Feedback på motiveret ansøgning ønskes

Hej. Jeg kunne som så mange andre godt tænke mig noget feedback på min motiverede ansøgning.
Jeg ved at den ikke er færdig til at sende, men har brug for at andre øjne kigger på den og giver et råd eller flere før jeg gør den helt klar.
håber en venlig sjæl har tid til at give mig lidt hjælp :slight_smile:

"Jeg ønsker optagelse på det lægevidenskabelige studium, da jeg brændende nærer et ønske om gennem lægegerningen at mestre evnen til at fremme kroppens naturlige og helbredende kræfter, og konstant gennem livslang uddannelse at dygtiggøre mig inden for det medicinske fag.
Gennem hele mit liv, allerede fra den tidlige barndom har lægevidenskaben fascineret mig. Jeg har derfor forsøgt at skaffe mig indblik i fysiologiens og anatomiens verden bl.a. via biologi på mellemniveau i gymnasiet, da dette var det nærmeste gymnasiet havde at tilbyde mig i læren om menneskekroppen. Min lyst til at udforske årsag-virkningskomplekset er dog ikke blevet mættet af denne smagsprøve, tværtimod er min lyst til at kunne mere, læse mere og vide mere blot blevet endnu større. Jeg vil gerne undersøge, udforske, diagnosticere, forebygge og behandle.
Jeg søger altså en meningsfuld, spændende og udfordrende uddannelse og det mener jeg meget bestemt at kunne få på det lægevidenskabelige studium!
I løbet af det sidste år har jeg tilegnet mig dyrebare og menneskelige og faglige kvalifikationer som jeg kan bruge, ikke bare studiemæssigt men også i omgangen med mennesker generelt. Men noget jeg virkelig har savnet det sidste års tid har været faglig udfordring, og på medicinstudiet vil jeg netop få denne faglige udfordring.
Jeg synes uddannelsen har en meget spændende kombination af flere forløb og områder med et meget grundigt og dybdegående videnskabeligt aspekt samt et psykologisk aspekt med stor menneskelig kontakt
Den videnskabelige del af uddannelsen vil kunne tilfredsstille min lyst til viden, og med udsigten til en hverdag der har med mennesker at gøre, gør det medicinstudiet ideelt for mig.

Jeg blev student fra Skive Gymnasium sommeren 2006.
Gennem min gymnasietid har jeg praktiseret frivilligt arbejde som gymnastiktræner for børn i alderen 5-10år, hvorved jeg er blevet bekræftet i mine evner i at videregive min viden, samt i mine lederpotentielle - og pædagogiske færdigheder.
Det forløbne år har jeg forsøgt at skaffe mig erhvervsmæssig erfaring via studierelateret arbejde som hhv. Handicaphjælper 37-48 timer ugentligt i 18 uger på Egmont højskolen, for pige med svær dystoni, sideløbende med at være elev på højskolens idrætslinie. Og efterfølgende blev jeg ansat på Fur Ældrecenter i en fuldtidsvikar-stilling 30-37 timer pr. uge.
Jeg har arbejdet i et hjælperteam, hvilket har gjort mig bedre til samarbejde og til at have et overblik over og organisere både egne og teamets opgaver.
Begge jobs indebar al personlig pleje, spisning, rengøring, madlavning, muskel-/genoptræning, kontakt og samarbejde med pårørende, socialisering, mv.
Det har givet mig indblik i at leve med svært handicap, både livet som pårørende og som handicappet. Jeg har fået indblik i, og lært at forholde mig til medicinering, sygdomsforløb og dødsfald. Jeg har overskredet mange personlige grænser og lært at rumme et andet menneske. Jeg har lært at tilsidesætte mig selv, og har gennemgribende udviklet min tolerance og tålmodighed til det yderste, Sammenfattende har arbejdet således givet mig færdigheder inden for problemløsning, samt pædagogiske såvel som sociale kompetencer.
Jeg har altså oplevet at hårdt arbejde bærer frugt."

