Feedback til Kvote 2-ansøgning

Hej

Jeg ville blive meget taknemlig hvis det er nogle der vil læse igennem min ansøgning, og give mig noget feedback. Er det noget I synes mangler i ansøgningen, skal uddybes eller fjernes helt?

Takker på forhånd!

Min motivation
Jeg føler mig stærkt motiveret og parat til at læse medicin og har et solidt grundlag for at gennemføre uddannelsen i kraft af min bachelor i psykologi på Syddansk Universitet, som jeg afslutter til sommer på normeret tid.

Da jeg valgte psykologistudiet efter endt studentereksamen, var jeg overbevist om, at det var menneskets psyke og adfærd, der skulle danne rammen om mit studie og fremtidige virke. I løbet af min uddannelse er det dog blevet klart for mig, at jeg skal arbejde med ”det hele menneske”.

Jeg er via psykologistudiet i høj grad blevet bevidst om sammenhængen mellem fysisk og psykisk sygdom og at behandling af det ene aspekt har indflydelse på det andet. Derfor er jeg topmotiveret til at fordybe mig i medicinstudiet ud fra en naturvidenskabelig og helhedsorienteret vinkel med anatomien og fysiologien i fokus. For mig er det yderst værdifuldt at kunne anvende medicinsk faglighed til at behandle en sygdom og samtidig være med til at aflaste de psykiske og sociale byrder, en fysisk sygdom ofte kan fremkalde. Det er netop den unikke kombination af det akademiske og det praktiske, der tiltaler mig meget ved medicinstudiet.

Jeg har sat mig grundigt ind i studiets omfang og har bl.a. via min daglige gang på SDU brugt de indgangsvinkler, der er til stede for at opgradere min viden om uddannelsen. Derudover har jeg talt med studievejleder, været til åbent-hus-arrangement og kender en del, der læser medicin, som jeg har haft gode samtaler med. Dette har bekræftet mig i, at det er det rigtige valg og har kun øget min motivation endnu mere.

Erhvervsmæssige erfaringer
Via mit arbejde på plejehjem gennem snart 4 år har jeg fået et stort indblik i sundhedssektorens ældrepleje, de geriatriske diagnoser, omsorg og medicinering. At få indblik i betydningen af det enkelte menneskes livsforløb ift. sundhed, livsførelse og sygdom, har gjort et reelt indtryk på mig.

Endvidere fungerer jeg som løbecoach for alkoholbehandlingen i Netværket i Odense, hvor jeg to gange om ugen står for at arrangere løbetræning for patienter, der har en lang alkoholhistorie bag sig med nederlag og negative konsekvenser – både helbredsmæssigt og socialt. Her er det en balance at finde det individuelle niveau, som motiverer , og som ikke byder på flere udfordringer, end at alle kan være med og få en oplevelse af succes. Det danner direkte paralleller til flere af de sundhedsfaglige arbejdsområder.

Via min erhvervserfaring har jeg opbygget stor erfaring i at tage ansvar og beslutninger, ligesom jeg har været involveret i etiske overvejelser med god sparring fra relevante fagpersoner. Jeg har i min kontakt med forskellige samfunds-/patientgrupper oparbejdet en god empatisk tilgang som baggrund for fx kommunikation med patienter og pårørende.

Personligt
Jeg er 21 år, opvokset i Norge, hvor jeg afsluttede min studentereksamen i 2010. Efterfølgende flyttede jeg til Danmark, hvor jeg både har venner og netværk og føler mig godt etableret. Det er derfor min plan at slå faste rødder i DK – også efter endt uddannelse.

Den akademiske studieerfaring jeg har med mig fra min bachelor i psykologi gør, at jeg hurtigt kan omstille mig til medicinstudiet. Psykologiuddannelsen har fx mange fagområder som er beslægtet med medicin, bl.a. sundhedspsykologi, neurovidenskab og psykofarmakologi.
Desuden har uddannelsen givet mig erfaring med forskning, herunder kritisk vurdering af videnskabelige artikler, samt udarbejdelser af disse.
Jeg er via dette studieforløb vant til at tage selvstændigt ansvar og er i stand til hurtigt at overskue og tilegne mig store mængder af faglig information. Som eksempel på det kan jeg nævne, at jeg sideløbende med min bachelor har suppleret med fysik og kemi. Det har fordret en høj grad af disciplin og evnen til at strukturere og prioritere. Det falder mig helt naturligt, idet jeg altid sætter 100 % ind på sagen, når jeg har sat mig et mål.

Visioner
Jeg har reflekteret meget over forskellige perspektiver på min fremtidige lægegerning, både på det menneskelige, det naturvidenskabelige og det sundhedsfaglige område. På den baggrund er jeg ikke i tvivl om, at jeg vælger det rigtige studie, hvor jeg målrettet stiler efter at anvende min fremtidige medicinske uddannelse inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Det ligger jo i direkte forlængelse af min bacheloruddannelse og vil være det område, hvor jeg vil glæde mig til at gøre en indsats i fremtiden. Måske tiltrækkes jeg i forløbet af andre specialer, og derfor er jeg også åben for muligheder. Men først og fremmest vil jeg glæde mig til at lægge alle mine ressourcer i det studie, som jeg virkelig vil leve og ånde for i de kommende år.

Med venlig hilsen