FADLs høringssvar til regionsgaranti/sundogbælt ordningen

Fadls høringssvar

ja det lyder jo egentlig meget fornuftigt, utroligt der inviteres til forhandlinger om turnus uden at høre den forening der repræsenterer fremtidige turnus-kandidater…

Utroligt! Underfundigt! FADL har foretaget sig fornuftigt. Høringssvaret er jo lige i øjet :v:

Er det kun AUere der mener noget om det høringssvar?

Personligt savner jeg en afsender af det brev…

Jeg er tit af FADL folk her på siden blevet kritiseret af dem for at “misbruge” ordet FADL, Således at forstå at jeg har omtalt FADL, som dem der arbejder frivilligt/lønnet/administrativt etc hos FADL. De har vendt den om og sagt: FADL er alle medlemmerne.

Er er alle medlemmerne enige i brevet?

P.S Hallo KUere I er ved at miste Sjælland, som I var ved at vinde tilbage…

Jeg giver Frold ret i at der mangler en underskrift på FADL’s høringssvar, men da det ligger på hovedforeningens hjemmeside, må man tage det som udtryk for, at det er foreningens officielle holdning, der udtrykkes i skrivelsen.

Frold: Vil du gerne have den mest retfærdige turnusordning for alle eller vil du bare have et sjælland for sjællændere??? Personer der har læst på SDU og AU kan sgu have ligeså retfærdige grunde til gerne at ville i turnus på Sjælland el. Bornholm som KU’ere… Personligt er jeg helst fri for at komme til Sjælland, men helt principielt synes jeg modellen er overordentlig tåbelig fordi den på forhånd forhindrer vores geografiske bevægelighed.

Jeg bakker 100% op om FADL’s brev

Jeg bakker også 100% op om FADL’s brev.
Desuden også om aporskrog’s indlæg. Synes det virker lidt underligt, at have “eneret” på en landsdel.

Jeg er da fuldstændig enig i at høringssvaret er velfomuleret og kritikken gennemtænkt. Det vil være ønskeligt at undersøge de reelle forhold bedre end ved den lille pilotundersøgelse. Ikke desto mindre er jeg uenig i FADL’s affejning af regionsgarantien som et brugbart værktøj i forbedringen af turnusordningen for flertallet af kandidaterne.

Jeg troede faktisk, at det i øjeblikket primært er købnehavnere, der bliver tvunget til at flytte…Men det er måske fordi dem fra AU og SDU ønsker at flytte…?

Jeg troede faktisk, at det i øjeblikket primært er købnehavnere, der bliver tvunget til at flytte…Men det er måske fordi dem fra AU og SDU ønsker at flytte…?[/quote]

Måske menes der for overhovedet at starte på studiet…
Der er i hvert fald ikke mange på mit semester, der kommer fra Fyn…

Har ikke selv (direkte) været med til at skrive høringssvaret, men generelt er det lige efter mit hovede…

Underskriver på papirudgaven er Hovedforeningens forkvinde Laura Mors (fra AU). Der har så vidt jeg ved været repræsentanter fra alle tre kredsforeninger med i arbejdsgruppen, som har forfattet papiret.

Jeg må indrømme, at jeg heller ikke helt forstod den citerede passage om flytning. Kandidater fra AU og SDU vil blive tvunget til at flytte med en højere frekvens, hvis regionsgarantien indføres, men det er vel ikke rigtigt, at vi må flytte hyppigere i forvejen (?).

Derudover kan man jo glæde sig over, at FADL endelig viser myndighederne, de øvrige foreninger og FADLs egne medlemmer, at man kan samarbejde om politiske emner på landsplan. Et samlet FADL, som en seriøs spiller på banen, har vi desværre savnet i alt for mange år…

I afstemningstråden hvor vi har debatteret emnet nærmest til hudløshed er der lige nu 45 % der er for en regionsordning - jeg finder det betænkeligt at den forening der repræsenterer os ikke er mere opmærksomme på at de studerende er meget splittede på dette punkt. Måske er det i virkeligheden derfor FADL ikke er inviteret med på råd - fordi SST godt ved at det er umuligt at få éen stemme fra de studerende.

FADL skriver i høringssvaret at yderamterne i region nord er de mindst søgte på landsplan. I den turnusfordeling der lige er afsluttet var Nordjyllands amt altså det mest eftertragtede yderamt, så lavt som nummer 14 tog en plads i Nordjylland og det højeste nummer der endte der var 270.

Kære alle

Da det lader til, at det ikke er alle her, der er klar over, hvordan FADL arbejder tillader jeg mig lige at komme med at par kommentarer til, hvordan FADLs høringssvar om regionsgarantien er blevet til. Jeg håber, at dette i øvrigt giver jer alle et generelt billede af, hvordan vi arbejder i FADL. - Sagen her er nemlig ikke unik fsva. arbejdsform.

Hele turnusområdet varetages i FADL af Sundheds- og uddannelsespolitisk udvalg (SUPU). I SUPU sidder der FADL-politikere fra alle tre kredsforeninger og repræsentanter fra de tre medicinerråd (MSR i København). SUPU har drøftet Sundhedsstyrelsens udspil om regionsgaranti på to møder.