Det var så min hidtidige ansøgning… på forhånd tak for hjælpen!

Hej med dig!

“Jeg ønsker optagelse på det lægevidenskabelige studium, da jeg brændende nærer et ønske om gennem lægegerningen at mestre evnen til at fremme kroppens naturlige og helbredende kræfter, og konstant gennem livslang uddannelse at dygtiggøre mig inden for det medicinske fag.”

Lyder MEGET alternativt!!!

“Gennem hele mit liv, allerede fra den tidlige barndom har lægevidenskaben fascineret mig.”

Hvorfor har du så ikke knoklet for et bedre gennemsnit. (Det vil optagelsesudvalget tænke/spørger dig om)

Jeg synes egentlig at din ansøgning er okey. Den har en “personlighed” som mange af de ansøgninger jeg har læst her på portalen IKKE har. Det kan jeg godt lide. Der er helt klart en del du kan arbejde med, bl.a. det jeg har nævnt. Jeg synes også godt du skal komme ind på hvad det er, mere specifikt, ved studiet du er tiltrukket af.

Jeg tror du bliver nød til at arbejde med din ansøgning, husk på at det kun er et år siden du blev student og du ikke har lavet noget specielt i det år. I hvertfald ikke ift. alle de andre ansøgere.

Held og lykke!

Bakker i store træk op om tossens vurdering. Tilføjer lige (ligesom til alle andre), at den halter med kommateringen. Lærer man slet ikke at sætte komma mere?

Hej igen!
tak for kommentarerne, har arbejdet med kommateringen, og har gjort en del tilføjelser. håber nogen gider kigge på den igen og kommentere yderligere

"Jeg ønsker optagelse på det lægevidenskabelige studium, da jeg brændende nærer et ønske om gennem lægegerningen at arbejde med kroppens naturlige og helbredende kræfter i samspil med lægevidenskabens muligheder. Jeg ønsker gennem livslang uddannelse at følge den fascinerende kontinuerlige udvikling og dygtiggøre mig inden for det medicinske fag.
Gennem hele mit liv, allerede fra den tidlige barndom, har lægevidenskaben fanget min interesse. Der ligger seriøse overvejelser bag mit valg af studie, og besøg på uddannelsesmesser med foredrag af medicinstuderende og læger har yderligere bekræftet mig i mit studievalg. Jeg valgte den matematiske linie på gymnasiet med henblik på at komme ind på medicinstudiet, og har forsøgt at skaffe mig indblik i fysiologiens og anatomiens verden bl.a. via faget biologi på gymnasiet. Jeg vil udforske årsag-virkningskomplekset og har lyst til at kunne mere, læse mere og vide mere. Jeg vil undersøge, udforske, diagnosticere, forebygge og behandle. Jeg søger altså en meningsfuld, spændende og udfordrende uddannelse og det mener jeg bestemt at kunne få på det lægevidenskabelige studium! Velvidende at arbejdsbyrden er betydelig, er jeg klar til at arbejde hårdt og målrettet. Jeg synes, uddannelsen har en meget spændende kombination af flere forløb og områder med et meget grundigt og dybdegående videnskabeligt samt psykologisk aspekt med stor menneskelig kontakt. Det er særdeles væsentligt for mig, at jeg senere får et job, hvor jeg kan gøre en forskel for andre, om end jeg er fuldt bevidst om, at en læges dagligdag indeholder mange rutineopgaver af en noget mindre højstemt karakter. Den fagligt udfordrende videnskabelige del af uddannelsen vil kunne tilfredsstille min lyst til viden, og udsigten til en hverdag i tæt kontakt med mennesker, gør medicinstudiet ideelt for mig.

