Farmaceutuddannelsen

Hej :cheer: ,
Hvorfor er gennemsnittet kun 5.5 på SDU og 7.1 på KU på farmaceutuddannelsen? Eller rettere sagt: Hvorfor er der så stort forskel på gennemsnittet for medicinstudiet og farma-studiet? Jeg ved, at nogle få vælger medicinstudiet pga. fremtidsmulighederne og pga. lønnen men hvorfor vælger de så ikke farma-studiet? Startlønnen skulle vist være helt i top osv…
Er der andre faktorer, der spiller ind? Er studiet simpelthen for ”svært” – eller er folk bare ikke lige så interesserede i at blive farmaceuter som læger?

  • jeg ønsker ikke selv at blive farmaceut og at blive læge er min helt store drøm, men jeg er bare nysgerrig :slight_smile:

“Gennemsnittet” (eller rettere, adgangskvotienten) er udregnet ud fra hvem der søger. Dvs… Har man 30 pladser, og den med “lavest snit” af dem som kommer ind har 5.5, så er det 5.5. Hvis den laveste til gengæld har 7,1, så bliver det 7,1. Dvs alle under dette får ikke tilbudt en plads til studiet.

Så det handler simpelthen om hvem der søger det givne studie og bliver optaget. Det er deres snit der er retningsgivende.

Hvad angår forskellen på studierne. Der er meget stor forskel på hvad en farmaceut og en læge laver. Farmaceuter er lægemiddel folk, som fx kan bruges i håndtering af disse, at forske i nye lægemidler osv. (Ret mig hvis jeg tager fejl!).

Læge derimod er behandler, forsker (Primært i sygdomme) og meget andet. Derfor er det to vidt forskellige jobfunktioner.

Personligt ville jeg ikke gide at læse til farmaceut. Alt for meget kemi, alt for lidt “medicin”.

Hej tak for dit svar :slight_smile:

Hvorfor er medicin et så populært studie, som det er?

Mja, det er jo svært at sige, for alle folk har sine interesser og tanker om det :slight_smile: Men arbejdet som læge (og derved medicin studiet) har en meget stor anderkendt værdi i samfundet og der er både gode penge og meget prestige i det.

Selvom der kan være gode penge i arbejdet som farmaceut, så er det langt mindre velkendt som studie end medicin er. Der er en del der søger ind på medicin, fordi de har snittet til det (Men egentligt ikke ved hvad de går ind til).

Igen. Det er dog forskelligt. Jeg ved det ikke :wink: Andet end at læger er meget mere brandede ude i samfundet end farmaceuter er.

Der er vel flere faktorer som der allerede er blevet nævnt: Alle ved jo hvad en læge er og kan derfor nemmere gøre sig forestillinger sig om hvad det indebærer.Karrieremuligheder taler også sit eget sprog og der er som sagt en vis anerkendelse af faget (uden tvivl hjulpet af fjollede tv serier :slight_smile: ). Desuden er der trods alt brug for flere læger end farmaceuter.

Det giver nok mere mening at spørge hvorfor der ikke er flere der søger ind på ingeniørerstudierne. Der har vi nok et større fremtidigt behov end for både læger og farmaceuter!

Svaret er godt det samme: Det fanger ikke så manges interesser, arbejdet er svært for ubekendte at forholde sig til, det er forbundet med nogle negative stereotyper hos mange potentielle studerende og det kræver en indsats som ikke alle ville kunne præstere på grund at en blanding af manglende arbejdsånd samt intellekt (det ene kan til dels kompensere for det andet).

Interessen, stereotyperne og kendskabet kan der til dels arbejdes med igennem formidling til potentielle studerende og ændringer i samfundet og efterspørgslen. Men i sidste ende er det svært at overtale folk, som hverken sulter eller mangler tag over hovedet, til at gøre noget de ikke har lyst til.