Da temaet er vigtigt for hele FADL har regionsgarantien også været drøftet på et Hovedbestyrelsesmøde (består af 9 personer fra hele landet). Endelig blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle forberede selve teksten til høringssvaret. I arbejdsgruppen deltog repræsentanter fra alle kredsforeninger samt FADLs turnusordfører.

Selve høringssvaret er naturligvis (frold) afsendt på behøringvis med afsender, brevpapir, logo osv … Meen, sådan bringes det jo ikke på FADL.dk

Det er blevet nævnt her (Thp), at FADLs høringssvar er en affejning af konceptet regionsgaranti. Det mener jeg er en misforståelse. Derimod er det en understregning af, at baggrunden for det netop nu foreslåede - samt denne udformning - ikke er tilfredsstillende.

Personligt kunne jeg godt forestille mig, at det kunne lade sig gøre at finde model, der kunne få bred opbakning - i hele landet. Men den regionsgaranti-model, der er foreslået her, er for firkantet - og for dårligt begrundet.

Bedste hilsner
Simon Serbian

Kigger man efter hvem der sidder i SUPU er der så vidt jeg kan tælle mig frem til en overrepræsentation af studerende fra de to provinsuniversiteter ( :wink: ). Atten nævnt på listen fra provinsen og kun 6 fra København - det virker måske lidt skævt fordelt set i lyset af antal studerende ved universiteterne. Der er dog ingen angivelse af hvem der har stemmeret.

Jeg finder det trist at referater fra de SUPU-møder hvor regionsgarantien er blevet debatteret ikke er tilgængelige for menige medlemmer af FADL. Det kunne være rart at have et overblik over hvem der har hvilke holdninger til turnus.

FADL.dk’s liste over SUPUs medlemmer er i øjeblikket ikke up to date. Men det bliver den snarest. Der er sket en række nykonstiueringer i slutningen af dette semester. Referater kommer også på FADL.dk - når de er godkendt.

SUPU er et åbent udvalg, så alle er velkommen til at deltage i møderne, der afholdes på skift i de tre universitetsbyer.

Mht. stemmeret, så er det således, at alle de ordinære medlemmer af SUPU har stemmeret. Der sidder i alt 18 personer, og disse fordeler sig på 3 fra hver kreds og 3 fra hvert medicinerråd.

Interesserede kan læse hele SUPUs forretningsorden via: http://forening.fadl.dk/index.php?conte … nstId=1670

Mvh.
Simon

Det vil altså sige at alle universiteter har samme antal stemmer i SUPU. Undskyld jeg siger det, men det er så vidt jeg kan se endnu mere åndssvagt end det amerikanske valgmandssystem. De forstår i det mindste at give stater med større befolkning flere stemmer.

I vinteren 2004-05 er der fra KU 208 turnuskandidater der er blevet fordelt - SDU spyttede 76 kandidater ud. Hvori ligger logikken? Det giver ikke mening at Odenseanerne relativt set skal have godt over to stemmer pr. kandidat.

Thp skrev

FADL skrev

[quote]Blandt de lægestuderende har der været meget forskellige reaktioner – afhængig af hvor man læser i landet. De fleste, der læser i København, modtager den foreslåede regionsgaranti positiv. Det forudses, at færre turnuskandidater tvinges til at flytte til et sted, de ikke ønsker. Der er heller ikke en særlig stor frygt for ikke at kunne bytte til en anden region efterfølgende, da Region Øst er den mest eftertragtede region.

Derimod modtages den foreslåede regionsgaranti med meget stor skepsis både på Aarhus og Syddansk Universitet. [/quote]

Thp - Måske skulle du læse høringssvaret ordentligt før du kommenterer det

Jeg mener ikke, at fordelingen af stemmer er ‘åndsvag’. Men hvis man kun tænker på magt - og stemmevægt, så kan det naturligvis godt opfattes skævt. SUPU er sammensat med det ønske bedst muligt at få nuancer og forskelle frem. Og der kan godt være forskelle efter hvilket universitets- og studiemiljø man kommer fra.

I øvrigt er det således, at alle udvalg i FADL er sammensat med lige dele fra hver kredsforening (typisk 3 personer). Personligt synes jeg, det er en smuk og ligetil model. Kun i FADLs Hovedbestyrelse, er der forskel: 4 fra KU, 3 fra AU og 2 fra SDU. Endelig er der jo ‘Urafstemningen’ - som vi f.eks. skal bruge her til næste år i forbindelse med vores overenskomstforhandlinger. Og her tæller hvert medlem én stemme.

Min erfaring med studenterpolitisk arbejde på landsplan (der er omfattende) er, at det er godt for de politiske diskussioner, at alle føler sig ‘lige’. Og erfaringerne med at hver kreds i FADL har lige vægt i de politiske udvalg er også gode.

Husk på, at når vi arbejder med nationale politikker, så er ens opgave (som HB-medlem eller udvalgsmedlem) at arbejde for alle medlemmer - og ikke kun for dem fra ens egen by!

Mvh.
Simon

Jeg har skam læst det uopfordrede høringssvar. Tager du en snip ud af midten af teksten er det jo klart at det ikke giver mening. Den videre udvikling i denne tråd har afsløret at provinsuniversiteterne er overrepræsenteret i SUPU - et faktum jeg synes er ret tydeligt når konklusionen på høringssvaret tages i betragtning.