med udgangspunkt i ca. tal fra 2002), som jeg havde forelagt den daværende direktør.

VB Indtægt:
30 SPV vagter x 8 timer á 110 kr x 10%'s administration = 2640 kr

Dette er hvad vagtbureauet “tjener” ved 30 vagter, hvis vi regner med de sker i dagtiden. Vagter i aften/nat er ca. 3600 kr.

Herudover kommer de administrative udgifter forbundet med ekstra vagter, så som lønsedler, udfakturering, porto m.m.

Da Medicinsk Kompendium den gang kostede ca. 3500 kr(=3150 kr med 10%'s rabat). Ja så siger det sig selv at ordningen umiddelbart ikke overskud hvis folk vælger at konvertere 30 dagvagter til et kompendie.
Om det giver overskud ved aften/nattevagter tror jeg også er temmeligt tvivlsomt.

Hertil skal medregnes at der jo principielt skal være tale om 30 vagter udover hvad pågældende vagttager normalt tager for at kunne regnes som meromsætning, samt hele problematikken vedr. at folk på hold får præmien selvom det jo ikke medføre øget omsætning, da holdene jo har et fast antal vagter pr. måned.

Venlig Hilsen

Andreas Lundh
Suppl. til bestyrelsen for Københavns Vagtbureau i 2002

Hej Andreas

Helt ok med dine beregninger.

Man skal blot huske på, at en incitamentsordning skal bruges til at sikre en høj dækning i eksamensperioden, så der efter denne vi være arbejde til de studerende. I feb. til sep. 2003 var der i Odense rigtig mange vagter at få. Op til det dobbelte af det, som vi ser nu. Den gamle bestyrelse er ikke i tvivl om, at det skyldtes den gode dækning i nov. til jan. I sep. okt. kneb det med at kunne dække. Det samme i eksamensperioden. Nu i 2004 er der så ikke så mange vagter.

Jeg skriver om forhold i Odense, da jeg ikke kender tallene i Kbh.

Så man skal altså se udgiften i et større perspektiv. Det er et spørgsmål om hele tiden at kunne have et velfungerende bureau. Uden vagter melder de studerende sig ikke ind. Uden dækning finder sygehusene andre steder at “handle”

En hurtig søgning af konkurrenter på fyn og omeng gav følgende: http://www.vikar24.dk, http://www.assistancesundhed.dk; http://www.activcare.dk; http://www.temp-team.dk; http://www.dynamed.dk; proficecare og sikkert flere, da der er mange interne puljer på sygehusene.

Det er virksomheder, som drives ud fra et rent forretningsmæssigt synspunkt. Så FADL er nødt til at tage konkurrencen op, ellers taber FADL slaget. Vi har et godt renome, men det kan vi ikke leve af, vi skal også kunne tilbyde noget. Ellers går sygehusene andre steder hen. Der er sikkert langt flere konkurrenter i Kbh. området.

Og når alt kommer til alt, så ringer sygeplejerkse på afdelingerne nok hellere til et bureau med sygeplejestuderende, hvis pris og kvalitets er i orden. Og der er ingen grund til at tror, at sygeplejestuderende ikke er mindst lige så gode som medicinere til plejeopgaver.

Konkurrencen har aldrig været hårdere, og hvis FADL’s VB ikke bliver mere professionel, så taber vi kampen, og FADL’s 60 års jubilæum bliver kun som fagforening - uden et VB (vagtbureau).

Jeg er meget bekymret for VB’s fremtid, men jeg har forstået, at det ikke skal drives som en forretning, men så tror jeg ikke det kan fortsætte i særligt mange år frem. Det er vel kun et spørsmål om tid, før medicinerne søger til andre bureauer, hvis FADL ikke kan tilbyde arbejde.

Jeg håber ikke, at jeg får ret i min antagelse, da jeg synes FADL-tanken er god, men det holder ikke, hvis man ikke vil tænke markedsmæssigt.