Folkeskolen indtil videre, men efter

Hej.

Jeg går i 9. og har høje forhåbninger for mig selv. Jeg er i praktik som sygeplejske i denne uge, kunne ikke læge (som snart er ved at være færdig :frowning: ) . Men praktikken er bedre end ingenting. Har tænkt mig at være læge i skadestuen, ved ikke hvad det hedder. Men hvilken linje er godt for mig at tage i Gymnasiet, STX?

På forhånd tak.

M-V-H. Masood.

Hej Masood

På siden www.ug.dk kan du se rigtig mange uddannelser samt diverse adgangskrav og andet godt.
For medicin står der: “Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A. Alle fag skal være bestået.”
Dansk A og engelsk B får du uanset hvilken linje du vælger. Så sørg for at søge ind på en linje med matA og et sæt af de nødvendige naturfag.

Lige til det der m. skadestuer: skadestuelæger er som regel yngre reservelæger ansat på ortopædkirurgisk (arme/ben-kirurgisk) afdeling. Der er sjældent speciallæger i skadestuen, så denne funktion er ikke en, man har en hel karriere.

Alternativt er der nyligt opstartet en speciallægeuddannelse i akutmedicin (ved ikke om det virker endnu) så specialister kan bemande ambulancemodtagelsen (hvor pt. dog ofte er dårligere end i skadestuen). Anden mulighed er narkoselæge, der bedøver patienter til operationer, hjælper akutmodtagelsen/skadestuen eller kører lægeambulance.
Andre specialer har også et akut præg: neurologi, neurokirurgi, mave-tarm-kirurgi m.fl.

Endelig har bl.a. Hillerød ansat “behandlersygeplejesker” til at passe skadestuen. De har, som jeg har forstået det, en efteruddannelse, der giver lidt flere kompetencer og beføjelser, og de tager sig af en hel del af arbejdet i skadestuen (eks. Christina og vist nok også Bjarke fra TV3’s “Hospitalet”).

Wow, Tak for svarene.
Vidste ikke I svarede så hurtigt og så korrekt :smiley: .

Nej vel :angle:

Når jeg bliver færdig er det slut med ventetid på sygehuset :wink:

Det bliver nice :stuck_out_tongue: :doc: