Feedback til Kvote 2-ansøgning

Hej,

Jeg har nu skrevet et første udkast til den motiverede ansøgning, og vil gerne høre om det er noget der mangler, noget der skal uddybes, eller fjernes?

Håber det er nogle venlige mennesker der kan hjælpe! Det sætter jeg stor pris på.

Min motivation

Da jeg valgte psykologistudiet efter endt studentereksamen, var jeg overbevist om, at det var menneskets psyke og adfærd, der skulle danne rammen om mit studie og fremtidige virke. I løbet af min uddannelse er det dog blevet klart for mig, at jeg skal arbejde med ”det hele menneske”.

Jeg er via psykologistudiet i høj grad blevet bevidst om sammenhængen mellem fysisk og psykisk sygdom og at behandling af det ene aspekt har indflydelse på det andet. Derfor er jeg topmotiveret til at fordybe mig i medicinstudiet ud fra en naturvidenskabelig og helhedsorienteret vinkel med anatomien og fysiologien i fokus. For mig er det yderst værdifuldt at kunne anvende medicinsk faglighed til at behandle en sygdom og samtidig være med til at aflaste de psykiske og sociale byrder, en fysisk sygdom ofte kan fremkalde. Det er netop den unikke kombination af det akademiske og det praktiske, der tiltaler mig meget ved medicinstudiet.

Jeg har sat mig grundigt ind i studiets omfang og har bl.a. via min daglige gang på universitet brugt de indgangsvinkler, der er til stede for at opgradere min viden om uddannelsen. Derudover har jeg talt med studievejleder, været til åbent-hus-arrangement og kender en del, der læser medicin, som jeg har haft gode samtaler med. Dette har bekræftet mig i, at det er det rigtige valg og har kun øget min motivation endnu mere.

Erhvervsmæssige erfaringer
Via mit arbejde på plejehjem gennem snart 4 år har jeg fået et stort indblik i sundhedssektorens ældrepleje, de geriatriske diagnoser, omsorg og medicinering. At få indblik i betydningen af det enkelte menneskes livsforløb ift. sundhed, livsførelse og sygdom, har gjort et reelt indtryk på mig.

Endvidere fungerer jeg som løbecoach, hvor jeg to gange om ugen står for at arrangere løbetræning for patienter, der har en lang alkoholhistorie bag sig med nederlag og negative konsekvenser – både helbredsmæssigt og socialt. Her er det en balance at finde det individuelle niveau, som motiverer , og som ikke byder på flere udfordringer, end at alle kan være med og få en oplevelse af succes. Det danner direkte paralleller til flere af de sundhedsfaglige arbejdsområder.

Via min erhvervserfaring har jeg opbygget stor erfaring i at tage ansvar og beslutninger, ligesom jeg har været involveret i etiske overvejelser med god sparring fra relevante fagpersoner. Jeg har i min kontakt med forskellige samfunds-/patientgrupper oparbejdet en god empatisk tilgang som baggrund for fx kommunikation med patienter og pårørende.

Den akademiske studieerfaring jeg har med mig fra min bachelor i psykologi gør, at jeg hurtigt kan omstille mig til medicinstudiet. Psykologiuddannelsen har fx mange fagområder som er beslægtet med medicin, bl.a. sundhedspsykologi, neurovidenskab og psykofarmakologi.
Desuden har uddannelsen givet mig erfaring med forskning, herunder kritisk vurdering af videnskabelige artikler, samt udarbejdelser af disse.
Jeg er via dette studieforløb vant til at tage selvstændigt ansvar og er i stand til hurtigt at overskue og tilegne mig store mængder af faglig information. Som eksempel på det kan jeg nævne, at jeg sideløbende med min bachelor har suppleret med fysik og kemi. Det har fordret en høj grad af disciplin og evnen til at strukturere og prioritere. Det falder mig helt naturligt, idet jeg altid sætter 100 % ind på sagen, når jeg har sat mig et mål.

Visioner
Jeg har reflekteret meget over forskellige perspektiver på min fremtidige lægegerning, både på det menneskelige, det naturvidenskabelige og det sundhedsfaglige område. På den baggrund er jeg ikke i tvivl om, at jeg vælger det rigtige studie, hvor jeg målrettet stiler efter at anvende min fremtidige medicinske uddannelse inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Det ligger jo i direkte forlængelse af min bacheloruddannelse og vil være det område, hvor jeg vil glæde mig til at gøre en indsats i fremtiden. Måske tiltrækkes jeg i forløbet af andre specialer, og derfor er jeg også åben for muligheder. Men først og fremmest vil jeg glæde mig til at lægge alle mine ressourcer i det studie, som jeg virkelig vil leve og ånde for i de kommende år.

Med venlig hilsen

Hejsa,

Undskyld besværet med at godkende dit indlæg - jeg ved ikke hvad der gik galt.

Her følger lidt løse tanker og feedback.

Det er plus at du har afsluttet en bachelor.

Bliver måske lidt søgt. Hvad med bare erkendelse af at psyken/psykologien bare ikke er nok…?

hvad med bare i sin enkelthed: geriatrien

Og så er det dejligt at læse noget fra en psykolog in spe der ikke har termer som “jeg tænker at” elller "jeg mærker … " :stuck_out_tongue: :slight_smile:

Jeg tror også jeg ville slå lidt mere på at du er vandt til patientkontakt - hvad med f.eks. at inddrage “den svære samtale”. Tidl. klinisk erfaring i forbindelse med din bachelor? Selvstændige terapiforløb? etc…

Lidt ektra finpudsning så tror jeg godt den kunne være der.

Men underspil ikke selvstændigheden og de praktiske erfaringer.

Der er en modenhed i din ansøgning jeg tror de godt vil kunne lide.

Hvad med det at flytte fra norge til dk og læse - måske flette noget ind med at du er vandt til at måtte ofre og lide afsagn og kan håndtere det.

Jeg troede du var ældre da jeg læste det.

Det er nok kun et plus.

Mange tak for gode tilbagemeldinger.