Jeg blev student fra Skive Gymnasium sommeren 2006 (se bilag). Gennem min gymnasietid har jeg arbejdet frivilligt som gymnastiktræner for børn i alderen 5-10år (se bilag), hvorved jeg er blevet bekræftet i mine evner i at videregive min viden, samt i mine kommunikative -, lederpotentielle - og pædagogiske færdigheder.
Efter gymnasiet var jeg klar over, at jeg skulle søge ind på kvote 2. Siden gymnasiet har jeg derfor søgt at kvalificere mig til studiet og skaffet mig erfaring via studierelateret erhvervsarbejde, hvilket kun har intensiveret mit ønske om at studere lægevidenskab. Jeg har tilegnet mig dyrebare menneskelige og faglige kvalifikationer, som jeg kan bruge ikke bare studiemæssigt men også i omgangen med mennesker generelt.

Jeg har været ansat som handicaphjælper i 5 måneder på Egmont højskolen, for en ung pige med svær dystoni, sideløbende med arbejdet var jeg elev på højskolens idrætslinie (se bilag). Jeg lærte at bevare roen og tilpasse mig de forskellige vanskelige situationer, jeg har altid været god til at arbejde under pres, og jeg har fået erfaring med lange vagter. Jeg har arbejdet i et hjælperteam, hvilket har gjort mig bedre til samarbejde og til at have et overblik over og organisere både egne og teamets opgaver.
Pigen, jeg var personlig hjælper for, evnede hverken verbalt eller fysisk sprog, men jeg lærte hurtigt at forstå hende på en anden måde, hvilket jeg efterfølgende kunne videreformidle til andre elever og lærere på højskolen. Dette mener jeg kan komme mig til gode på det lægevidenskabelige studie, da jeg mener, kommunikation er en utrolig vigtig del af dette erhverv, da kommunikation er den første proces i forløbet for at finde en rigtig diagnose.
På Egmont højskolens idrætslinie blev jeg undervist i idrætsteori, hvor vi fik indblik i kroppens anatomi og fysiologi. Udover det faglige har opholdet gjort, at jeg er blevet mere moden, hvilket rent socialt har været en stor gevinst for mig.
Efter højskoleopholdet blev jeg ansat i en fuldtidsvikar-stilling på Fur Ældrecenter (se bilag). På plejebesøg skulle jeg med en relativ lille mængde tid til rådighed udføre planlagte plejeopgaver, være i stand til at få god kontakt med den ældre, diskutere uforudsete behov, samt beslutte, om der var behov for at rapportere videre i systemet. Beslutnings- og vurderingsprocesser, der vil være mig til stor nytte som såvel medicinstuderende som læge.
Hjemmeplejen fordrer store kommunikative evner samt respekt for, og empati med den plejekrævende. Egenskaber som også er essentielle under udøvelse af lægegerningen.
Begge jobs har således givet mig mange redskaber, som vil være nyttige i mit studieforløb. Jeg har fået større faglig og praktisk viden indenfor det sundhedsfaglige felt og den sociale sektor. Jeg har fået indblik i og lært at forholde mig til medicinering, ernæring, psykisk pleje og omsorg, intimrengøring, genoptræning, samarbejde med pårørende, socialisering og forflytninger. Jeg har fulgt med i og forholdt mig til sygdomsforløb og dødsfald. Jeg har overskredet mange personlige grænser, og har lært at se muligheder og at rumme et andet menneske. Jeg har lært at tilsidesætte mig selv, og har gennemgribende udviklet min tolerance og tålmodighed til det yderste.

Med vedholdenhed, modenhed, ansvarsbevidsthed og selvstændighed, store kommunikative færdigheder, medfødt tolerance, færdigheder inden for problemløsning, stor empati, overblik med evner for planlægning, beslutningsdygtighed, evne til at holde hovedet koldt i pressede situationer, gode pædagogiske og sociale kompetencer, selvdisciplin og flittighed anbefaler jeg mig hermed til medicinstudiet."

Den er nu blevet lidt for lang, så hvis der er forslag til noget jeg med fordel kan sløjfe skal de være yderst velkomne!
tak for hjælpen!